Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

2 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän välillä Painotus osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehityksen seurannassa ja tulevaisuuden näkymissä Luodaan yhteistä näkemystä tulevaisuuden haasteista ja tavoiteltavasta tulevaisuudesta sekä tarvittavista toimenpiteistä Ennakointitoimissa syntyvää tietoa käytetään mm. oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen koulutuksen tarjonnan suunnittelussa, koulutuspaikkojen kohdentamisessa ja elinkeinojen kehittymisen tukemisessa.

3 Lapin ennakoinnin toimintamalli

4 Pitkän aikavälin toimiala- ja koulutustarve-ennakointi Vastuutahona Lapin maakunnassa on Lapin liitto Tehdään neljän vuoden välein osana Suomen valtakunnallista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU) Seurataan ja arvioidaan eri toimialojen ja ammattirakenteen kehitysnäkymiä, työvoiman tarvetta ja väestöennusteita (työikäinen työvoima, poistuma) Aikajänne 15 vuotta  2030, KESU 2015-2020 28 eri toimialan ja 60 eri ammattiryhmän työllisten määrän kehityksen arviointi ja tavoitteiden asettaminen Tehdään Maakunnallisessa ennakointiryhmässä tiiviissä yhteistyössä Lapin alueviranomaisten, koulutuksen järjestäjien, työelämäjärjestöjen ja yrittäjien kanssa Tärkeässä roolissa 9 eri toimialaklusteria tärkeimmiltä toimialoilta: toimialojen kehitysnäkymät ja työvoimatarpeet

5 OKM:n JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN TULOS- JA TAVOITE- SOPIMUKSET SEKÄ JÄRJESTÄMISLUVAT Alueellisen ennakoinnin linkittyminen valtakunnalliseen prosessiin Opetus- ja kulttuuriministeriö KESU 2015-2020 ALUEEN TYÖPAIKAT 2030 -TOIMIALAENNUSTEET JA SKENAARIOT (VATT) -VUOROPUHELU (VATT, Työ- ja elinkeinoministeriö, aluetoimijat) AMMATTIRAKENNE- ENNUSTEET -ALUEELLISTA TIETOA ENNUSTEIDEN POHJAKSI -VUOROPUHELU VATT JA ALUETOIMIJAT KOULUTUSRAKENNE -OPETUSHALLITUS TEKEE VALTAKUNNALLISEN RAKENTEEN -MAAKUNNAT TEKEVÄT OMAT LASKELMAT STRATEGIAN MUKAISET JOHTOPÄÄTÖKSET ALOITTAJATARPEESTA ALUEILLA OPPILAITOSTEN YLLÄPITÄJIEN PÄÄTÖKSENTEKO *VUOSITTAIN KOULUTUS- JA OPINTOALOITTAIN / TUTKINNOITTAIN? MAHDOLLISET SUURALUEITTAISET KESKUSTELUT AMMATTIKORKEAKOU -LUJEN JA YLIOPISTOJEN TARPEISTA JATKUVA SEURANTA JA VÄLITARKISTUS Sovellettu lähteestä: Rissanen, Hatanpää Reuna- ehdot

6 Lapin haasteita alueellisen koulutustarpeen ennakoinnissa Valtakunnallisessa ennakoinnissa on väestöennusteilla vahva rooli työvoiman tarjonnan ennakoinnissa (nuorten ikäluokka- ennusteet, väestön vanheneminen, poismuutto) Ei huomioida tarpeeksi Lapin elinkeinojen kehittymisen mahdollisuuksia (esim. kaivosteollisuus, arktisuus, matkailu) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea- koulujen koulutuspaikkojen vähennykset heikentävät Lapin koulutustarjontaa, koulutus- tasoa ja vaikeuttavat osaavan työvoiman tarjontaa. Koulutuksen saavutettavuus (pitkät välimatkat) Lapissa on jo nyt selvästi muuta maata heikompaa

7 Alueellinen edunvalvonta Alueellista ennakointia tarvitaan koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamisessa –työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Edunvalvonnalla tärkeä rooli: –Maakuntastrategian mukaiset tavoitteet –Poliittinen vaikuttaminen alueellisesti ja kansallisesti –Tiivis yhteistyö aluehallinnon, koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän välillä  yhteinen ääni edunvalvonnassa –Osallistuminen kansalliseen Alue-ennakoijien verkostoon


Lataa ppt "Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google