Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa"— Esityksen transkriptio:

1 10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa
“Toteutuvatko perus- ja ihmisoikeudet Suomessa?” Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012–2013 evaluaatioon liittyvä asiantuntijaseminaari, Tampereen yliopisto 10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen 6-Apr-17

2 1 PUUTTEET VANHUSTEN OLOISSA JA KOHTELUSSA
Laitoshoidossa ja palveluasumisessa vanhusten hoidon, ravinnon, hygienian (ml. vaippojen vaihdon), kuntoutuksen ja ulkoilun puutteet sekä riittämättömän henkilökunnan korvaaminen liiallisella lääkityksellä Kotona asuvien avopalveluvanhusten turvattomuus sekä ulkoilun ja asiointimahdollisuuksien puutteet Itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteiden säännöspohja puuttuu kokonaan Valvonta on riittämätöntä 6-Apr-17

3 2 LASTENSUOJELUN JA LAPSIASIOIDEN KÄSITTELYN PUUTTEET
Yleinen voimavarojen puute, työntekijöitä liian vähän, vaihtuvuus suuri, puutteellinen koulutus ja kokemus Sijaishuollon valvonta riittämätöntä Mielenterveyspalveluiden riittämättömyys, vaikeuksia saada sijoitettu lapsi hoitoon Perheen avohuollon tukipalveluiden riittämättömyys ja viivästyminen Oikeusprosessit, erityisesti olosuhdeselvitykset viipyvät 6-Apr-17

4 3 VAMMAISTEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN PUUTTEET
Vammaisten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteutumisessa fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä tai kohtuullisten mukautusten puutteita Vammaisten työllistymistä ja oikeutta perheeseen ei tueta riittävästi Vammaisten laitoshoidossa itsemääräämisoikeuden rajoittamiskäytännöt vaihtelevat Puutteet vammaisten lasten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa 6-Apr-17

5 4 LAITOKSISSA OLEVIEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA LOUKKAAVAT RAJOITTAMISKÄYTÄNNÖT
Rajoitustoimet voivat olla kokonaan perusteettomia (esim. ”laitosvaltaan” nojautuvia) Sääntelemättömissä tilanteissa (esim. somaattinen terveydenhoito, vanhusten hoito) rajoitustoimet voivat olla liiallisia ja joka tapauksessa epäyhtenäisiä Valvonta riittämätöntä ja toimenpiteiden kontrolloitavuus puutteellista, kun menettelyllisiä oikeusturvatakeita ei ole säädetty 6-Apr-17

6 5 ULKOMAALAISTEN SÄILÖÖNOTON ONGELMAT JA NS. PAPERITTOMIEN TURVATTOMUUS
Ulkomaalaisten säilyttäminen poliisivankilassa (toistaiseksi vain yksi säilöönottoyksikkö) Ei asianmukaista perheille tarkoitettua säilöönottopaikkaa Yksin tulleiden alaikäisten säilöönottoa ei ole (vielä) kielletty Ns. paperittomien perustarpeiden (oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, perusopetukseen yms) täyttämisessä puutteita/epäselvyyksiä 6-Apr-17

7 6 VANKIEN JA TUTKINTAVANKIEN OLOJEN JA KOHTELUN EPÄKOHDAT
Vankien toimintojen vähäisyys, jotkut vangit joutuvat olemaan sellissään 23 h/vrk (CPT:n suositusten mukaan vangeilla tulisi olla sellin ulkopuolista aikaa vähintään 8 h/vrk Paljusellit (yhä noin 180) Tutkintavankien liiallinen säilyttäminen poliisin tiloissa (CPT kritisoinut jo 20 vuotta) 6-Apr-17

8 7 RIITTÄVIEN TERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUDESSA PUUTTEITA
Pitkiä hoitojonoja Lakisääteisten terveyspalveluiden järjestämisessä puutteita, esim. hoitotarvikkeiden jakelu, ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys Erityisryhmien terveydenhoidossa puutteita, esim. varusmiehet, vangit, ns. paperittomat 6-Apr-17

9 8 PUUTTEET PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDESSA
Kiusaamiseen puuttuminen riittämätöntä Kouluissa sisäilmaongelmia Oppilashuollon, kuntoutuksen ja muun koulunkäynnin ja oppimisen tuen saatavuus riippuu lapsen asuinpaikasta, kotikunnan taloustilanteesta ym. 6-Apr-17

10 9 OIKEUSPROSESSIEN PITKÄT KÄSITTELYAJAT JA TUOMIOISTUINTEN RAKENTEELLISEN RIIPPUMATTOMUUDEN PUUTTEET
Pitkät käsittelyajat vakava ongelma etenkin kiireellistä käsittelyä vaativissa asioissa, kuten lapsiasioissa Oikeuslaitoksen ministeriöjohtoisuus ja aliresursointi, ääriesimerkkinä määrärahan myöntäminen yksittäisen jutun käsittelyyn lisäbudjetissa 6-Apr-17

11 10 PERUS- JA IHMISOIKEUSLOUKKAUSTEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HYVITTÄMISESSÄ PUUTTEITA
Perus- ja ihmisoikeuksia ei aina oteta vakavasti, ihmisoikeuskoulutus ja -kasvatus vajavaista Perus- ja ihmisoikeusloukkausten hyvittämisen säädöspohja vajavainen 6-Apr-17


Lataa ppt "10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google