Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiaa myös uusiutuvista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiaa myös uusiutuvista"— Esityksen transkriptio:

1 Energiaa myös uusiutuvista
Juha Rautanen, johtava asiantuntija Kajaanin yliopistokeskus Syrjäisen seudun rooli bioenergia-alalla - Halkoja vai high techia

2 Motiva Oy yhtiönä 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö
Suurin asiakas on KTM:n energiaosasto Tavoitteena on saada muu valtionhallinto entistä enemmän Motivan asiakkaaksi

3 Motiva edistää Energiansäästöä ja energiatehokkuutta
Uusiutuvan energian käyttöä Lähitulevaisuudessa käynnistyy Motivassa myös Materiaalitehokkuuskeskus

4 Motivan bioenergia-alueen edistämistoimia
Pellettienergian tuotanto ja käyttö Lämpöyritystoiminta Muut bioenergia-alueen edistämistoimet Muut uusiutuvat energialähteet Tämän lisäksi: Ministeriöiden erilliset toimeksiannot Muun valtionhallinnon tilaukset Muut yhteiset bioenergiahankkeet

5 Energian kokonaiskulutus Suomessa energialähteittäin (%) vuonna 2004 (yht. 1487 PJ)
Fossiiliset 1/3

6 Uusiutuvan energian kulutus Suomessa energialähteittäin (%) vuonna 2004 (yht. 372 PJ)

7 Kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuonna 2004
Lähde: Kasvuhuonekaasuinventaario. Tilastokeskus

8 Öljyn hinta laskee! Lähde:

9 Täällä mennään! Lähde:

10 Ilmastonmuutoksen hillintä
Mitä on luvassa? Porkkanoita Tukia, T&K-projekteja ym. Keppiä Taivaalta Mitä me voimme tehdä? Katsoa peiliin Säästää energiaa Oppia energiankäytön hallintaa Materiaalitehokkuutta T&K Uusiutuvia energialähteitä enemmän käyttöön

11 Energiamme lähteet Uusiutuvat Fossiiliset Aurinko Tuuli Maalämpö
Biomassa Geoterminen Jätteet/REF Maakaasu Öljy Kivihiili ym. kiinteät fossiiliset polttoainelähteet Uusiutuvat Fossiiliset

12 Uusiutuvaa energiaa I Aurinko Tuuli
Sähkö (PV) (n kpl) Lämpökeräimet (joitakin tuhansia kpl) Passiivinen aurinkolämpö Tuuli Tuulivoimalat (yli 100 kpl n.150 MW) Maalämpö (Lämpöpumput yht kpl) Vaakaputkisto maa/vesi Porakaivot Ilmalämpöpumput Geoterminen Teoreettinen Suomessa Jätteenpoltto/REF (1 massapolttolaitos) Päätöksiä tulossa uusista ratkaisuista Kierrätyspolttoaineet (4,5 PJ)

13 Uusiutuvaa energiaa II
Biomassa Pelto/maatalous Ruokohelpi/olki ( ha) Biokaasu (Reaktorit 1+10 kpl) Vilja (T&K-vaihe) biodiesel etanoli lämpöenergia

14 Uusiutuvaa energiaa II
Bioenergia Biokaasu Maatalouden biokaasutuotanto kasvussa Ympäristökysymykset Metaani- ja hajupäästöjen hallinta Lietelannan peltovaraukset Kehittämishankkeet

15 Ongelmana kasvihuone-kaasupäästöt (Liikennepolttoain.)
FOSSIILISET PELTOENERGIA BIOJALOSTAMOT Lähde: KTM Liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistäminen Suomessa 2006

16 Puuenergia Biomassa Metsä Puuenergia hakkeet 3 milj.t + sivutuotteet
pelletit t/a bio-refinery/-jalostamotuotteet () - sellu, sokerit, etanoli, biodiesel…

17 Uusiutuvat energialähteet Teollisuus
Bioenergia Puuenergia Teollisuuden bioenergiaprosessit Sellu/mustalipeä sivutuotteiden CHP-tuotanto Melu Tuhkat - hyötykäyttö

18 Uusiutuvat energialähteet Kaukolämpö
Bioenergia Kaukolämmön tuotanto Suuret CHP- ja lämpölaitokset Seospoltto Melu Liikenne Tuhkat - hyötykäyttö

19 Uusiutuvat energialähteet Lämpölaitokset
Kaukolämmön tuotanto (Bio) Pienet lämpölaitokset Lämpöyrittäjäkokoluokka Yrittäjäyhteenliittymiä: ry., osuusk., Oy Kuntakeskukset Pienet alueverkot Suuret kiinteistöt

20 Antal värmeföretag – utveckling
Målsättning ~ 50 nya värmeföretag i året EP har största antalet objekt >50 st Kusten 19

21 Uusiutuvat energialähteet Lämpöyrittäjä
Lämpöyrittäjäkokoluokka (0,2 – 4 MW) Edut: Hallitsee polttoaineketjun metsästä kattilaan Myy lämpöä Laskutus vain verkkoon syötetystä energiasta Aluetaloudelliset vaikutukset Haitat: Toimintaa ei tunneta vieläkään riittävästi Paikalliset pelot haitoista Sijaintiongelmat Hallinnollinen päätöksenteko

22 Energianeuvonta Me tarvitsemme lisää energianeuvontaa!
uusiutuvien (UE) käyttömahdollisuuksiin vaihtoehtojen järkevään valintaan hankintaan logistiikkaan laitteisto- ja lämpölaitososaamiseen polttoainemarkkinasta ja -markkinointiin energian tuottajille, päättäjille, kuluttajille viestimille, medialle

23 Esimerkki energianeuvonnan tehosta PUUENERGIANEUVOJAHANKE ETELÄ-POHJANMAA KEHITTÄMISEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA OHJELMAKAUDELLA Lämpö-, korjuu- ja hakeyrittäjyystoiminnan yms. käynnistäminen 75 kpl Uusia lämpöyrittäjäkohteita 41 kpl Uusia työpaikkoja 35 ja säilytettyä 80 Kotimaisilla polttoaineilla korvattu 12 milj.l POK Hakkeen tuotannon lisäystä i-m3 Hakkuutähderaaka-aineen ja sivutuotteiden energiakäytön lisäystä i-m3 Yritysinvestointihankkeita 352 Uusia yhteistyörenkaita (osuusk. yms.) 35 CO2- vähenemä metsäkeskusalueella t/v Resurssit: 3,5 htv, puuenergianeuvojat

24 Tuoretta tietoa energiankäytön uudesta suunnasta www.motiva.fi


Lataa ppt "Energiaa myös uusiutuvista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google