Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Katselmustoiminta lähtee kansainvälisistä tavoitteista • Euroopan komission.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusiutuvan energian kuntakatselmus. päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Katselmustoiminta lähtee kansainvälisistä tavoitteista • Euroopan komission."— Esityksen transkriptio:

1 Uusiutuvan energian kuntakatselmus

2 päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Katselmustoiminta lähtee kansainvälisistä tavoitteista • Euroopan komission tavoitteet vuoteen 2020 mennessä • Nostaa uusiutuvan energian käyttöä 20 %:in • Parantaa energiatehokkuutta 20 % • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20% →Suomessa mm. vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset

3 Mikä uusiutuvan energian kuntakatselmus on? • Motivan katselmusmalli • Katselmoijalla oltava Motivan koulutus • Alueellinen selvitys • Katselmoitava kohde voi olla: kunta tai kaupunki, seutukunta, maakunta tai kunnan osa • Usean kunnan hankkeessa voidaan tehdä joko yhteinen katselmus tai joka kunnalle oma • Tavoitteena on • Selvittää alueen energiantuotannon ja -käytön nykytila • Arvioida käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat • Tunnistaa mahdollisuudet uusiutuvan energian lisäämiseen ja energiansäästöön →Toteuttaa kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

4 Kuntakatselmuksen hyödyt • Kustannussäästöt • Ehdotetut hankkeet edistävät yritystoimintaa ja työllisyyttä • Tuki tällä hetkellä jopa puolet tuettavista kustannuksista ja valtio tukee myös investointeja • Markkinointiarvo ja positiivinen esimerkki • Edistyksellisyys ja ympäristöystävällisyys • Työkalu eri hankkeiden tulosten koostamiseen • Auttaa päätöksenteossa • Positiiviset ympäristövaikutukset päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Työllisyys Yritys- toiminta Kuntatalous Imago Kustannukset Ympäristö- vaikutukset

5 Kuntakatselmukseen saa tukea • ELY-keskukset tukevat Motivan mallin mukaisia kuntakatselmuksia • Kunta energiatehokkuussopimuksessa → 60 % • Muuten 40 % • Tuki kattaa myös omaa työtä • Tukea haetaan paikalliselta ELY-keskukselta • Myös energiainvestointeihin on mahdollista saada tukea päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

6 Kuntakatselmuksen sisältö • Nykytila esitetään energiataseiden muodossa • Energian tuotanto ja kulutus: sähkö, lämpö ja yhteistuotanto • Häviöt ja CO 2 -päästöt • Uusiutuvat energiavarannot kunnan alueella • Taloudelliset mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä • Lista konkreettisia jatkotoimenpide- ehdotuksia • Lisä- ja jatkoselvitystarpeet päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

7 Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila •Energiataseet havain- nollistavat nykytilanteen •Kiinteistökannan kulutusjakaumat •Kunnan omat kiinteistöt päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

8 Uusiutuvien energialähteiden varannot • Uusiutuvan energian tämän hetkinen käyttö alueella • Uusiutuvan energian varannot tai potentiaalit • Puupolttoaineet • Peltobiomassat • Biokaasu • Jätepolttoaineet • Tuuli • Aurinko • Vesivoima • Lämpöpumput • Vertailu: nykytila ja mahdollisuudet päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

9 Toimenpide-ehdotukset • Sekä kunnan omiin kohteisiin että muiden omistamiin • Esiselvitystasoinen tarkastelu • Saavutettava säästö ja investoinnin takaisinmaksuaika • CO 2 -päästöjen vähennys • Yleisiä ehdotuksia • Lämmitysmuodon vaihtaminen öljy → pelletti tai hake • Kaukolämmön laajentaminen • Kaukolämmön polttoaineen muutos öljy → hake • Aluelämpötarkastelu päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

10 Selvitettävät asiat voidaan painottaa kunnan kiinnostusten ja tarpeiden mukaan • Kuntakatselmuksessa kerätään ja hankitaan tietoa kunnan tarpeiden mukaisesti esim. • Kunnan omien tai muiden omistamien kiinteistöjen lämmitysmuotojen vaihtamisesta • Aluelämpömahdollisuuksista esim. teollisuus- tai asuinalue • Uuden asuinalueen lämmitysmuodoista • Teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä • Biokaasun tuotantomahdollisuuksista • Biopolttoaineiden tuotannosta • Lämpöyrittäjyyskohteista • Kunnassa on hyvä miettiä etukäteen, mitä halutaan selvittää ja mitkä kiinnostavat päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

11 Esimerkki kunta • Tavoitteena • Kustannussäästö • työllisyyden parantaminen • Tulokset • 12 toimenpide-ehdotusta kunnan omiin ja muiden kohteisiin • Lämmitysmuodon vaihtoja • LED-valaistus • Jäteveden lämmön talteenotto • Seurauksena • Uusi energiaosuuskunta • Useita hakelämmityskohteita mm. kyläkouluja • Teollisuusalueen lämpöverkko, teho 700 kW päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

12 Esimerkki seutukunta • Katselmukset toteutettiin kuuteen kuntaan yhtä aikaa • Kuntien omat raportit • Seutukunnan yhteenveto • Toimenpide-ehdotuksina mm. • Biokaasulaitos • Aluelämpöverkon laajentaminen • Lämmitysmuodon vaihdot • Ilma-ilma ja ilma-vesilämpöpumppu, hake, pelletti ja maalämpö • Yhteinen katselmointi • Yhteinen tukihakemus • Yhteistyömahdollisuuksia päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy

13 Katselmuksesta toimenpiteisiin ja tuloksiin päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Energiatase Kokonaiskuva nykytilasta Uusiutuvan energian varannot Tietoa mahdollisuuksista Toimenpide- ehdotukset Keinoja kustannus- säästöihin ja yritystoimintaan Jatkoselvitykset Tulevaisuuden hankkeet Tiedottaminen Toimenpiteiden toteuttaminen Seuranta ja jatkoselvitykset Asenteiden ja toiminnan muuttuminen Säästöt Uudet yritykset Positiivinen esimerkki Ympäristö- vaikutukset Työllisyys Jatkuva parantaminen Kunnan imago Omavarai- suuden kasvu

14


Lataa ppt "Uusiutuvan energian kuntakatselmus. päivämääräEtunimi Sukunimi, Motiva Oy Katselmustoiminta lähtee kansainvälisistä tavoitteista • Euroopan komission."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google