Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma KiVa Koulu ei ole ohimenevä ”projekti”, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma KiVa Koulu ei ole ohimenevä ”projekti”, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen."— Esityksen transkriptio:

1

2 KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma KiVa Koulu ei ole ohimenevä ”projekti”, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi Kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella Koulumme on yksi noin 1400:sta suomalaiskoulusta, joissa KiVa Koulu -ohjelma otettiin käyttöön syksyllä 2009

3 Mitä kiusaaminen on? Tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön Valitettavan tavallinen ilmiö monissa pysyvissä ryhmissä (kuten koululuokka)

4 Kiusaamisen muodot Kiusaaminen on useimmiten sanallista (pilkkaamista, nimittelyä) Myös epäsuora kiusaaminen (ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen) on melko yleistä Fyysinen kiusaaminen ei ole yhtä tavallista Uusi, mutta toistaiseksi harvinainen kiusaamisen muoto on netti- ja kännykkäkiusaaminen

5 Kiusaaminen ei kosketa vain kiusaajia ja kiusattuja
Useimmissa kiusaamistilanteissa on läsnä myös muita lapsia tai nuoria Se, miten muut lapset/nuoret toimivat kiusaamistilanteissa, vaikuttaa kiusatun oloon kiusaamistilanteen etenemiseen kiusaamisen kestoon Pyritään minimoimaan kiusaamisen kielteiset vaikutukset Tärkeää saada kaikki oppilaat ymmärtämään miten he voivat omalta osaltaan vaikuttaa ”Lopetetaan kiusaaminen yhdessä!”

6 Mitä KiVa Koulu -ohjelmassa mukana olo tarkoittaa?
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet koskee kaikkia oppilaita Kiusaamiseen puuttuminen koskee kaikkia koulun oppilaita, jotka ovat olleet kiusaamistapauksissa osallisina

7 KiVa-teemat: kaikilla 7. -luokilla (teemoja käsitellään mm
KiVa-teemat: kaikilla 7.-luokilla (teemoja käsitellään mm. kuntokalliossa, opinto-ohjauksessa ja 8.-luokkien terveystiedon tunneilla) Johdatus KiVa Koulu -ohjelmaan Teema 1: VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ Motto: Älä ole vietävissä! Teema 2: MINÄ JA MUUT Motto: Saan olla, saat olla Teema 3: KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT Motto: Kukaan ei ansaitse kiusaamista Teema 4: KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT Motto: Se on meistä kiinni! Yhteenveto

8 Teemojen keskeiset tavoitteet
Herättää tietoisuutta kiusaamisesta ja ryhmän osallisuudesta siihen Lisätä empatiaa kiusattuja kohtaan Tarjota turvallisia keinoja tukea ja auttaa kiusattuja Motivoida muuttamaan omaa toimintaa niin, että kaikilla on mukavampi olla

9 Kiusaamiseen puuttuminen
KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. TYKin KiVa-tiimissä ovat Ukkopekka Hyvönen, Auli Keskisaari, Hannele Lidman ja Ilona Kiviranta.

10 Kiusaamiseen puuttuminen
Kun koululle tulee tieto tai epäily kiusaamisesta Tiedon saanut aikuinen selvittää, onko kysymys toistuvasta kiusaamisesta ja ohjaa tapauksen tarvittaessa eteenpäin kiva-tiimille Tiimin jäsenet keskustelevat kiusatun kanssa keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaitten kanssa järjestävät seurantakeskustelut jonkin ajan kuluttua Luokanvalvoja tapaa muutaman luokkatoverin, joita rohkaistaan tukemaan kiusattua

11 Entä vanhemmat? Vanhempia informoidaan tiimin käsiteltävinä olleista tapauksista Tarpeen mukaan vanhemmat voidaan kutsua koululle selvittämään asiaa, tämä ei kuitenkaan tapahdu rutiininomaisesti kaikissa tapauksissa

12 Mitä vanhemmat voivat tehdä kiusaamista vähentääkseen?
Suhtaudu vakavasti ilmi tulevaan kiusaamiseen Toimi yhteistyössä koulun kanssa Keskustele lapsen/nuoren kanssa kiusaamisesta, vaikka tämä ei itse olisikaan kiusattu eikä kiusaisi toisia miten pitää toimia, jos huomaa kiusaamista tapahtuvan? rohkaistaan lapsia/nuoria olemaan menemättä mukaan kiusaamiseen, tukemaan kiusattuja, ja kertomaan kiusaamisesta aikuisille!

13 Vanhempien opas KiVa Koulu -hankkeen www-sivuilla on opas vanhemmille
→ Vanhemmat tietoa kiusaamisesta tietoa vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta

14


Lataa ppt "KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma KiVa Koulu ei ole ohimenevä ”projekti”, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google