Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiavuosi 2012 Sähkö Energiateollisuus ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiavuosi 2012 Sähkö Energiateollisuus ry"— Esityksen transkriptio:

1 Energiavuosi 2012 Sähkö Energiateollisuus ry 28.11.2013
päivitetty

2 Sähkön kokonaiskulutus v. 2012 85,1 TWh
päivitetty

3 Lämpötilakorjattu sähkön kokonaiskulutus v. 2012 85,5 TWh
päivitetty

4 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 2011/2012 +0,9 TWh)
päivitetty

5 Sähkön kokonaiskulutus 2012 (85,1 TWh)
päivitetty

6 Sähkön kokonaiskulutus
päivitetty

7 Teollisuuden sähkönkulutus kuukausittain
päivitetty

8 Teollisuuden sähkön kulutuksen muutos 2011/2012
päivitetty

9 Teollisuuden sähkönkulutus
päivitetty

10 Sähkön nettohankinta 2012 (85,1 TWh)
päivitetty

11 Sähkön hankinta energialähteittäin 2012 (85,2 TWh)
päivitetty

12 Muutokset sähkönhankinnassa (muutos 2011/2012 +0,9 TWh)
päivitetty

13 Sähkön tuotanto energialähteittäin 2012 (67,7 TWh)
Uusiutuvat 41 % Hiilidioksidivapaat 74 % päivitetty

14 Vesivoiman tuotanto Normaalivuosi päivitetty

15 Tuulivoiman viikkokeskitehot ja kapasiteetti 2010-2012
päivitetty

16 Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti vuosittain
päivitetty

17 Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkö-markkinoilla 2011
päivitetty

18 Sähkön tuonti ja vienti
päivitetty

19 Sähkön tuonti Venäjältä tunneittain (viikko 47 vuonna 2010-2012)
päivitetty

20 Sähköntuonti Venäjältä kuukausittain
päivitetty

21 Vaihto Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä 2011-2012 (viikkotaso)
Lähde: SKM Syspower päivitetty

22 Sähkön hankinnan aikavaihtelu 2012 (viikkokeskiteho)
päivitetty

23 Sähkön kulutushuiput 1980-2030 suurin tuntiteho megawattia (MW)
helmikuun 2012 huippu MW Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto ja Energiateollisuus ry v. 2009, Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 päivitetty

24 Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2012 kulutushuipun sisältävänä päivänä 3.2.
päivitetty

25 Sähköntuotannon CO2-päästöt vuosittain
päivitetty

26 Sähköntuotannon ominaispäästöt 2007-2050
Lähteet: ET Visio 2050 Eurelectric: Power Statistics 2010 päivitetty

27 Sähköntuotannon ominais CO2-päästöt eräissä EU-maissa v. 2010
päivitetty

28 Pohjolan vesivarantojen erotus normaalivuoteen ja sähkön hinnan käyttäytyminen
Lähde: SKM Syspower päivitetty

29 Suomen aluehinta erosi usein systeemihinnasta, esim. 22. -24. 2
Suomen aluehinta erosi usein systeemihinnasta, esim Venäjän-tuonnin muutosten mukaan Suomen aluehinta, Nord Pool Spot Systeemihinta, Nord Pool Spot Tuontimäärä Venäjältä Torstai oli yleinen vapaapäivä Venäjällä, ei kapasiteettimaksua, tuonti täysimääräistä päivitetty Lähde: prof. Satu Viljainen, LUT

30 Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2012
päivitetty

31 Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus kWh vuodessa) puolivuotiskausi 2012 päivitetty

32 Lähde: Energiamarkkinavirasto
Lämmitysasiakkaan sähkön hintaosuuksien kehitys (kulutus kWh/vuosi) 24,4 % 32,3 % 43,2 % 44,1 % 32,4 % 23,6 % Lähde: Energiamarkkinavirasto päivitetty

33 Investoinnit ja suunnitelmat eri teollisuuden- aloilla Suomessa 2006-2013 (milj. euroa)
Lähde: EK:n investointitiedustelut 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 päivitetty

34 Suomen kauppatase ja energian kauppatase
- Energian tuonnin arvo n. 20 % kokonaistuonnin arvosta - Energian viennin arvo n. 10 % kokonaisviennin arvosta Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto päivitetty

35 Energiatehokkuussopimusten kattavuus energia-alalla
ET:n jäsenten sähköntuotannosta ET:n jäsenten lämmöntuotannosta Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 päivitetty

36 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon ja primäärienergiankäytön tehostamisen säästöt päivitetty Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011

37 Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvan tehostamisen säästöt päivitetty Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2009, 2010 ja 2011

38 Asiakkaille suunnattu energiatehokkuusneuvonta vuonna 2011 (esimerkkinä sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat tiedot) Asiakaspään toimien, kuten energia- yhtiöiden neuvontaan, viestintään, kulutuspalautteeseen ja laskutukseen liittyvien energiatehokkuuspalvelujen energiansäästövaikutus kotitalouksille arvioidaan olevan yhteensä 1-3 % kotitalousasiakkaiden vuosittaisesta sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta. päivitetty Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011


Lataa ppt "Energiavuosi 2012 Sähkö Energiateollisuus ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google