Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vapaaehtoistoiminnan johtaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Vapaaehtoistoiminnan johtaminen
Vesala Anne Laimio

2 Jokainen vapaaehtoinen ansaitsee
kestävät toiminnan rakenteet ja hyvän johtamisen!

3 Johtaminen on strategioiden ja suunnitelmien laatimista ja niiden toteuttamisen organisoimista suunnitellulla tavalla ja jollakin on siitä vastuu.

4 Johtamisella on vaikutusta toiminnan tuloksellisuuteen ja vapaaehtoisten sitoutumiseen ja jaksamiseen.

5 Asioiden johtaminen Ihmisten johtaminen Itsensä johtaminen

6 asiajohtaminen Johtamisen taustalla on strategiset tavoitteet, mihin toiminnalla pyritään millaisia tekoja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

7 Vapaaehtoisten ammatillinen tuki
Yksilöllinen tuki Rekrytointiprosessi Yhteydenpito Henkilökohtainen ohjaus Kirjallinen materiaali Kollektiivinen tuki Perus- ja täydennyskoulutus Palkitseminen ja huomioiminen Vertaistuki Työnohjaus Juhani Rantanen MLL

8 Ihmisten johtaminen Motivaation ylläpitäminen, osaamisen varmistaminen ja jaksamisesta huolehtiminen ovat ihmisten johtamisen keskeisiä työvälineitä.

9 Laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnan periaatteet
Taustayhteisön motiivi ja sitoutuminen Tehtävänkuvaukset Koulutus Perehdytys Ohjaus Tuki Huomioiminen Riskien hallinta, vakuutukset Seuranta ja arviointi

10 Toimintakulttuuri muutoksessa
Kokemusasiantuntijuuden arvostus nousussa ”Muilta asiantuntijoilta vaaditaan asennemuutosta siihen, että omakohtaisiin kokemuksiin perustuva tieto otetaan tosissaan asiantuntijatiedon rinnalle ja että sitä arvostetaan. Asiakkaan ja potilaan kokemustieto, ammattilaisen koulutuksen ja kokemuksen kautta saavuttama tieto ja tutkimustieto täydentävät toisiaan. On löydettävä tasapaino, jossa näitä kaikkia pystytään hyödyntämään.” (Tesso ) Potilasosallisuus ”Potilaiden osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen edellyttää usein muutoksia henkilöstön työtavoissa ja asenteissa.” (Rampe –hankkeen nettisivut) Omahoito ” Omahoito on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Omahoito on myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja -hoitoa. Omahoito tarkoittaa myös sitä, että sitoudut saamiisi hoito-ohjeisiin ja noudatat niitä voimavarojesi mukaan mahdollisimman hyvin.”

11 Toimintakulttuuri muutoksessa
Arkeen voimaa –ryhmät Potilasohjaus Terveydenhuoltolaki

12 Sosiaalityön kolmioitumismalli Müller-Kohlenberg
asiakas, ihminen koulutukseen ja tietoon arkielämästä perustuva apu selviytyminen ammattilainen vapaaehtoinen rekrytointi ja tukeminen, ym. Vertaistuki asettaa muodollisen tilalle epämuodollisen, tieteellisyyden tilalle kokemuksellisuuden ja asiakassuhteen tilalle ihmissuhteen.” Nylund 2000

13 Työnohjaus Työnohjaus on järjestelmällistä, tavoitteellista toimintaa, joka toistuu säännöllisesti. Työnohjauksen sisältö nousee ohjattavan työstä ja ohjattavasta työntekijänä. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kasvu, työssä selviytyminen ja työn tai organisaation kehittäminen. Työnohjaus on keino tarkastella työtä, siihen vaikuttavia rakenteita, odotuksia, rooleja ja tunteita. MOTIVAATIO – JAKSAMINEN - OPPIMINEN


Lataa ppt "Vapaaehtoistoiminnan johtaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google