Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoitumisen merkitys Oulun seudulla VIA VIS –VÄKIVALTATYÖN HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI – Miten väkivallan tekijää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoitumisen merkitys Oulun seudulla VIA VIS –VÄKIVALTATYÖN HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI – Miten väkivallan tekijää."— Esityksen transkriptio:

1 Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoitumisen merkitys Oulun seudulla VIA VIS –VÄKIVALTATYÖN HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI – Miten väkivallan tekijää voidaan auttaa? Mari Karttunen Projektitutkija Via Vis -hanke 29.10.2014

2 Aluksi  Kuka minä olen?  Tutkimukseni:  Hallintotieteen Pro –gradu tutkielma moniammatillisesta ohjausryhmästä (etnografinen tutkimus)  Tutkimus kodin ulkopuolisen väkivallan tilasta Oulun seudulla ja Via Vis –hankkeen toiminnasta (arviointitutkimus)  Esitelmän aihe: Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoyhteistyön merkitys Oulun seudulla 29.10.2014

3 Taustatiedot  Rahoitus rikoksentorjuntaneuvostolta  Tutkimukseen osallistui 74 henkilöä  Suurin osa (73%) vastaajista oli naisia  Suurin osa (79,7%) työskenteli Oulun alueella (myös lähikunnissa 13,5% ja muualla Suomessa 6,8%)  Puolet vastaajista oli kunnalla töissä (kuvio 1.)  Vastaajien ikä jakaantui pääasiallisesti 30-59vuoden väliin. 29.10.2014

4 Taustatiedot  Suurin osa (41,9%) vastaajista työskenteli sosiaalialalla (kuvio 3)  Vastaajia oli myös mm. turvallisuus-, rikosseuraamus-, nuorisoalalta, perusterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdepalveluista  Suurin osa (72%) kohtaa työssänsä sekä väkivallan tekijöitä että kohteeksi joutuneita (kuvio 4) 29.10.2014

5 Tietoa kodin ulkopuolisen väkivaltailmiöstä  Kodin ulkopuolinen väkivalta kohdistuu muuhun kuin läheiseen henkilöön Tutkimusaineisto:  Monialainen ongelma ja vaikeasti tunnistettavissa  Väkivalta yhteydessä työttömyyteen, elämänkriiseihin, päihde-, mielenterveys- ja muihin elämänhallinnan ongelmiin  Palveluiden huono saatavuus voi edesauttaa väkivallan ilmenemistä 29.10.2014

6 Oulun seudulla esiintyvät huolenaiheet  Säästötoimenpiteet vaikuttavat väkivaltatyön tekemiseen  Huonosti resursoidut: poliisi, sosiaali-, matalan kynnyksen -, mielenterveys- ja päihdepalvelut  Ennaltaehkäisevään työhön ei ole tarpeeksi varattu resursseja (matalan kynnyksen palvelut)  Palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeeseen  Hoitoaikojen/asiakkuussuhteen pidentyminen  palveluiden heikko saatavuus  laitospaikkojen vähyys 29.10.2014

7 Oulun seudun vahvuudet  Oulun seudulla on hyvät kapasiteetit ennaltaehkäistä ja puuttua kodin ulkopuoliseen väkivaltaan  On saatavilla eri alan osaajia  Kolmannen sektorin vahvistuminen; järjestötoimijat ovat lisääntyneet Oulun seudun alueella  Marak – moniammatillinen riskinarviointi 29.10.2014

8 Tulevaisuuden kehittämistarpeet  Väkivaltailmiön esille tuominen; puhuminen ja tiedottaminen  Henkilöstön kouluttaminen  Intervention tehostaminen; välitön ja varhainen puuttuminen -> varhaiskasvatuksen ja koulutoimen korostaminen  Palveluiden oikeanlainen resursointi (palveluiden saatavuus)  Selkeä palveluprosessin rakentaminen -> yhteistyö eri toimijoiden kanssa, selkeät toimintatehtävät ja vastuutyöntekijä prosessissa 29.10.2014

9 Verkostoituminen Oulun seudulla  Verkostoituminen on välttämätöntä  Ei tehdä päällekkäistä työtä  Verkostoituminen on puutteellista valtion, kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä  Salassapitovelvoite yhteistyön haasteena 29.10.2014

10 ERI TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ VÄKIVALTATYÖSSÄ (kodin ulkopuolinen väkivalta) OULUN SEUDULLA 29.10.2014

11 Verkostotyön kehittäminen  Yhteistyötä tulisi kehittää poliisin, rikosseuraamusalan, seurakunnan, koulu-, sosiaali- ja terveystoimen välillä  Kolmannen sektorin mukaan ottaminen verkostoon  Verkoston toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Verkoston tarpeellisuus (tavoitteet), toimiva tiedonkulku, säännölliset tapaamiset ja vastuuhenkilö  Hankkeen perustaminen, joka kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä  Verkoston laajeneminen valtakunnan tasolle  Vaikuttaminen yhteiskunnallisesti 29.10.2014

12 Kiitos mielenkiinnosta! Mukavaa syksyn jatkoa! 29.10.2014


Lataa ppt "Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoitumisen merkitys Oulun seudulla VIA VIS –VÄKIVALTATYÖN HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI – Miten väkivallan tekijää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google