Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA TAVOITE: Opiskelijalla oltava valmiudet työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. LÄHTÖKOHTA:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA TAVOITE: Opiskelijalla oltava valmiudet työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. LÄHTÖKOHTA:"— Esityksen transkriptio:

1 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA TAVOITE: Opiskelijalla oltava valmiudet työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. LÄHTÖKOHTA: Kansainvälisyys ammatillisena pätevyytenä: *kansainvälisyyssuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen *kielivalinnat *englanninkielisen cv:n laatiminen *osallistuminen kv-opiskelijatoimintaan *opiskelu, harjoittelu tai päättötyö ulkomailla

2 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA KANSAINVÄLINEN OPETUSSUUNNITELMA: Opetussuunnitelman kehittämisessä on hyödynnetty kansainvälistä yhteistyötä Kansainvälinen näkökulma on systemaattisesti integroitu opintokokonaisuuksiin ja kursseihin Opetuksessa käytetään esimerkkejä, tutkimustuloksia, kirjallisuutta ym. eri maista ja kulttuureista Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kv-yhteistyö- kumppaneiden kanssa suuniteltuihin yhteistutkinto- ohjelmiin Koulutusohjelmassa on tarjolla vieraskielisiä opintokokonaisuuksia

3 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA KANSAINVÄLINEN OPETUSSUUNNITELMA: Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa vähintään X määrä kieli-ja kulttuuriopintoja Opetusmenetelmänä mm. verkossa tapahtuva opiskelu yhdessä ulkomaisten tutkinto-ja vaihto- opiskelijoiden kanssa tai osittain ulkomaisen opettajan ohjaamana Kv-vaihto- ja harjoittelujaksot sekä kv-projektit on sisällytetty opetussuunnitelmaan Opetussuunnitelman, opetussisältöjen ja opetusmenetelmien kansainvälistämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä

4 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA KANSAINVÄLINEN KOULUTUSOHJELMA Opiskelija-ja harjoittelijavaihtotavoitteet on asetettu sekä lähtevien että tulevien opiskelijoiden osalta Opiskelijoita motivoidaan ja ohjataan sisällyttämään HOPS:iinsa ulkomaanjakso Kv-jaksot suunnitellaan etukäteen sovittuja prosesseja hyödyntäen ja ne hyväksytään täysimääräisinä tutkintoon Opettajavaihtotoiminta on aktiivista ja se on integroitu opetussuunnitelmaan ja työaikasuunnitelmaan Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin

5 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA VIERASKIELISEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN opetussuunnitelmiin lisätään vieraskielisiä ammattiopintoja laajennetaan vieraskielistä opetustarjontaa vapaasti valittavissa ja avoimen korkeakoulun opinnoissa lisätään kansainvälisen oppimateriaalin käyttöä Kytketään kv-projektit opetukseen hyödynnetään kv-yhteistyöpartnereiden tarjontaa,tuetaan opettajien valmiuksia vieraskieliseen opetukseen sekä tehostetaan yhteistyötä ja opiskelijaliikkuvuutta suomenkielisten ja vieraskielisten koulutusohjelmien kesken.

6 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA ESIM: BIOALAT JA LIIKETALOUS/Turun AMK Kansainvälistymisvaatimuksiin vastataan lisäämällä vieraskielisen opetuksen määrää tulosalueella siten, että kaikissa koulutusohjelmissa kyetään järjestämään vuosittain vähintään kolmen kuukauden pituinen ja 30 opintopisteen laajuinen kansainvälinen lukukausi. Englanninkielinen opetustarjonta keskitetään tähän lukukauteen. Tavoitteena on vahvistaa tulosalueen kansainvälistä kilpailukykyä ja integroida koko tulosalueen kv-toiminta osaksi kansainvälistä lukukautta kytkemällä siihen mm. opiskelija- ja opettajavaihdot, kansainvälinen harjoittelu, kansainvälisiä valmiuksia tarjoava kurssitarjonta, kansainväliset asiantuntijavierailut ja kansainväliset hankkeet.

7 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA Kysely ammattikorkeakouluille – 15 vastausta Onko kv-jakso sisällytetty koulutusohjelman tutkintorakenteeseen? pakollinen: 6 suositeltava:8 mahdollinen:kaikissa

8 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA Pakollinen kv-jakso: Useimmiten vieraskielisissä koulutusohjelmissa Muissa liittyy yleensä liiketalouden ja erityisesti kansainvälisen kaupan ohjelmiin Muutamissa tapauksissa osa kaksoistutkinto- yhteistyötä Yleisimmin 3. opiskeluvuonna Joko opiskelu tai harjoittelu

9 PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA Pakollinen kv-jakso: ei yksittäisenä osiona muutoin ei-kansainvälisessä ohjelmassa odotukset, tavoitteet ja lisäarvo pohdittava tarkkaan asettaa vaatimuksia koulutusohjelman rakenteelle edellyttää koulutusohjelmalta laajaa kv-yhteistyöverkostoa asettaa suuria haasteita ohjaukselle vaatii joustavuutta ja selkeitä hyväksilukukäytäntöjä


Lataa ppt "PAKOLLINEN KANSAINVÄLISTYMISJAKSO TUTKINTOVAATIMUKSISSA TAVOITE: Opiskelijalla oltava valmiudet työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. LÄHTÖKOHTA:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google