Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pelaajien ja läheisten vertaistuen kehittäminen. Projektin tehtävät Tarkoitus: Pelaajien ja läheisten hyvinvoinnin ja voimaantumisen tukeminen. Tavoitteena:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pelaajien ja läheisten vertaistuen kehittäminen. Projektin tehtävät Tarkoitus: Pelaajien ja läheisten hyvinvoinnin ja voimaantumisen tukeminen. Tavoitteena:"— Esityksen transkriptio:

1 Pelaajien ja läheisten vertaistuen kehittäminen

2 Projektin tehtävät Tarkoitus: Pelaajien ja läheisten hyvinvoinnin ja voimaantumisen tukeminen. Tavoitteena: • KEHITTÄÄ asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja matalan kynnyksen vertaistuen muotoja ihmisille, joiden elämää liiallinen pelaaminen haittaa sekä heidän läheisilleen • Lisätä peliongelmasta kärsivien omaa aktiivista kansalaistoimintaa pelihaittojen vähentämiseksi

3 Kehittämistyön peruslähtökohtia • Vapaaehtoisuus: – Ohjaajat toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta – Ryhmät ovat autonomisia • Vertaisuus: ”Vertaistuki tarkoittaa sellaista apua ja tukea, jota samankaltaisia asioita läpikäyneet ihmiset voivat antaa vaikeuksista selviytymiseksi ja jota kukaan muu ei voi antaa.”

4 … jatkuu → kyse on maallikkoauttamisesta ”Jokaisella ihmisellä on myös syvä huolenpidon tarve. Huolenpito on toimintaa toisen ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Huolenpitoa motivoi halu vastata toisen ihmisen tarpeisiin ja edistää hänen hyvinvointiaan. Inhimillinen kohtaaminen ja siihen sisältyvä tunneperäinen vastaaminen toisen ihmisen tarpeisiin muodostavat inhimillisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perustan. Ihmisen yhteydenkaipuu on inhimillinen perustarve. Ihminen tarvitsee toimivia ja vastavuoroisia suhteita läpi elämänsä.” (Tia Isokorpea lainaillen)

5 … jatkuu • Kokemustietoon luotetaan • Ryhmän mahdollisuuksiin luotetaan • Yksilön mahdollisuuksiin luotetaan • Keskeinen arvo on jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen • Vastavuoroisuus ja vuorovaikutus työskentelytapana

6 Yhdessä tekemisen mahdollistaminen Perustehtävän löytäminen ja kirkastaminen yhdessä Toiminnan rakenteiden mahdollistettava yhdessä tekeminen Yhdessä tekeminen, työn- ja vastuunjako, johtaminen Tunteet ja vuorovaikutus otettava tietoisesti huomioon

7 PR-toiminnan rakenteet ja yhteistoiminta • ”wanhat” vertaisohjaajat ja työntekijät mukaan aloitusvaiheeseen: heidän kokemustietonsa käyttöönotto • Pelaajien edustaja ohjausryhmään, koulutustyöryhmään ja eettisen ohjeistuksen työryhmään • Koulutusohjelman rakentaminen vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden mahdollistavaksi:

8 Oman ryhmän ohjaaminen Työnohjaus + lähijaksot + teemaillat + verkko- opinnot+ yksilölliset kehityskeskustelut Virkistys- tapaamiset ja yhteydenpito toisiin ohjaajiin Projektityön- tekijöiden ohjaus ja tuki OHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN

9 …Rakenteet ja yhteistoiminta: jatkuu – ajallisesti suht pitkä peruskoulutus (n 6 kk: 4 lähijaksoa, 4 opintoiltaa, 15 x oman ryhmän ohjaus + 5 x työnohjaus, verkkko- opiskelua ja yhteydenpitoa, virkistystapaamisia, mentorointi) mahdollistaa yhteisen ymmärryksen työstämisen esimerkiksi • ongelmapelaamisesta • vertaisten tuesta toisilleen ryhmässä • omasta kokemuksesta opiksi ottamisen opettelua • oman muutoksen työstämistä (pelaajasta ohjaajaksi) → työnohjauksessa hyödynnetään käytännön ohjaustoiminnasta saatuja kokemuksia ja otetaan yhdessä opiksi → lähijaksoilla ja virkistyspäivinä kasvetaan ryhmänä

10 …Rakenteet ja yhteistoiminta: jatkuu • yhteistyö toiminnasta tiedottamisessa (esitteiden jako, osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa, haastatteluiden antaminen, puheenvuorojen/alustusten pitäminen …) • uusien ohjaajien kouluttajaksi opiskeleminen • ohjaajien keskinäisen yhteydenpidon tukeminen = Ohjaajaextra, puhelukortit • uusien ryhmien yhteissuunnittelu (esim. A- klinikka, ohjaaja, projektin työntekijä)

11 Tuore käytännön esimerkki • Pelirajat´on -vertaisryhmätoiminnan riskien arviointi yhdessä vapaaehtoisten ohjaajien kanssa: – Työn henkisen kuormittavuuden riskitekijät • Riskien nimeäminen (esim. perehdytys/tunnekuormitus) • Riskin laadun arviointi (pieni/vakava) • Toimenpiteiden suunnittelu (mitä tehdään, kuka tekee) • Seurannasta sopiminen (milloin)

12 Pelaajien ja läheisten kansalaistoiminta • Yhdistys perustetaan 11.11.2009 • Vastuu perustajilla • Projektin auttaa olemassaolonsa ajan • Projekti antaa kokemuksensa yhdistyksen käyttöön ja jättää ”perinnön” = Pelaajien ja läheisten vertaistuen Osaamispankin myös sen käyttöön

13 Tunteet ja vuorovaikutus ”Suopeuden sillan rakentaminen”

14 Suopeuden silta • Vastaantulon mahdollistaminen puolin ja toisin: rakenteiden avulla, toimintatapojen avulla, tunneilmapiirin avulla • Vuorovaikutuksen rakentaminen ihmisyhteydessä • Tunteiden merkityksen ja voiman tunnustaminen (tunteet voimavaroina ↔ voiman syöjinä)

15 Yhdessä tekeminen, työn- ja vastuunjako ja johtaminen: syntyy perustehtävän toteuttamisen, rakenteiden ja vuorovaikutuksen yhteispelissä • Sosped säätiö ja sen projekti vastaa toiminnan kokonaisuudesta • Ohjaaja vastaa oman toimintansa laadusta ryhmän ohjaamisessa • Pelirajat´on –ryhmien jäsenet vastaavat omasta toiminnastaan yksilöinä ja ryhmän jäseninä MOTTO: ”Vastuuta ei voi antaa, sen voi vain ottaa.”

16 Mitä edellyttää ammattilaiselta? • Yhteistyön = yhteisen työn mahdollistavien rakenteiden luominen • Perustehtävän ymmärtämistä ja siihen sitoutumista • Resurssien varaamista yhteistoiminnalle (aikaa, rahaa, omia henkisiä voimavaroja, valmiutta itsensä kehittämiselle) • Vastuun ottamisen omalta osaltaan: johtajuus

17 ”Tarttee olla tosissaan.”


Lataa ppt "Pelaajien ja läheisten vertaistuen kehittäminen. Projektin tehtävät Tarkoitus: Pelaajien ja läheisten hyvinvoinnin ja voimaantumisen tukeminen. Tavoitteena:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google