Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietorakenteet ja Algoritmit 3 op. Opintojakson tavoitteet Yleistavoitteena on, että opiskelija hallitsee yleisimpien tietorakenteiden toteuttamisen ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietorakenteet ja Algoritmit 3 op. Opintojakson tavoitteet Yleistavoitteena on, että opiskelija hallitsee yleisimpien tietorakenteiden toteuttamisen ja."— Esityksen transkriptio:

1 Tietorakenteet ja Algoritmit 3 op

2 Opintojakson tavoitteet Yleistavoitteena on, että opiskelija hallitsee yleisimpien tietorakenteiden toteuttamisen ja käytön sekä perehtyy algoritmien analyysiin Yleistavoitteena on, että opiskelija hallitsee yleisimpien tietorakenteiden toteuttamisen ja käytön sekä perehtyy algoritmien analyysiin Monien ongelmien ohjelmallisessa ratkaisemisessa ei riitä pelkästään toteutuskielen perustietotyyppien ja ohjelmarakenteiden hallinta. On tärkeää tuntea erityyppisiin ongelmiin soveltuvia hyviä algoritmeja sekä tietää niiden kompleksisuudet algoritmeihin hyvin soveltuvat abstraktit tietorakenteet

3 Sisältö Aina välttämätön aines (must know): Opiskelija Aina välttämätön aines (must know): Opiskelija tuntee yleisimpien ohjelmointirakenteiden vaikutukset algoritmien suoriutumiskykyyn sekä algoritmien kompleksisuusluokattuntee yleisimpien ohjelmointirakenteiden vaikutukset algoritmien suoriutumiskykyyn sekä algoritmien kompleksisuusluokat tietää yleisimmät abstraktit tietorakenteettietää yleisimmät abstraktit tietorakenteet osaa toteuttaa yleisimmät tietorakenteet staattisina ja dynaamisina C-kielen rakenteinaosaa toteuttaa yleisimmät tietorakenteet staattisina ja dynaamisina C-kielen rakenteina Usein tarpeellinen aines (should know): Opiskelija Usein tarpeellinen aines (should know): Opiskelija osaa joidenkin hyvien haku-, lajittelu- ja läpikäyntialgoritmien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä.osaa joidenkin hyvien haku-, lajittelu- ja läpikäyntialgoritmien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä. tuntee STL:n valmiiden tietorakenteiden käyttöperiaatteitatuntee STL:n valmiiden tietorakenteiden käyttöperiaatteita Joskus hyödyllinen aines (nice to know): Opiskelija Joskus hyödyllinen aines (nice to know): Opiskelija tuntee verkon periaatteet tietorakenteena sekä pinon ja/tai jonon hyödyntämisen verkon läpikäynnissätuntee verkon periaatteet tietorakenteena sekä pinon ja/tai jonon hyödyntämisen verkon läpikäynnissä osaa mitata algoritmin suoriutumiskykyäosaa mitata algoritmin suoriutumiskykyä

4 Pedagogiset järjestelyt ja oppimateriaali Oppitunnit (50%) ja laboratorioharjoitukset (50%) Oppitunnit (50%) ja laboratorioharjoitukset (50%) Opintojakso toteutetaan hyvin käytännönläheisesti, jolloin ohjatut ohjelmointiharjoitukset ovat keskeisellä sijalla tietorakenne- ja ohjelmointimallien omaksumisessa Oppimateriaalina monisteet + web- materiaali Oppimateriaalina monisteet + web- materiaali

5 Suoritusvaatimukset ja arviointiperusteet Loppukoe Loppukoe Arvostelu: Hylätty – kiitettävä 5 Laboratorioharjoitukset Laboratorioharjoitukset Läsnäolo + tehdyt harjoitustehtävät vaikuttavat enimmillään  1.5 koearvosanaan


Lataa ppt "Tietorakenteet ja Algoritmit 3 op. Opintojakson tavoitteet Yleistavoitteena on, että opiskelija hallitsee yleisimpien tietorakenteiden toteuttamisen ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google