Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 1 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 1 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA!"— Esityksen transkriptio:

1 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 1 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA!

2 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 2 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Yleistä opintojaksosta • Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden toisella periodilla • Oppitunteja 26 h • Kaksi harjoitustyötä, yhteensä 16 h • Tentti 2 h • Omaa opiskelua 36 h • oppitunteihin valmistautumista • harjoitustehtäviä omana opiskeluna • toinen harjoitustyö saattaa edellyttää myös omatoimista työskentelyä • tenttiin valmistautuminen • Ei esitietovaatimuksia • Opettaja yliopettaja Antti Koivumäki, antti.koivumaki@metropolia.fi

3 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 3 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Opintojakson tavoitteet • Opitaan digitaalitekniikan peruskäsitteitä ja eräitä sen keskeisiä sovelluksia • Ymmärretään digitaalisten ratkaisujen etuja ja haittoja • Tunnetaan kombinaatiopiirien peruskomponentit ja niiden keskeiset ominaisuudet • Osataan analysoida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia kombinaatiopiirejä sekä käsin että suunnitteluohjelmalla • Tunnetaan digitaalitekniikassa käytetyt lukujärjestelmät, erityisesti binaarijärjestelmä, sekä keskeiset koodit • Osataan laskea yhteen- ja vähennyslaskuja binaariluvuilla

4 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 4 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Oppitunnit sekä harjoitus- ja täsmätehtävät • Luokkahuoneoppitunteja yhteensä 13x2 h = 26 h, tarkka aikataulu toteutussuunnitelmassa • PC ja esitysprojektori sekä liitu- tai valkotaulu • Oppitunneilla uuden asian lisäksi • käydään yhdessä läpi havainnollistavia esimerkkejä • ratkaistaan täsmätehtäviä ja harjoitustehtäviä • täsmätehtäväpaperit jaetaan oppitunnin alussa • Oppituntien asiat on pääosin esitetty oppikirjassa • myös harjoitustehtäviä ja osaan niistä vastaukset • asiat esitetään oppitunneilla jonkin verran eri järjestyksessä kuin oppikirjassa

5 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 5 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Harjoitustyöt • Kaksi harjoitustyötä, 2 h/viikko, yht. 16 h • Tehdään PC-luokassa yksilötöinä • Muistitikku mukaan harjoitustyön tallettamista varten! • Harjoitustyö 1 on opetusta tukeva ja syventävä työ kaikille samoista aiheista, 6 h • osa työn tehtävistä on pakollisia, osa vapaaehtoisia lisätehtäviä • Harjoitustyö 2 on suunnitteluharjoitus henkilökohtaisista aiheista, 10 h • enintään kaksi henkilöä saa valita saman aiheen • yhteistyö on sallittu, mutta jokainen lähettää oman työselostuksen • Molemmat harjoitustyöt on tehtävä hyväksytysti • kaikki pakolliset tehtävät on tehty • enintään kolmessa pakollisessa tehtävässä pienehkö virhe • oikein tehty lisätehtävä kompensoi yhden pienehkön virheen

6 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 6 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Oppimisympäristö • Verkkosivut ja Tuubi; Tuubissa linkki verkkosivuille • Verkkosivuilla • ohjeita opiskeluun • opinto-ohje • tenttiohje ja -esimerkki • oppimateriaalia • opetuskalvot sekä täsmä- ja harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisuja • harjoitustyöohjeet, työselostuspohjat, esimerkkejä ym. tarpeellista • tenttitehtävien ratkaisut ja arvosteluperusteet • linkkejä hyödyllisille sivuille • Tuubissa • harjoitustöiden vastaukset ja tiedot niiden hyväksymisestä • tenttien tulokset ja arvosanat • keskustelupalsta

7 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 7 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Oppimateriaali • Oppikirja • Haltsonen - Levomäki - Rautanen: Digitaalitekniikka, Edita 2004-2006, 400 s, n. 50 € (Editan verkkokauppa) • laajempi kuin opintojakson sisältö, kattaa myös kevään • harjoitustehtäviä ja vastaukset osaan tehtävistä • Opetuskalvot, osassa • Täsmä- ja harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut • Harjoitustyöohjeet ja -selostuspohjat • Suunnitteluohjelma Quartus II Web Edition • Muu kirjallisuus • Pekka Rantala: Digitaalitekniikka, osa A, TietoKotka, 1996, 96 s. + liitteet (tukimateriaaliksi sopiva moniste) • S. Brown ja Z. Vranesic: Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design 2 nd or 3 rd Ed., McGraw-Hill, 2005-2008. (erinomainen englanninkielinen oppikirja) Lisä

8 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 8 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Opintojakson suorittaminen • Tentti on läpäistävä • itse käsin tehty A4-kokoinen (molemmat puolet) yhteenveto opintojakson sisällöstä saa olla mukana • ei monisteita, kirjoja, prujuja, laskinta, kännykkää eikä tietokonetta tms. • vaaditaan opetuskalvoissa ja harjoitustöissä esitetyt asiat • ei kuitenkaan kalvoja, joissa on merkintä • lisätietoja vaatimuksista tenttiohjeessa • 5 tehtävää, joista max. yhteensä 20 pistettä • läpipääsyraja 7 pistettä • tentistä saatava arvosana on samalla koko opintojakson arvosana • tenttiohje ja esimerkkitentti ratkaisuineen verkossa • Molemmat harjoitustyöt on tehtävä hyväksytysti • onnistuu helpoiten osallistumalla harjoitustyötunteihin Lisä

9 Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 9 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Ohjeita ja vihjeitä opiskeluun • Osallistu, ole aktiivinen ja ota oma vastuusi oppimisestasi • tutustu opittaviin asioihin jo etukäteen (oppikirja, kalvot verkossa) • tee oppitunneilla muistiinpanoja, kysy ja pohdi, osallistu • tee täsmätehtäviä oppitunneilla ja harjoitustehtäviä kotona • ole harjoitustöissä aina paikalla, älä jätä roikkumaan • Opi yhdessä muiden kanssa • yhdessä oppiminen on tehokasta ja mukavaa • aina joku tietää, et putoa kärryiltä • Kysy opettajalta • tartu hihaan tai lähetä sähköpostia • Valmistaudu tenttiin kunnolla: ellet osaa, et pääse läpi • kertaa opintojakson sisältö • laadi hyvä opintojakson yhteenveto-A4 • tee harjoitustehtäviä (ratkaise itse ensin ja katso sitten vasta ratkaisu) • testaa osaamisesi esimerkkitenttitehtävillä


Lataa ppt "Digitaalitekniikan matematiikkaLuku 0 Sivu 1 (9) Opintojakson esittely16.10.2010 Fe Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google