Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotka Pyhtää Hamina Miehikkälä Virolahti © MML, 2012 Kotka-Haminan seutu 24.10.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden tunnusluvut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotka Pyhtää Hamina Miehikkälä Virolahti © MML, 2012 Kotka-Haminan seutu 24.10.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden tunnusluvut."— Esityksen transkriptio:

1 Kotka Pyhtää Hamina Miehikkälä Virolahti © MML, 2012 Kotka-Haminan seutu 24.10.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden tunnusluvut

2 Kuntatalouden indikaattorit  Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:  jonka vuosikate on negatiivinen  jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa  jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin  jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista  jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia  jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää.  kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden

3  Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Alueen kuntien yhteenlaskettu vuosikate on laskenut voimakkaasti vuodesta 2010 Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate €/asukas

4  Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2012 Kotkassa Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate €/asukas

5 Vuosikate €/asukas 2012

6 Kriisikuntakriteeri:  Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa  Haminan, Kotkan ja Virolahden tuloveroprosentit ylittävät asetetun tason Tuloveroprosentit Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina 2001-2011 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen tuloveroprosentti on laskettu samalla tavalla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla

7 Kriisikuntakriteeri:  Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa Kriteeri on täyttynyt useissa selvitysalueen kunnissa jo pitkään Tuloveroprosentit Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina 2001-2011 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen tuloveroprosentti on laskettu samalla tavalla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla 2001200220032004200520062007200820092010201120122013 Hamina17,8817,7518,00 19,00 19,5020,00 20,50 Kotka18,00 18,75 19,50 20,50 Miehikkälä17,50 18,50 18,25 19,50 Pyhtää18,25 19,00 19,5019,75 Virolahti18,50 19,00 19,5020,00 Koko maa17,6717,7818,0418,1218,2918,3918,4518,5418,5918,9719,1619,2419,38 Koko maa +0,518,1718,2818,5418,6218,7918,8918,9519,0419,0919,4719,6619,7419,88

8 Kriisikuntakriteeri:  Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin Alueen kuntien yhteenlaskettu lainakanta/asukas on ollut vuodesta 2006 kriteeriä korkeampi Vuonna 2012 kriteeri ylittyi noin 600 eurolla/ asukas Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia Lainakanta €/asukas

9 Kriisikuntakriteeri:  Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin Vuonna 2012 tämä raja ylittyi Haminassa ja Kotkassa Lainakanta €/asukas Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia

10 Lainakanta €/asukas 2012

11 Kriisikuntakriteeri:  Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista Alueen kuntien yhteenlaskettu omavaraisuusaste on laskenut alle 50 %:n Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste= (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste, %

12 Kriisikuntakriteeri:  Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista Omavaraisuusaste oli vuonna 2012 yli 50 %:n vain Miehikkälässä Omavaraisuusaste, % Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste= (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

13 Omavaraisuusaste, % 2012

14 Kriisikuntakriteeri:  kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia Selvitysalueen suhteellinen velkaantuneisuus on kriisikuntatasolla Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan tilikauden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (käyttötulot muodostuvat toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.) Suhteellinen velkaantuneisuus, %

15 Kriisikuntakriteeri:  kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia Suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 prosenttia vain Miehikkälässä Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan tilikauden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (käyttötulot muodostuvat toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.)

16 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 2012

17 Kriisikuntakriteerit:  Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää  Selvitysalueen kuntien yhteenlaskettu kertynyt alijäämä oli 224 €/asukas vuonna 2012  Ns. kovennettu alijäämäkriteeri: kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä 1000 euroa asukasta kohden  ->riittäisi yksin arviointimenettelyyn Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Jäämä lasketaan vähentämällä vuosikatteesta mm. poistot ja satunnaiset kulut Kertynyt ali-/ylijäämä, €/asukas

18 Kriisikuntakriteeri:  Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää >Alueen kunnista Kotkalla on kertynyttä alijäämää  Ns. kovennettu alijäämäkriteeri: Kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä 1000 euroa asukasta kohden ->riittäisi yksin arviointimenettelyyn Kertynyt ali-/ylijäämä, €/asukas Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Jäämä lasketaan vähentämällä vuosikatteesta mm. poistot ja satunnaiset kulut

19 Kertynyt ali-/ylijäämä, €/asukas 2012

20 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi


Lataa ppt "Kotka Pyhtää Hamina Miehikkälä Virolahti © MML, 2012 Kotka-Haminan seutu 24.10.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden tunnusluvut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google