Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia työpaikkaohjaajalle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijan ohjaamisesta ja motivoinnista työpaikalla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia työpaikkaohjaajalle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijan ohjaamisesta ja motivoinnista työpaikalla."— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia työpaikkaohjaajalle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijan ohjaamisesta ja motivoinnista työpaikalla

2 OPISKELIJAN OHJAAMINEN
Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan työskentelystä ja ohjaamisesta koko työssäoppimisjakson ajan. Ohjaajan tehtävänä on luoda työssäoppijalle motivaatiota lisäävä työympäristö, antamalla hänen työskennellä aidoissa työtilanteissa, joissa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus todellisten ongelmien ratkaisuun. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on yhdessä opiskelijan kanssa luoda työympäristöstä mukava tapa toteuttaa työssäoppimista. Työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tehtävänä on yhdessä miettiä ratkaisuja, joilla taataan opiskelijan mahdollisuus asiakaskontakteihin. Työtehtävien /-tilanteiden avulla opiskelija kehittää omia kokin/tarjoilijan työtaitojaan. Opiskelijaa voivat ohjata muutkin työyhteisön jäsenet. Heidän on hyvä suhtautua opiskelijaan luontevasti ja kannustavasti. Kaikkeen työskentelyyn liittyvän tiedon saanti on opiskelijalle ensiarvoisen tärkeää. Opiskelijan tulee saada työstään oppimiseen kannustavaa palautetta. Palautteen on oltava myös perusteltua. Opiskelijalla on kyky ohjauksen ja palautteen perusteella tehdä omia ratkaisujaan, jotka edistävät oppimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tulisi olla tavoitteellista ja ohjattua.

3 OHJAAJAN TEHTÄVÄT Olla rohkaiseva ja kannustava.
Auttaa ja tukea opiskelijaa itsearvioinnissa. Säädellä ohjauksen ja tuen määrää. Antaa ohjattavan kokeilla ja yrittää itse. Kohdistaa työ- ja oppimistehtävät sopivaan opiskeluvaiheeseen. Ohjata kannustavasti opiskelijaa kohti itsenäisyyttä, luottaa opiskelijan tekemiin itsenäisiin ratkaisuihin. Olla aidosti kiinnostunut opiskelijan oppimisesta ja olla omalla toiminnallaan esimerkkinä opiskelijalle.

4 ERILAISIA OHJAUSTAPOJA
HAASTATTELU (Helppo tapa hankkia tietoa ja tutustua ohjattavaan. Pyydä opiskelijalta perusteltuja vastauksia, älä tyydy kyllä ja/ tai ei vastauksiin) KESKUSTELU (Oppijalla on tilaisuus kertoa omia tavoitteitaan ja työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus luoda turvallinen ilmapiiri. Kuuntele ja ole aidosti kiinnostunut opiskelijasta.) KYSELEMINEN (Ohjaajan tavoitteena on selvittää opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppimisen aukkokohdat esimerkiksi sanoilla mitä, miksi, millainen, minkä vuoksi, mitä mieltä olet jne. poimiessasi perusteltua tietoa opiskelijan valinnoille.) KUUNTELEMINEN (Oppijan näkökantojen huomioinen, ohjaajan ohjaustyylin valitseminen erilaisille oppijoille sopivaksi)

5 OHJAAMINEN ON ERITYISEN HAASTEELLISTA KUN
Opiskelijalla on puutteita pohjatiedoissa ja hän ei kykene käyttämään /siirtämään saamaansa tietoa käytäntöön Opiskelija ei tunnista omaa osaamattomuuttaan ja kehityskohteitaan Opiskelija omasta mielestään osaa jo kaiken Opiskelija ei tunnista olemassa olevaa osaamistaan vaan pyytää koko ajan ohjausta työpaikkaohjaajalta Opiskelijalla on heikko itseluottamus Opiskelijalla on ongelmia perhesuhteissa/ ihmissuhteissa Opiskelija ei ota vastaan rakentavaa palautetta Opiskelijalla on puutteita vuorovaikutustaidoissa Opiskelija ei ole motivoitunut tai jäämässä opiskelemalleen alalle Opiskelijalla erilaisia sosiaalisia ongelmia Sitoutuessasi ottamaan työssäoppijan yritykseesi, sinulta olisi aina löydyttävä aikaa hänen ohjaamiselleen. Tarvittaessa ole heti yhteydessä opettajaan, joka auttaa sinua ongelmatilanteissa. Oppilaitoksessa järjestetään työpaikkaohjaajan koulutusta, joka ”valmentaa” tulevia työpaikkaohjaajia työssäoppijan vastaanottamiseen ja työssäoppimisen ohjaamiseen.

6 MITEN MOTIVOIDA OPISKELIJAA TYÖSSÄOPPIMASSA?
Opiskelijan motivoiminen opiskeluun on tärkeää, koska se auttaa opiskelijaa hänen oppimisessaan ja opinnoissaan. Motivoinnin keinoja: Toimia hyvänä esimerkkinä opiskelijalle Ohjaa, rohkaise, keskustele ja pyydä perusteluja Kuuntele ja kerro työstäsi työssäoppijalle Anna opiskelijan yrittää ja tue oma-aloitteisuutta Anna opiskelijalle vastuuta ja monipuolisia sekä haasteellisiakin työtehtäviä Ole kiinnostunut opiskelijan oppimisesta Palkitsee onnistumisista Ole läsnä, opasta ja anna apua tarvittaessa Ohjaa opiskelijaa hänelle uusissa menetelmissä ja anna erilaisia ”kikkoja” työn toteuttamiseksi

7 TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEENA VASTUULLINEN OPISKELIJA JA ITSEOHJAUTUVA OPPIJA
Noudattaa työaikoja Noudattaa hygieniavaatimuksia Kykenee määrittelemään annetun tehtävän Asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja on kiinnostunut Korjaa virheitään Tietää mitä osaa ja mitä ei Suorittaa annetut työtehtävät tunnollisesti Kyselee ja osaa etsiä tietoa itsenäisesti eri tietolähteistä ja osaa jäsentää ja käyttää hankkimaansa tietoa Pohtii j arvioi oppimaansa


Lataa ppt "Ajatuksia työpaikkaohjaajalle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijan ohjaamisesta ja motivoinnista työpaikalla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google