Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista uusiutuvan energian käytöstä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista uusiutuvan energian käytöstä"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista uusiutuvan energian käytöstä
Timo Määttä Motiva Oy,

2 Esityksen sisältö Uusiutuva energia Suomessa
Energia- ja ilmastostrategia 2013 Kuluttajien energianeuvonta, eneuvonta.fi Lähienergialiitto Motiva Oy

3 Perusteet ja motivointi
Ilmastotavoitteet CO2-päästöjen alentaminen Uusiutuvan energian osuus 28,5 % -> 38 % v. 2020 Riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista Öljyn ja kaasun saatavuus ja hinnan nousu Kotimaisuus Huoltovarmuus Alueellinen ja paikallinen yhteistyö Työpaikat Cleantech vienti Motiva Oy

4 Energian loppukäyttö sektoreittain 2011
Motiva Oy

5 Uusiutuvan energian kehitys 2007 - 2011
2007 2010 2011 Energialähde TWh % Metsäteollisuuden jäteliemet 42,55 41,90 % 37,72 34,30 % 37,53 34,27 % Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet 25,92 25,50 % 32,28 29,40 % 33,84 30,90 % Puun pienkäyttö 15,54 15,30 % 18,87 17,20 % 16,49 15,06 % Vesivoima 14 13,80 % 12,75 11,60 % 12,28 11,21 % Lämpöpumput 1,06 1,00 % 3,06 2,80 % 3,46 3,16 % Kierrätyspolttoaineet (bio-osuus) 1,39 1,40 % 1,69 1,50 % 1,62 1,48 % Biokaasu 0,49 0,50 % 0,47 0,40 % 0,62 0,57 % Tuulivoima 0,19 0,20 % 0,29 0,30 % 0,48 0,44 % Aurinkoenergia 0,01 0,00 % 0,02 0,02 % Liikenteen ja lämmityksen biopolttonesteet 2,16 2,00 % 2,72 2,49 % Muut biopolttoaineet 0,3 0,55 0,45 0,41 % Yhteensä 101,47 100,00 % 109,86 109,52 Uusiutuvien osuus energian kokonaiskulutuksesta 25 % 27 % 28 % Uusiutuvan energian kulutuksen jakautuminen energialähteittäin vuonna Lähde: Tilastokeskus Uusiutuvan energian kulutuksen jakautuminen energialähteittäin vuonna Lähde: Tilastokeskus Uusiutuvan energian kulutuksen jakautuminen energialähteittäin vuonna Lähde: Tilastokeskus Motiva Oy

6 Uusiutuvien energialähteiden osuuden kehitys
Motiva Oy

7 Energia- ja ilmastostrategia 2013
Varmistetaan vuoden 2020 tavoitteeseen pääsy 38 %:n UE tavoite ollaan saavuttamassa Seuraavana ryhdytään laatimaan tiekarttaa kohti vuotta 2050 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % Pientaloja koskevia linjauksia Tavoitellaan öljyn käytön vähentämistä 20 %:lla (liikenne ja öljylämmitys) Kehitetään julkista ohjausta asumisessa, joilla kannustetaan kuluttajia tekemään kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä valintoja Turvataan lämmitystapojen kilpailu keskenään Lisätään hajautettua energian tuotantoa Kun korjataan, parannetaan myös energiatehokkuutta Motiva Oy

8 Energia- ja ilmastostrategia 2013
Strategisia linjauksia yhteensä 131 EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen Energiatehokkuustoimenpiteet Joustokeinot ja nielut Uusiutuva energia ja turve Maakaasun aseman turvaaminen Eurooppalaisen ja kansallisen energiamarkkinakehityksen edellyttämät toimet Kaukolämpö sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto Kuluttajat ja kuluttajatoimien ohjaus Maatalous ja ruoka Puhtaan teknologian liiketoiminnan kehittäminen Julkisen sektorin toiminta sekä alueellinen ja kuntatason toiminta Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Mineraaliöljyn käytön vähentämisohjelma

9 Motiva Oy

10 Kuluttajien energianeuvonnan tavoite
Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa energiankulutuksesta ja säästömahdollisuuksista kotitalouksissa eri toimijoiden välityksellä Kuluttajat tunnistavat oman toimintansa vaikutukset ja osaavat tehdä energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja ja valintoja Motiva Oy

11 Toiminnan kohdistuminen
Kuluttaja Yksityistalous Uudis- ja korjausrakentaminen Rakennusten lämmitystapavalinnat Asuminen Kestokulutustavarat Liikkuminen Muut NEUVONTA Energiankäytön väheneminen Uusiutuvan energian lisääminen Kasvihuonekaasujen väheneminen

12 Koordinoitu neuvonta tavoittaa
Saavutettavuus: Neuvontaa saa netin kautta, sähkö- postitse, puhelimitse, tilaisuuksissa, henkilökohtaisesti Alueellisuus: maakunnassa lähellä kansalaista, verkossa valtakunnallisesti Kattavuus: uudis- ja korjausrakentaminen, lämmitystapavalinnat, kotitaloussähkö- ja lämpö, liikkuminen Yhteistyö: energiayhtiöiden neuvonnan ja järjestöjen kanssa Liittymät: korjausrakentamisneuvonnan, liikkumisen ohjauksen ja maatilojen energiaohjelman kanssa ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

13 Neuvontaa verkossa tai puhelimitse
Energianeuvonnan www-portaali ensisijainen tiedonlähde Kysy & keskustele Löydä lähin neuvoja Valtakunnallisen puhelinneuvonnan ”yhden luukun” toiminta käynnistynyt pilotoiden Vastaa kysymyksiin kodin ja asumisen energiankäytöstä, rakentamisesta ja lämmitystapavalinnoista Ohjaa tarvittaessa kuluttajat alueellisiin neuvontapisteisiin Puh (0,0835 €/puhelu + pvm/mpm) Rakentaminen ja remontointi ma klo 9-12, ke klo 13-16 Asumisen energiankäyttö ti klo 9-12, to klo 13-16 ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

14 Suomen Lähienergialiitto ry
Perustettu Jäseniä uusiutuvan energian yhdistykset ja yritykset, sekä alasta kiinnostuneet yksityishenkilöt Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pienimuotoisen paikallisen uusiutuvan energian tuotantoa ja tehokasta käyttöä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi kerätä, tuottaa ja jakaa tietoa uusiutuvan lähienergian tuotannosta ja järkevästä käytöstä. Yhdistys seuraa toimialaansa liittyvää lainsäädäntöä ja pyrkii parantamaan toimialan ja loppukäyttäjien toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön, kansallisiin sekä kansainvälisiin ohjelmiin ja yleiseen mielipiteeseen. Yhteistyöhanke käynnistymässä Motiva Oy

15 Muuta EED – energiatehokkuusdirektiivi
Tulevan rakennerahastokauden toiminnan suunnittelu Resurssitehokkuus Sähkön pientuotanto Tiekartta 2050 – Hiilineutraali yhteiskunta Motiva Oy

16 Motiva Oy


Lataa ppt "Ajankohtaista uusiutuvan energian käytöstä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google