Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietokanta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietokanta."— Esityksen transkriptio:

1 Tietokanta

2 Tietokannat Tietokanta on tietotekniikassa käytetty termi tietovarastolle. Se on kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. Tietokanta edustaa jotain selkeästi rajattua kohdetta reaalimaailmasta. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi yrityksen keräämät tiedot asiakkaistaan. Jotta tietokanta olisi toimiva, on sen osien välillä oltava looginen yhteys.

3 Tietokannan malli Tiedot tietokantaan voidaan tallentaa eri tavalla; hierarkkisesti, verkkona tai relaatioina mikä on eniten käytetty menetelmä. Relaatiot muodostuvat tauluista, jotka puolestaan muodostuvat riveistä ja sarakkeista.

4 Tietokannan kaavio Tietokannan kaavio (database schema) on tietokannan määrittely, eli se ilmaisee tietokannan kuvaaman kohteen (asiakas, tilaus, lasku ym.) jäsentelyn: relaatiot eli taulut ja niiden attribuutit eli ominaisuudet relaatioiden (taulujen) väliset suhteet (esim. viite-eheys)

5 Tietokannan hallintajärjestelmällä
Tietokanta on kokoelma tietoa jota on usein kerätty pitkällä aikavälillä. Tietoa hallinnoidaan tietokannan hallintajärjestelmällä, jonka avulla tietokanta, taulut ja niiden riippuvuudet, kentät, avaimet jne. muodostetaan. TKHJ antaa myös mahdollisuuden tehdä kyselyjä, eli hakea tietoa tietokannasta, samoin kuin muuttaa sen tietoja. Apuna käytetään tietokannan kyselykieltä (SQL).

6 E-R malli (käsitteellinen mallintaminen)
Tietokantaan tallennettavat tiedot pitää selvittää ja sen jälkeen tehdä kuva niiden välisistä riippuvuuksista. Välineestä käytetään nimitystä ER-malli ja lopputuloksesta nimitystä ER-kaavio.

7 E-R mallin symbolit ER-malli perustuu muutamaan symboliin, joilla kuva – käsitekaavio – tehdään. kohde attribuutti yhteys (rooli) yhteystyypit

8 Kohdejoukot kohde on asia, esimerkiksi asiakas tai tilaus tai työntekijä. attribuutti = kohdetta kuvaava ominaisuus, kuten sotu tai asiakasnumero tai osoite. Attribuutit saavat arvoja kuten , Anttila, Hovipuistikko 12. Arvot voivat olla tekstiä, numeroita, päivämäärä, aika ym.

9 Yhteydet Kahden kohteen (asiakas – tilaus) välillä voi olla yhteys (asiakas 1234 on tehnyt tilauksen 333). Yhteys esitetään ”salmiakki” kuviolla. Siitä lähtee viiva jokaiseen yhteydessä mukana olevaan kohteeseen.

10 E-R kaavio (esimerkki)
L-Nro A_Nro Nro Nimi maksaa Lasku Asiakas Kohde tekee Yhteys Tilaus Ominaisuus T_Nro La_Nro

11 Erilaisia yhteyksiä moni-moneen moni-yhteen yksi-yhteen

12 Avaimet E-R kaavioissa
Tiedon saannin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi tietokannan tiedot varustetaan avaimella. Avain on yksilöivä tieto (sotu) ja se alleviivataan graafisissa kuvauksissa. Avain voi todellisuudessa muodostua useammasta attribuutista, esimerkiksi sukunimi, etunimi, ikä.

13 Relaatiomalli Select Koodi, Hinta From Taulu Where Hinta > 6,00;
Kaavio Tuote Koodi Nimi Hinta 1001 Lapio 18,2 1002 Vasara 6,3 1003 Saha 9,8 1004 Mitta 3,55 1005 Pora 128 Tuote ( Koodi, Nimi, Hinta ) SQL kysely tauluun Tuote Select Koodi, Hinta From Taulu Where Hinta > 6,00;


Lataa ppt "Tietokanta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google