Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa"— Esityksen transkriptio:

1 Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa
Jukka Mäkelä lastenpsykiatri, Theraplay-terapeutti, lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, Thl JM

2 Kehityksenbiologinen perusta
Aivojen hidas ja vaiheittainen kehitys Toiminnan ja kokemusten merkitys Synnynnäiset erot temperamentti: rytmisyys, herkkyys, voima, sosiaalisuus, optimismi lahjakkuudet ja heikot alueet toiminnan ohjaus, kiinnostus toiseen ihmiseen JM

3 Lapsen terveen kehityksen lähtökohdat
Jokainen lapsi on täysin ainutlaatuinen Terveys on kykyä kokea oma minuus ehyenä Minuuden kokemus syntyy aloitteista ja vastauksista Minuus rakentuu resonanssissa toisten ihmisten kanssa vastaanottaminen – vastaaminen – omat aloitteet JM

4 Kuuleminen Vastaaminen vuorovaikutuksen oletus mallit Omat aloitteet

5 Virittäytyminen Asettuminen lapsen tilaan
toisen näkeminen oikein peilisolujärjestelmä välittää myös tunteen katseyhteys, kuunteleminen, kosketus Oman kokemuksen välittäminen lapselle selkeät tunneviestit äänenkäyttö, kosketus sanat voivat vahvistaa viestiä ja muistijälkeä Tunneilmaisujen yhteinen värähtely vahvistuva ja tyyntyvä tunnevoimakkuus tunteet erottuvat ja tulevat merkittäviksi JM

6 Sisäisen tilan säätely
Sisäinen tila kuvaa minuuden kokemusta ajassa Säätely suojelee sisäistä tilaa murtumilta säätelykyky kehittyy hitaasti läpi lapsuuden ja nuoruuden Säätely vahvistuu yhteydessä toiseen JM

7 Säätelykyky yksin ja yhdessä
AIVOJEN INFORMAATIOVIRTA TRAUMA - minuuden kokemuksen murtuminen TAISTELE – PAKENE - JÄHMETY SIEDETTÄVÄN KIIHTYMYKSEN RAJA SÄÄTELY AIKUISEN TUELLA STRESSIRAJA STRESSI NOUSEE SOPIVA VIREYSTILA OMA SÄÄTELY TOIMII LIIAN ALHAINEN VIREYS ÄRSYKKEET JM

8 Varhainen vuorovaikutus
Kaikki se, mikä tapahtuu ilman sanojen merkityssisältöjä ilmeet, eleet, äänensävyt, läheisyys, kosketus Kytkee kahdet aivot ja kaksi kokevaa mieltä yhteen aivojen kypsyvät keskukset jäsentyvät ja järjestäytyvät asettuessaan yhteyteen kypsemmän järjestelmän kanssa Yhteinen sointu on yhteyden taikapiiri resonanssi Vahvin aivoja ja mieltä muovaava tekijä luo mahdollisuuksia kokea, tuntea, ajatella ja sanoa JM

9 Kiintymyksen tarve Tarve saada apua kun on levoton, hätääntynyt tai uupunut Tarve saada vahvistus omalle aloitteellisuudelleen tulla kuulluksi ja tuetuksi itsenäisyys vahvistuu kun iloitaan yhdessä ja lohdutetaan vaikeissa hetkissä Omat aiemmat kiintymyskokemuksemme vaikuttavat tapaamme kokea ja elää tärkeitä ihmissuhteitamme JM

10 Kiintymyssuhde Valikoiva suhde huolehtiviin aikuisiin
tutun läheisyys vähentää stressiä ruumiillisen rytmin löytyminen on elävyyden ja kommunikaation ydin Tunteiden yhteen soinnuttaminen luo yhteisen merkityksen tunteet eriytyvät kyky myötätuntoon kehittyy Kyvykkyyden ja hallinnan tunne ovat itsetunnon perusta turvallisuudentunne sisäistyy uteliaisuus vahvistuu JM

11 Kiintymyssuhteet Kiintymyssuhteet ovat keskinäisen säätelyn suhteita
Kiintymys on valikoivaa –ja jakautuvaa jaettu vanhemmuus ihmisen voimavarana Eri kiintymyssuhteet tukevat minuuden kasvua erilaisiin ulottuvuuksiin JM

12 Kiintymyksen muotoja Luottavainen Välttelevä
kokemus aikuisesta vastaavana, ennustettavana, myötäävänä avoimuus, aloitteellisuus ja kyky ottaa apua vastaan Välttelevä kokemus aikuisesta etäisenä ja joustamattomana pyrkimys pärjätä omillaan suomalainen etäistävä, sairastuttava kulttuuri JM

13 Kiintymyksen muotoja Ristiriitainen Häiriintynyt
kokemus aikuisesta kiihkeänä ja ennustamattomana takertuva avuttomuus Häiriintynyt kokemus aikuisesta hylkäävänä tai pelottavana taistele, pakene tai jähmety reaktiot JM

14 Miten tukea lapsen kehitystä omalla läsnäolollaan
Näkeminen erityisenä on asennekysymys uteliaisuus hyväksyminen arvon ja merkityksen antaminen ”toihan meni tosi hyvin” Kunnioittaminen vastuunotto virittäytymisen virheistä ”nyt minä en tainnut kuunnella” JM

15 Miten tukea lapsen kehitystä omalla läsnäolollaan
Myötätunto ”tuo on ollut tosi rankkaa” Yhteinen ääneen ajatteleminen ennakointi, purku ja kiitos JM

16 Aktiivinen vuorovaikutus
Tapa ajatella kehitystä tukevaa suhdetta toisessa piilevien erityisten mahdollisuuksien tietoista auttamista esiin Yhteyden hakeminen ja vaaliminen Jäsentäminen Haastaminen ja onnistumisen tukeminen Huolenpito ja hoiva Leikkiminen ja yhdessä iloitseminen JM

17 Theraplay vuorovaikutushoitona
Yhteyden hakeminen läheisyydessä Nopeasti vaihtuvia aktiivisen vuorovaikutuksen kokemuksia Luottavaisen kiintymyksen peruskokemusten toistaminen Onnistumisen osoittaminen Lapsen ja vanhemman ominaisuuksien kunnioittava arvostaminen Positiivisen tunnemaailman avaaminen JM


Lataa ppt "Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google