Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtionosuusuudistus 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtionosuusuudistus 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Valtionosuusuudistus 2010
Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari

2 kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
Ns. yhden putken malli: Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus sosiaali- ja terveydenhuolto: määräytymisperusteet ennallaan esi- ja perusopetus: siirrytään ikäluokkaperustaiseen järjestelmään ikäluokkapohjaisuuteen soveltumattomat toiminnot säilyvät edelleen oppilaskohtaisessa rahoituksessa ja säädetään OPM:n hallinnonalalla

3 Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
Yleiset kirjastot, kuntien kulttuuritoimi ja asukasperusteinen taiteen perusopetus: määräytymisperusteet ennallaan yleinen valtionosuus: määräytymisperusteet ennallaan verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: määräytymisperusteet ennallaan harkinnanvarainen avustus

4 Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
Valtionosuusjärjestelmän perusrakenne säilyy Laskennallisesta perusteesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus (kaikissa kunnissa yhtä suuri €/asukas) Erotuksena saadaan kunnan valtionosuus Hallinnonaloittainen yhdistäminen koskee vain kuntien valtionosuuksia: valtionavustukset ja rakentamisavustukset jäävät OPM:n budjettiin ja hallintoon

5 Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
Yhdistettävissä valtionosuuksissa on yksi yhtenäinen valtionosuusprosentti, joka kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa Esi- ja perusopetuksen valtionosuudet myönnetään jatkossa kunnille (ylläpitäjäjärjestelmästä asukasperustaiseen järjestelmään) käyttöön kotikuntakorvaus (kotikuntalaskutus) oppilaan käydessä koulua muualla kuin omassa kunnassaan

6 Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
maksatuksen clearing-järjestelmä Koulutuksen järjestäjällä on oikeus laskuttaa oppilaan kotikuntaa, uudistus ei vaikuta oppilaan oikeuteen hakeutua opetukseen kotikuntansa ulkopuolelle

7 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
Perusopetuksessa säilyy mm. seuraavissa toiminnoissa oppilaskohtainen rahoitus ja säädellään rahoituslaissa: lisäopetuksessa, maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa, muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä perusopetuksessa, ulkomailla järjestettävässä perusopetuksessa, samoin eräät korotukset ja lisät säilyvät oppilaskohtaisina sisäoppilaitos- ja koulukotikorotus, vaikeasti vammaisten perusopetuksen lisät

8 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
Laki uudistetaan, opetusministeriön hallinnonalalle jäävien toimintojen osalta lain rakenne, sisältö ja rahoitusperusteet pääosin nykyisellään Uutta perusopetuksen, lukioiden ja kirjastojen investointien valtionosuudet valtionavustuksiksi

9 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osus laajenee Ammatillisessa lisäkoulutuksessa otetaan käyttöön tuloksellisuusrahoitus Perusopetus säännellään em.osin rahoituslaissa, lisäksi yksittäisten oppiaineiden rahoitusperusteet lakiin

10 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
Maksatukset keskitetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen

11 HE VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ
Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari

12 HE vapaasta sivistystyöstä
Osa vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoa ja valtionosuusuudistusta Sisältö: Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet ajanmukaistetaan

13 HE vapaasta sivistystyöstä
Rahoitus: Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän ohella otetaan käyttöön laatu- ja kehittämisrahoitus (valtionavustuksena) Valtionavustukset säädetään laissa uudella tavalla

14 HE vapaasta sivistystyöstä
Valtionavustusten myöntäminen: - laatu- ja kehittämisavustukset ja ns.rake-avustukset opm, - opintoseteliavustukset ja ylimääräiset avustukset oph, -rakentamisavustukset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

15 HE vapaasta sivistystyöstä
Valtionosuuksien ja –avustusten maksatus: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

16 He vapaasta sivistystyöstä
Nykyiset oppilaitosmuodot säilyvät, mutta tehtäviä tarkistetaan Ylläpitämisluvat uudistetaan ja sisältöä täsmennetään Velvoite yhteistyöhön lakiin


Lataa ppt "Valtionosuusuudistus 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google