Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna – projektisuunnitelma 2014 Konsortioryhmän kokous 18.11, 2013 Kristiina Hormia-Poutanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna – projektisuunnitelma 2014 Konsortioryhmän kokous 18.11, 2013 Kristiina Hormia-Poutanen."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna – projektisuunnitelma 2014 Konsortioryhmän kokous 18.11, 2013 Kristiina Hormia-Poutanen

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Projektisuunnitelma - yleistä  Vuonna 2013 on laadittu projektisuunnitelmamalli ja hyväksytty suunnitelma 1.0  Kansalliskirjaston hankkeissa noudatetaan yhtenevää projektisuunnitelmamallia ja hyödynnetään samoja työvälineitä  Projektisuunnitelman perusrakenne sama koko hankekauden ajan 2013-2016  Yleiskuva  Projektin ympäristö  Projektiorganisaatio ja resurssit  Projektin suoritustapa ja työmenetelmät  Projektin työpaketit  Projektin riskit ja niihin varautuminen (uusi)  Liitteet

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Työpaketit  Projektin työ organisoidaan työpaketeiksi.  Tavoitteena on:  Työskentelyn tehostaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen  Hankkeen rakenteen selkiyttäminen  Päällekkäisen työn minimointi  Hankkeeseen liittyvän työn tunnistaminen ja rajaaminen  Työn pilkkominen kokonaisuuksiin, joita voidaan suunnitella, toteuttaa ja seurata

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Työpaket ti NimiVastaava TP 1Projektin hallinnointiAki Lassila TP 2AsiakasliittymäkonsortioTapani Sainio TP 3KäytettävyysAleksi Turpeinen TP 4Asiakasliittymän tekninen kehitystyö ja ylläpito  Asiakasliittymä - Ere Maijala  Hallintaliittymä - Samuli Sillanpää  Aineistojenhallinta (solr-indeksi, RecordManager) - Ere Maijala, Kalle Pyykkönen, Erkki Tolonen  Palvelimet - Bjarne Beckmann N.N. TP 5Kansallinen näkymäTeemu Talja TP 6Kirjastojen e-aineistot (keskitetty indeksi)Ari Rouvari TP 7VerkostotAnna Niemelä TP 8ViestintäHeidi Partanen TP 9KäyttöönottoErkki Tolonen TP 10EuropeanaAri Rouvari TP 11Ylläpito ja tukiTimo Laine TP 12Yhteydet Finna-Melinda-Onki-UKJprojektipäälliköt ja Ari Rouvari TP 13Yleisten kirjastojen mukaantuloN.N. TP 14Sektori- ja organisaatiokohtaiset näkymätAnna Pienimäki

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut •KDK-hanke aloitetaan •KDK-asiakasliittymän kehitys / Primo järjestelmä •Perustan luominen: vaatimusmäärittelyt KDK-asiakasliittymälle •KDK-hanke aloitetaan •KDK-asiakasliittymän kehitys / Primo järjestelmä •Perustan luominen: vaatimusmäärittelyt KDK-asiakasliittymälle 2008-2011 •Finnan kehitys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen pohjalta käynnistyy •Osallistuvista organisaatioista koostuva Finna-konsortio aloittaa työskentelynsä •Finnan testiversion julkistaminen joulukuussa 2012 ensimmäisen aallon organisaatioiden aineistoilla •Toisen aallon organisaatioita tulee mukaan Finnaan 2013 •Finnan ensimmäisen tuotantoversion julkistaminen lokakuussa 2013 Finna-päivänä •Finnan kehitys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen pohjalta käynnistyy •Osallistuvista organisaatioista koostuva Finna-konsortio aloittaa työskentelynsä •Finnan testiversion julkistaminen joulukuussa 2012 ensimmäisen aallon organisaatioiden aineistoilla •Toisen aallon organisaatioita tulee mukaan Finnaan 2013 •Finnan ensimmäisen tuotantoversion julkistaminen lokakuussa 2013 Finna-päivänä 2012–2013 •Finna-strategian laatiminen vuosille 2015–2018 •Asiakaskunnan laajeneminen ja yleisten kirjastojen pilotit •Toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen •Metadatan avaaminen •VuFind versio 2:n käyttöönotto •Finnan palvelukonseptien kirkastaminen •Projektinhallinnan vakioiminen •Finna-strategian laatiminen vuosille 2015–2018 •Asiakaskunnan laajeneminen ja yleisten kirjastojen pilotit •Toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen •Metadatan avaaminen •VuFind versio 2:n käyttöönotto •Finnan palvelukonseptien kirkastaminen •Projektinhallinnan vakioiminen 2014 •Finna-strategian toteutus •Asiakaskunnan laajeneminen, yleisten kirjastojen tuotantoonmeno •Finnan kansallinen tunnettuus •Palvelutuotannon vakiinnuttaminen •Yhteistyö uusien sidosryhmien kanssa •Hankkeen jatkosuunnittelu 2016–2018 •Finna-strategian toteutus •Asiakaskunnan laajeneminen, yleisten kirjastojen tuotantoonmeno •Finnan kansallinen tunnettuus •Palvelutuotannon vakiinnuttaminen •Yhteistyö uusien sidosryhmien kanssa •Hankkeen jatkosuunnittelu 2016–2018 2015 •Finna-strategian 2015–2018 toteutus 2016-2018

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Infrastruktuuri ja järjestelmäkehitys  Korkeakoulukirjastojen tarpeiden huomiointi toiminnallisuuden kehitystyössä  Yleisten kirjastojen tarpeiden huomioon ottaminen kehitystyössä  Digitaalisten objektien erotteleminen hakutuloksissa  Aineistojen fyysisen paikantamisen palvelut (paikkatietojen hyödyntäminen)  Hakutulosten relevanssin kehittäminen  VuFind2-käyttöönotto ja hallintaliittymään tästä aiheutuvat muutokset  Avoimien rajapintojen suunnittelu ja toteutus

7 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Aineistojen kattava saatavuus  Kansallisen näkymän konseptin kehittäminen  Organisaatio- ja sektorikohtaisten näkymien konseptien laatiminen  Yleisten kirjastojen liittymisen vaiheistaminen  Ratkaisumallien selvittäminen yleisten kirjastojen aineistoihin liittyvien palvelujen liittämiseksi Finnaan  Arkisto-, kirjasto- ja museosektorien ulkopuolisten aineistojen mukaan oton periaatteiden ja prosessien määrittely  Finnan metatiedon avaaminen arkistojen, kirjastojen ja museoiden reunaehtojen mukaisesti.

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhteistyöverkostot  Selkeytetään Finaan mukaantulon kriteerit ja tehostetaan prosessia.  Kasvatetaan osallistuvien organisaatioiden määrää merkittävästi.  Kehitetään verkostomaisen yhteistyön käytäntöjä edelleen.  Kehitetään projektiviestintää ja palvelun markkinointia.  Lisätään yhteistyötä avoimen lähdekoodin yhteisöjen kanssa.  Jatketaan tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä sekä haetaan uusia kumppaneita.  Selvitetään mahdollisuudet yhdistää Finna oppimisen infrastruktuureihin.  Toimitaan Europeana-verkostossa.  Tarkennetaan kansallisten kehittämishankkeiden yhteistyön ja tiedonjakamisen käytäntöjä painopisteinä metatieto, kuvailukäytännöt ja semanttinen linkitys (ontologiat, tunnisteet ja auktoriteetit).

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Loppukäyttäjät  Seurataan ja arvioidaan Finna-palvelun todellista käyttöä sekä laaditaan raportti käytön trendeistä.  Arvioidaan sisältöjen esittämistapoja käytettävyyden näkökulmasta (esim. lisensioidut elektroniset aineistot).  Edistetään Finna-palvelun esteettömän käytön toteutumista kansainvälisten standardien mukaisesti.  Tarkistetaan KDK-käytettävyystyöryhmän tehtävä ja toimintatavat.  Lisätään Finna-palvelun tunnettuutta sidosryhmien ja loppukäyttäjien keskuudessa.  Järjestetään Europeana-kampanja koululaisille.  Järjestetään Finna-päivän tilaisuus ja julkistetaan Finna-palvelu mukana olevien organisaatioiden loppukäyttäjille.  Suunnitellaan vuoden 2015 lanseeraustilaisuuksien sarjaa.

10 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Palvelun kehittämisen hallinta  Laaditaan Finnan kustannushyötyanalyysi (muut kuin OKM:n hallinnonalan toimijat)  Laaditaan pitkän aikajänteen suunnitelma, Finna-strategia 2015–2018.  Kehitetään projektinhallintaa systemaattisesti.  Vahvistetaan avoimen tuotteen hallintaosaamista.  Edistetään vastavuoroista työskentelyä osallistuvien organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa

11 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Projektin tuotokset  Dokumentit ja ohjeet  Ohjelmistokomponentit  Tietovarannot  Projektin työvälineet  Järjestelmäintegraatiot

12 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Projektiorganisaatio ja resurssit  Hallinto, päätöksenteko, ohjaus  OKM-taso  Konsortioryhmä  Lähiohjausryhmä  Projektin roolit ja vastuut  Projektin omistaja  Projektipäällikkö  Työpaketin vastuuhenkilö  Projektin asiantuntija

13 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna – projektisuunnitelma 2014 Konsortioryhmän kokous 18.11, 2013 Kristiina Hormia-Poutanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google