Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20.8.2014Brade & Vilpponen 1 ITP2TM003 Java-ohjelmointi I Kevät 2009 3 op.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20.8.2014Brade & Vilpponen 1 ITP2TM003 Java-ohjelmointi I Kevät 2009 3 op."— Esityksen transkriptio:

1 20.8.2014Brade & Vilpponen 1 ITP2TM003 Java-ohjelmointi I Kevät 2009 3 op

2 20.8.2014Brade & Vilpponen 2 Asema opetuksessa  Perusopinnot 60 op  Ammattiopinnot 90 op  Yhteiset ammattiopinnot 72 op  Verkkomultimedia 12 op  Ohjelmointi 12 op  Kouluttaja toimiminen 12 op  Tiedonhallinta12 op  Systeemityö12 op  Palvelinympäristöt12 op  Suuntautumisopinnot 18 op  Vapaasti valittavat opinnot 15 op  Harjoittelu 30 op ja opinnäytetyö 15 op

3 20.8.2014Brade & Vilpponen 3 Kaikille yhteiset ohjelmoinnin opintojaksot 12 op  Visual Basic-ohjelmointi 4,5 op  Logiikka1,5 op  Java-ohjelmointi I3 op  Olio-ohjelmointi3 op

4 20.8.2014Brade & Vilpponen 4 Java-ohjelmointi I 3 op  Tavoite  Opiskelija hallitsee Java-kielen perusteet ja osaa ratkaista rajattuja ohjelmointiongelmia Java- ohjelmointikielellä  Teemat  Java-kielen kielioppi  Ohjelmoinnin perusrakenteet  Modulaarisuus ja tiedon välityksen periaatteet  Hieman esimakua Javan graafisista käyttöliittymäelementteistä

5 20.8.2014Brade & Vilpponen 5  Oppimateriaali  Harju – Juslin: Tuloksellinen Java ohjelmointi, 2006. IT Press  ( DataClubin hinta HAAGA-HELIAn opiskelijoille 33 €)  Luentokalvot: www.tuloksellinenjava.fiwww.tuloksellinenjava.fi  (Peltomäki – Silander - Kosonen: Java 2 Ohjelmoinnin peruskirja 2005, Docendo, 2005 )  Suoritustapa  koe, harjoitustehtävät ja harjoitustyö TAI  Tentti ja harjoitustyö

6 20.8.2014Brade & Vilpponen 6 Suoritustavat  1. vaihtoehto  Kotitehtävät20 pistettä  Koe50 pistettä  harjoitustyö30 pistettä  2. vaihtoehto  Koe70 pistettä  harjoitustyö30 pistettä

7 20.8.2014Brade & Vilpponen 7 Pisteet ja arvosanat  Käytäntö on sama kaikissa tietotekniikan kursseissa  Läpipääsyyn vaaditaan n. 50 %, jolloin saa arvosanaksi T1  Kiitettävään arvosanaan tarvitaan 85 pistettä  Arvosanat T2, H3 ja H4  ( 60 p., 69 p., 77 p. )

8 20.8.2014Brade & Vilpponen 8 kokeet …  Koe ke 13.5.2009  kirjan luvut 1-9  mitä tahansa materiaalia saa olla mukana  koe tehdään tietokoneella

9 20.8.2014Brade & Vilpponen 9 Ohjelmoinnin harjoitustyö  Harjoitustyö annetaan kurssin puolivälissä  Itsenäinen ohjelmointityö, joka testataan ja dokumentoidaan  Vaikuttaa 30 % kurssin arvosanaan  Harjoitustyön palautusaika ilmoitetaan tehtäväksiannon yhteydessä  Harjoitustyölle varataan osa lähitunneista  Hyväksytty työ on voimassa vuoden

10 20.8.2014Brade & Vilpponen 10 Harjoitustehtävät..  5 kertaa annetaan kotitehtäviä  Tehtävät tarkistetaan seuraavalla viikolla  Jokainen merkitsee ne tehtävät, joiden ratkaisun on valmis esittämään muille  Tehtävät voi palauttaa opettajalle ennen tuntia, mikäli on estynyt tai tietää myöhästyvänsä

11 20.8.2014Brade & Vilpponen 11..Harjoitustehtävät  Pisteitä saa  viidestä tehtävästä 4  neljästä 3  kolmesta 2  kahdesta 1  Harjoitustehtävät vaikuttavat suoraan kurssin arvosanaan!

12 20.8.2014Brade & Vilpponen 12 Loppusanat…  Ohjelmointia ei voi opettaa, opiskelijoita voi korkeintaan ohjata loogisen ajattelun polulla ja tarjota siihen työkaluja  Ohjelmointia ei opi mitenkään muuten kuin ohjelmoimalla  Pyri aina tekemään kaikki annetut harjoitustehtävät. Tehtyjen harjoitusten ja kurssien arvosanojen välillä on huomattava positiivinen korrelaatio


Lataa ppt "20.8.2014Brade & Vilpponen 1 ITP2TM003 Java-ohjelmointi I Kevät 2009 3 op."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google