Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mistä puhutaan, kun puhutaan bioenergiasta?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mistä puhutaan, kun puhutaan bioenergiasta?"— Esityksen transkriptio:

1 Mistä puhutaan, kun puhutaan bioenergiasta?
Erikoistutkija Eija Alakangas, Valtion teknillinen tutkimuskeskus CEN/TC335 – Kiinteät biopolttoaineet Terminologiaryhmän jäsen ja laatuluokitteluryhmän puheenjohtaja

2 Biomassa – biopolttoaine - bioenergia
Kaikki bioenergia perustuu fotosynteesiin, jossa auringonvalo muuttuu kasvissa kemialliseksi energiaksi. Polttoaineen tuotanto (fuel production) Energiantuotanto (conversion) Biomassa (biomass) Biopolttoaine (biofuel, biomass fuel) Bioenergia (bioenergy) Puubiomassa Kasvibiomassa Hedelmä- biomassa Biohajoava osa jätteestä Kiinteä Nestemäinen Kaasumainen Lämpö Sähkö Bioenergia on uusiutuvaa energia Perustuu CEN/TS CEN = Euroopan standardisointijärjestö

3 Termien määritelmiä Biomassa (biomass) CEN/TS 14588 termi 4.19
biologista alkuperää oleva aines lukuun ottamatta geologisiin muodostuksiin peittyneitä ja fossiloituneita aineksia Biopolttoaine (biofuel) CEN/TS termi 4.14 biomassasta suoraan tai epäsuorasti tuotettu polttoaine EU-tilastoissa, Keski-Euroopassa ja USA:ssa biofuel (=biopolttoaine) merkitsee usein vain nestemäistä biopolttoainetta Jos tarkoitetaan kaikkia biopolttoaineita (kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia) kannattaa tarkentaa seuraavasti: A) biomass fuel (yleisin nimitys biomassasta peräisin olevista biopolttoaineista) B) biofuel -termi tarkennettava lisäämällä eteen olomuotoa tarkoittava termi solid biofuels = kiinteät biopolttoaineet liquid biofuels = nestemäiset biopolttoaineet eli biopolttonesteet

4 Termien määritelmiä Liikenteen biopolttoaine (biofuel for transport)
Nestemäinen tai kaasumainen liikenteessä käytettävä polttoaine, joka tuotetaan biomassasta (bioetanoli, biodiesel, biokaasu ja synteettiset biopolttonesteet) Bioenergia (bioenergy) CEN/TS termi 4.13 biopolttoaineista peräisin oleva energia

5 BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANTOVAIHTOEHTOJA
* Toisen sukupolven teknologioita * * *

6

7 Biohajoavasta jätteestä energiaa
KIERRÄTYSPOLTTOAINE Biohajoava (n.60 %) Fossiilinen n. 40 % Biohajoava (biodegradable) osa jätteestä tarkoitaan materiaalia, jolla on kyky kompostoitua joko anaerobisesti tai aerobisesti biosfäärille luontaisissa olosuhteissa Biohajoava jäte on ruoka- ja puutarhajätettä, paperia ja pahvia Suomessa kierrätyspolttoaineen biohajoava osuus on keskimäärin 60 % Biohajoavan jätteen kaatopaikalle vientiä pyritään vähentämään (kaatopaikkadirektiivi, 1999/31/EY) Biohajoavalla jätteellä tuotettu sähkö on uusiutuvaa (RES-e direktiivi, 2001/77/EY) Jäte on jätteenpolttodirektiivin (WID, 2000/76/EY) alaista polttoainetta, mikäli jätettä ei luokitella biohajoavaksi Oma laatuluokittelu CEN/TS kiinteille kierrätyspolttoaineille (= solid recovered fuels, SRF) Päästökauppadirektiivissa (2003/87/EY) jätteenpoltto kuuluu päästökauppaan (biohajoava osaa ei lasketa päästöihin)

8 Suomi EU:n johtava bioenergian käyttäjä
Bioenergian osuus 20 % Suomen kokonaisenergian kulutuksesta Suurin osa käytöstä kiinteitä biopolttoaineita, jotka poltetaan arina- tai leijukattiloissa tai mustalipeänä soodakattiloissa Suomi käyttää bioenergiaa kaikenkokoisissa laitoksissa Teollisuus ja isot kunnalliset voimalaitokset suosivat monipolttoainekäyttöä: puu, kierrätyspolttoaineet, ruokohelpi yhdessä turpeen tai kivihiilen kanssa Aluelämpölaitokset käyttävät paikallisia polttoaineita ja kaasutusteknologia ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto tulossa Pilkkeen käyttö tulisijoissa on merkittävää osa bioenergian käytöstä, Pelletit tulossa pienkäyttöön sekä suurten kiinteistöjen lämmitykseen Biopolttoaineilla tuotetaan sähköä lähes 12 % Suomessa sähkön tuotannosta uusiutuvien osuus on 26,7 % eli 22,7 TWh. Kuva: Vapo Oy

9 Uusiutuvat energialähteet Suomessa vuonna 2005
Uusiutuvien energialähteiden käyttö TJ (93,8 TWh), joka on 25 % kokonaisenergian kulutuksesta. 1 TWh = 1 miljoona MWh 1 MWh = 1000 kWh Lähde: Energiaennakko 2005 1 TJ = 0,2778 TWh

10 Erikoistutkija Eija Alakangas, VTT Sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi
Lisätietoja: Erikoistutkija Eija Alakangas, VTT Puh – Sähköposti:


Lataa ppt "Mistä puhutaan, kun puhutaan bioenergiasta?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google