Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Siellä minä olen heidän keskellään”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Siellä minä olen heidän keskellään”"— Esityksen transkriptio:

1 ”Siellä minä olen heidän keskellään”
Laadullinen tutkimus kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatillisesta suhteesta rippikoulutyöhön Salla Poropudas Saara Huhanantti

2 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirkon nuorisotyönohjaaja- opiskelijoiden ammatillista suhdetta rippikoulutyöhön.

3 Aineisto ja sen analysointi
Aineistona oli 18 Diakonia- ammattikorkeakoulun Järvenpään toimipaikan opiskelijan tehtävät: rippikoulutyö ja minä. Tehtävät olivat osa toisen vuoden Lapsuus ja nuoruus – opintokokonaisuuden opintoja. Aineisto kerättiin keväällä Aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysillä. Rippikoulun ohjaaja Rippi- Koululainen Usko Didaktinen suhde Pedagoginen suhde Suhde sisältöön Opiskelu ja oppiminen

4 Tulokset Heikko kirkollinen ammatti-identiteetti:
Filosofi 1 Ulkopuolinen 2 Vahva kirkollinen ammatti-identieetti: Opettaja 7 Hengellinen ohjaaja 8 (Kirkollinen ammatti-identiteetti tarkoittaa sitoutumista kirkon uskoon, oppiin, tehtävään ja työhön)

5 Rippikoulun tavoitteet ja etiikka
Kirkon opin ja uskon opettaminen ja oppiminen (57%) - Opettaja  oppi todeksi käytännössä Henkilökohtaisen uskon vahvistaminen (50%) - Hengellinen ohjaaja  usko ja rakkaus Seurakuntayhteys (47%) - Ulkopuolinen  elämää varten Turvallisuus, ilmapiiri ja vuorovaikutus (28%) - Filosofi  Jeesuksen eettinen opetus (Prosentit Tuominen 2009.)

6 Lopuksi Riippumatta kirkollisesta ammatti-identiteetistä kaikki opiskelijat painottivat vahvasti rippikoulun tavoitteena eettisyyttä ja lähimmäisen rakkautta Rippikoulu on kriittistä pedagogiikkaa (dialogi, toivo, kokemus maailmasta, erilaisuus, kasvu, osallisuus, voimaantuminen) joka pyrkii yksilöiden kautta vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin ja kansalaisten hyvinvointiin Tämän tiedostaminen voi vahvistaa kirkon nuorisotyön sosiaalipedagogista (toisin näkeminen ja tekeminen yhteiskunnan muuttuessa, epävirallisuus) suuntaa

7 Lähteet Frilander, K Sosiaalipedagogiikan uusi ajankohtaisus. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino.  Huhanantti, S. & Poropudas, S There am I in the midst of them. Qualitative research of Christian Youth Work Leader students’ professional relationship to Confirmation work. Journal of Youth and Theology. Vol 11. Kiilakoski, T Kasvu moneen suuntaan – kriittinen pedagogiikka ja nuorisotyö. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino.  Launonen, P Kirkon nuorisotyö –hengellisen, pedagohisen ja sosiaalisen kolmiyhteys. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino.  Tuominen, H Onnistunut rippikoulu ja rippikoulunopettajien pedagoginen ajattelu. Teoksessa Innanen, T. & Nieminen, K. (toim.)Rippikoulun todellisuus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Tampere: WS Bookwell Oy.


Lataa ppt "”Siellä minä olen heidän keskellään”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google