Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suurten ja keskisuurten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä Tausta, tavoitteet ja tulokset 1.10.2012 Oheisaineisto nro 2 Pela 17.10.2012 111 §

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suurten ja keskisuurten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä Tausta, tavoitteet ja tulokset 1.10.2012 Oheisaineisto nro 2 Pela 17.10.2012 111 §"— Esityksen transkriptio:

1 Suurten ja keskisuurten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä Tausta, tavoitteet ja tulokset 1.10.2012 Oheisaineisto nro 2 Pela 17.10.2012 111 §

2 Työn taustaa Käytössä on julkisten ja yksityisten toimijoiden järjestelmiä, jotka eivät ole yhteensopivia läpinäkyviä tai tarjoa tarvittavaa suunnittelutietoa tilaajalle Viranomaisten hallinnoima järjestelmä mahdollistaa tasapuolisen kilpailutuksen. Yhdessä hankittu järjestelmä on edullinen, mahdollistaa valtion osallistumisen järjestelmän toteuttamiseen ja luo jatkossa edellytykset maanlaajuisille lipputuotteille. Kuntatason joukkoliikennevirano- maiset vuonna 2013 Työssä on mukana 23 kaupunkia + 4 ELY:ä

3 Hankinnan määrittelyvaihe syksy 2012 Hankinnan määrittely valmistuu vuoden 2012 loppuun. Se koostuu pääprojektista sekä sen rinnalla tehtävistä ulkoisista osaprojekteista E1-E4. Pääprojekti jakautuu neljään osaan, joita ovat Osa A – Hankesuunnitelma, joka käynnistää ja organisoi työn Aikataulu, sopimukset, valtionapuhakemus, päätöksenteko, jne… Osa B – Järjestelmien toiminnallinen määrittely Palvelut, vyöhykkeet, toiminnallisuus, peruskäyttötapausten kuvaus jne… Osa C – Järjestelmien tekninen määrittely Hankintaa tukeva riittävä määrittely, korttisovellus, turvaratkaisu, mallia HSL/Tampere/Turku Osa D – Hankintamalli ja kilpailutus aika ei riitä yhteisen organisaation perustamiseen, joka hankinnan käynnistäisi

4 Hankinnan määrittelyvaihe syksy 2012 Pääprojektin rinnalla tehdään neljää osaprojektia E1-E4, joissa E1 ratkaistaan järjestelmän (kuntien ja ELYjen kesken) isännyys, organisoituminen sekä myöhemmin mukaan liittymisen ja rahoituksen pelisäännöt. E2 määritellään hankkeen riskit ja niihin varautuminen E3 selvitetään maan suurimpien toimijoiden näkemyksiä yhteisten lipputuotteiden perustamisesta E4 valvoo projektin lopputulosten laatua

5 Hankintavaihe helmikuu 2013 Syksyn 2012 määrittelytyön lopputuloksena syntyvien hankinta- asiakirjojen teknisten liitteiden avulla kilpailutetaan yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän hankinta (Päätös hankinnasta) Hankinnasta vastaava taho määritetään työn aikana. Kyseinen taho saa valtuutuksen hankintaan muilta kunnilta. (päätös valtuutuksesta) Järjestelmän toimittaja valitaan ja varsinainen toteutukseen tähtäävä työ alkaa kesällä 2013 (Päätös toimittajasta) Järjestelmän toteutuksen rinnalla toteutetaan organisoituminen osaprojekti E1 suositusten mukaan. (Päätös organisoitumisesta)

6 Lopputulos Määritelmien mukainen uusi järjestelmä on käytössä kesällä 2014. Lähtökohtana vyöhykepohjaisuus Viranomaisten yhteisesti hallinnoima Hyödyntää mahdollisuuksien mukaan nykyiset kortit, laitteet, jne Käyttää yhteistä korttisovellusta ja turvaratkaisua viranomaisten hallinnoimilla matkakorteilla Rakentuu yhdessä sovittujen pelisääntöjen varaan siten, että seudut itse saavat määritellä esim. lipun hinnat, vyöhykerajat, vyöhykkeiden määrän, alennusprosentit erikoisryhmille, jne Mahdollistaa seutujen välisen lippuyhteistyön jatkossa Tuo synergiaetuja uusien maksutapojen kehittämiseen jatkossa (NFC/EMV/jälkilaskutus) Yhteisiä pelisääntöjä olisivat esim. seuraavat: (ei vielä päätetty!) Alennusryhmien perusteisiin ja ikärajoihin yhteisiä pelisääntöjä ? (opiskelijat, jne) Lipputuotteet valitaan yhteisestä lipputuoterekisteristä


Lataa ppt "Suurten ja keskisuurten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä Tausta, tavoitteet ja tulokset 1.10.2012 Oheisaineisto nro 2 Pela 17.10.2012 111 §"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google