Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haavoittuvuus opettajan työssä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haavoittuvuus opettajan työssä"— Esityksen transkriptio:

1 Haavoittuvuus opettajan työssä
Leena Syrjälä, Eila Estola ja Minna Uitto Kasvatustieteen päivät Jyväskylä

2 Opettajanelämää Opettajanelämää – tutkimusryhmä Opettajien kirjoitetuista omaelämäkerroista opettajien keskusteluryhmiin Metodologiset sitoumukset Kertomukset suuntaavat elämää Kertomisen dialogisuus, kertomukset muotoutuvat yhteisessä kertomisessa Kertomus on tietämisen muoto Kertomusten käyttö aineistona – analyysin ja tulkinnan tukena tutkijaryhmän yhdessä tekemä analyysi Tulosten narratiivinen analyysi myös fiktiivisiä raportointitapoja käyttäen

3 Tavoite Mitä haavoittuvuus on opettajan työssä opettajien kertomana?
Analyysin taustat Opettajanelämää -ryhmän tutkimustulosten uudelleen luentaa Opettajan työn haavoittuvuudessa on kysymys emotionaalisen, poliittisen ja moraalisen välisestä monimutkaisesta suhteesta, joka on työhön väistämättä sisältyvää (Kelchtermans 2005) Liikkeelle opettajien käytännön kielestä, heidän omista kertomuksistaan Ihmissuhdemoraalin äänen nostaminen suoriutumisen ja tehokkuuden äänten rinnalle Haavoittuvuus on osa opettajuutta, siitä ei voi päästä eroon eikä ole tarvekaan. Tekee kasvatuksen mahdolliseksi. Tunteet – kaikista ei saa puhua, haavoittuvuus suhteessa itseen Poliittinen – opettaja kokee että häntä ei kuulla, haavoittuvuus suhteessa siihen missä työskentelee, passiivisuus; kasvatuksessa tapahtuu paljon asioita, johon opettaja ei voi vaikuttaa

4 Aineistot ja analyysista
Yhteenvetoa ryhmän aiemmista tutkimustuloksista uuden käsitteen näkökulmasta Aineistona Opettajanelämää-ryhmän aiemmat analyysit ja tulokset Perustuvat opettajien omaelämäkertoihin ja opettajien pienryhmissä kerättyyn aineistoon (INTO-projekti ) Analyysi Yhdessä tapahtuvaa keskustelua Luettu aiemmin tehtyjä analyyseja ja tuloksia uudelleen, luettu kirjallisuutta  haavoittuvuus teoreettisena käsitteenä

5 Opettajanelämää – tutkimusteemoja
Rakkaus (Estola & Syrjälä 2002a) Kutsumus (Estola, Erkkilä & Syrjälä 2003) Toivo (Estola 2003) Muutos (Estola & Syrjälä 2002b, Syrjälä, Estola & Uitto painossa) Kohtaaminen (Uitto 2003) Paikka (Erkkilä 2005) Ruumiillisuus (Estola & Elbaz-Luwisch 2003) Tunnustus (Heikkinen & Huttunen 2004, Huttunen & Kaunisto 2004) Into (Estola, Kaunisto, Syrjälä & Uitto 2005)

6 Haavoittuvuus osana ihmissuhdetyötä
Opettajan työ ennen kaikkea suhteissa olemista lapsiin ja nuoriin, toisiin opettajiin, vanhempiin ja kulttuuriin Työ on eettisesti ja emotionaalisesti haastavaa, uuvuttavaa, mutta myös palkitsevaa Haavoittuvuus: tunne siitä, että oma ammatillinen identiteetti ja moraalinen koskemattomuus kyseenalaistetaan ja opettajana olemisen tilaa uhataan tai se menetetään (Kelchtermans 2005, 17)

7 Haavoittuvuus – yleistä
Haavoittuvuudesta puhutaan eri tavoin, eri tilanteissa, eri ihmisille Haavoittuvuuden yksilöllisyys Haavoittuvuuden moniulotteisuus ja amebamaisuus Sisältää myös ruumiillisen ulottuvuuden

8 Haavoittuvuus suhteessa omaan itseen
Väsymys Elina: miten mää oon antanu tän tilanteen mennä tämmöseen että mä oon päästäny itseni väsymään mää oon tietyllä tavalla hämmästyny omasta kyvyttömättömyydestäni seurata itteäni. Syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet Opettajan rooliin sopimattomaksi koetut tunteet Elina: Miksi mä syyllistyn siitä että mä tuon ulos sen että mulla on paha olla? Monien roolien yhteensovittaminen Kiire Tiina: …Mulla on tosi mahtavaa niitten lasten kanssa. Mä nään, että ne edistyy. Mutta sitten on kaikki nämä muut. Mä olen sen opsin kanssa ihan palasina. Se vie niin paljon aikaa, ettei ehdi keskittyä niihin lapsiin,

9 Haavoittuvuus suhteessa omaan itseen
Paine omasta roolista esikuvana, vaikuttajana ja mallina Paula, Israel: Teaching is without doubt responsible work. When I am in front of a child I feel, I try to pass on positive messages, first as a person...because in those moments when I am in front of the class, I am the figure that they copy, that they watch. I am the person that, the adult that is present in front of them Oman ruumiillisen koskemattomuuden ja kosketuksen välinen jännite Helena: Lattioilla lojuu märkiä töitä. Tulee kaaosta! Työskentelemme ensimmäistä kertaa taululla olevien ohjeiden varassa ja joku roikkuu koko ajan hihassani. Liisa : Vielä enemmän voivat kuitenkin voimia viedä psyykettä rasittavat tekijät, kuten työhön liittyvä stressi, joka puolelta korviin kantautuva meteli, oppilaiden keskinäisten riitojen selvittely…

10 Haavoittuvuus suhteissa lapsiin ja työtovereihin
Kielteiset tunteet suhteessa lapsiin Elina: eritteet valuu ja kaikki Luopuminen lapsista – kiintymys ja eroaminen Mitä opettaja saa puhua lapsista? Heidi: missä se sitte se raja menee että joku (opettaja) vaikka sanoo että mua inhottaa ku se (oppilas) on niin lihava kun sen läskit tursuaa ja napa näkkyy ja silleen tulee kauheen semmonen hankala olo itelle Opettajan sukupuoleen kohdistuva huomio esim. rakastumiset opettajaan

11 Haavoittuvuus suhteissa lapsiin ja työtovereihin
Oma opettajana oleminen kyseenalaistetaan Kaija: työ on hirmu raskasta jos esim. joku työkaveri sanoo, että ei kuule että tuo on ihan ihan huu­haa hommaa semmonen että yksilöihin paneudutaan, että tämä on ryhmän liikuttelua eikä mitään muuta. Tiina: Siinä ryhmässä ei kukaan (muu opettaja) ottanu kantaa mitenkään elikkä mä koin olevani hyvin yksin siinä tuli tosi epävarma olo että on nuori opettaja ja uus koulu ja sitte siinä on vanha konkari vastapäätä joka sanoo että sää toimit väärin. Opettajan ruumiillisuuteen kohdistuva kontrolli Katri: ko nuorena opettajana tuli kouluun, jossa oli jo vakiintuneet ihmissuhteet opettajanhuoneen sisällä, niin pääseminen siihen sisälle oli tietenki aralle opettajalle aluksi vaikeaa, varsinki kun sanottiin, että näihin ja näihin tuoleihin ei saa istua, että ne oli jo varattu.

12 Haavoittuvuus suhteissa lasten vanhempiin, hallintoon, mediaan ja yhteiskuntaan
Vanhemmat Laura: Meillä oli arviointikeskustelut.. ja mä jännitin jo etukäteen tätä yhtä äidin tapaamista… Sen jälkeen alko sitten se äitin osuus ja mun arviointi. Oletusarvo oli se, että minä en ole opettanut tiettyjä asioita ja miten mä sen nyt oikein opetan. Kyselykritiikkimeininki. Äiti on täydellisyyden tavoittelija. Mutta siinä tuli sitten ilmi se, että mun persoona on sellanen… tavallaan se kohdistu mun persoonaan.

13 Haavoittuvuus suhteissa lasten vanhempiin, hallintoon, mediaan ja yhteiskuntaan
Oman asiantuntijuuden kyseenalaistuminen Maija: Miten valtavan työn opettajat tekivät tässä ristiriitatilanteessa, yrittivät vastata silloisen ja myös tulevan yhteiskunnan vaatimuksiin ja heille asetettuihin haasteisiin. Opimme uusia asioita… Teimme mitä meidän käskettiin tehdä emmekä koskaan valittaneet, kukaan ei edes miettinyt onko meillä tarpeeksi resursseja kaikkeen tähän… Kaiken tämän keskellä he unohtivat kokonaan opettajat, ne, jotka käytännössä toteuttivat tämän uudistuksen. Iso Veli valvoo – hallinnon odotukset Opetussuunnitelmatyö, erilaiset tilastot, raportit, arvioinnit/ opetus- ja kasvatustyö Business- retoriikka  opettajan arkityö näyttää kustannuserältä lomautukset, säästöt

14 Haavoittuvuus suhteissa lasten vanhempiin, hallintoon, mediaan ja yhteiskuntaan
Median välittämä yksipuolinen ja jopa vääristelevä kuva opettajista Kerttu: TV:hen löytyi myös dokumentin tai sketsien tekijöitä, joissa opettaja oli sotilaallinen karttakeppiä heiluttava hirviö ikäkuluine vaatteineen ja nutturoineen, oppilaat vain nurkkaan ja pöydän alle. Todellisuudessa opettaja on päivät kuin näyttämöllä, kriittisen yleisön edessä ja on siksi muotitietoinen hyvin pukeutunut ja kammattu. Yhteiskunta Kokemus opettajan työn arvostuksen hiipumisesta Inkeri: Arvostamattomuutta ja yksinäisyyttäkin tuntien olen saanut kokea myös suurta tyydytystä ja työniloa, onnistumisen hetkiä. En ole koskaan hävennyt olla alkuopettaja, päinvastoin. Elämä on antanut minulle äärettömän arvokkaan luottamustehtävän, jossa osuuteni aikuisena on ollut suuren vastuun kantamista ihmisenä kasvamisessa ja suojattomien puolustamisessa.

15 Elämistä haavoittuvuuden kanssa
Suojautuminen Laura: -jos sais kovetettua sillä tavalla ittensä… -että ei ottais sitä niin hirveen henkilökohtasesti. Virpi: Niin sehän se tässä on. Kirsi: Semmonen panssari jonka paukauttas takasin sitte (Naurahtaa.) Maria: Mutta sitte mitä sinä sanot tartteeko meiän kovettua vai pitäskö meidän panna suodatinpussi (Nauraa.) että me suodatettaan niitä…mutta ei sun tartte kovettua Hiljaisuus Opettaja on hiljaa tekemistään muutoksista Vähitellen tapahtuva oman työtavan, omien vahvuuksien sekä heikkouksien myöntäminen ja hyväksyminen Puhumiselle aika ja paikka keskusteluryhmissä mahdollista puhua haavoittuvuudesta kaikilla tavoilla, niilläkin mistä muualla ei saa eikä voi puhua

16 Johtopäätöksiä Uudet käsitteet kuten haavoittuvuus näyttävät avaavan uusia näkökulmia opettajan työhön Haavoittuvuus sisältyy opettajan työhön sen ihmissuhdeluonteesta johtuen Haavoittuvuus on yhteydessä myös siihen, miten opettaja voi olla ruumiillisesti olemassa työssään ja työyhteisössään

17 Pohdintaa Tutkimus koskettaa myös tutkijan omaa persoonaa ja elämää, tapa tehdä tutkimusta on muuttunut Yhdessä tehtävän tutkimuksen merkitys ja välttämättömyys Tarkoitus nyt palata alkuperäiseen aineistoon: Millaisena haavoittuvuus esimerkiksi näyttäytyi yhden opettajan kertomuksessa – miten toiset opettajat reagoivat kertomukseen

18 Kirjallisuutta Erkkilä Raija Moniääninen paikka - Opettajien kertomuksia elämästä ja koulutyöstä Lapissa. Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto Estola Eila Hope as Work - Student Teachers Constructing Their Narrative Identities Scandinavian Journal of Educational Research 47, Estola Eila & Elbaz-Luwisch Freema Teaching bodies at work. Journal of Curriculum Studies 35 (6), Estola Eila & Syrjälä Leena. 2002a. Love, Body and Change: a teacher’s narrative reflections. Reflective Practice 3 (1), Estola Eila & Syrjälä Leena. 2002b. Whose reform? Teachers’ voices from silence. Teoksessa Huttunen R., Heikkinen H. L. T., Syrjälä, L. (toim.) Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers. Jyväskylä: SoPhi, Estola Eila, Erkkilä Raija & Syrjälä Leena A Moral Voice of Vocation in Teachers’ Narratives. Teachers and Teaching: theory and practice 9 (3), Estola Eila, Syrjälä Leena, Kaunisto Saara-Leena & Uitto Minna Meanings of storytelling in a discussion group for teachers. “This was a place to talk about issues that are probably never talked about elsewhere”. Paper presented at the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Sydney, July 2-6, 2005.

19 Kirjallisuutta Heikkinen Hannu L. T. & Huttunen Rauno Teaching and the dialectic of recognition. Pedagogy, Culture and Society 12 (2), Huttunen Rauno & Kaunisto Saara-Leena Opettajan elämäntarina tunnustuskamppailuna. Teoksessa Atjonen, P.& Väisänen, P. (toim.) Osaava opettaja - Keskustelua 2000-luvun opettajankoulutuksen ydinaineksesta. Joensuu: Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Kelchtermans Geert Teacher Vulnerability: understanding its moral and political roots. Cambridge Journal of Education 26 (3), Kelchtermans Geert Professional Commitment Beyond Contract. Teachers’ Self-Understanding, Vulnerabilty and Reflection. Keynote presented at the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Sydney, July 2-6, 2005. Kelchtermans Geert Teachers’ emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. Teaching and teacher education 21 (8), Syrjälä Leena, Estola Eila & Uitto Minna. Painossa. Koulu-uudistukset ja muutos opettajien kertomuksissa. Kirjan artikkeli. Uitto Minna Unohtumaton opettajan ja oppilaan kohtaaminen. Narratiivinen tutkimus kasvatusalan opiskelijoiden opettajamuistoista. Pro gradu. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.


Lataa ppt "Haavoittuvuus opettajan työssä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google