Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seurakuntien tilinpäätökset 2007 ja taloudellisen aseman kehittyminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seurakuntien tilinpäätökset 2007 ja taloudellisen aseman kehittyminen"— Esityksen transkriptio:

1 Seurakuntien tilinpäätökset 2007 ja taloudellisen aseman kehittyminen
Kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäivät Tampere Maija-Liisa Hietakangas

2 Verotulot kasvu 12 %

3 Verotulojen kasvu

4 Toimintakulut 2002-2007 kasvu 18 %

5 Henkilöstökulut kasvu 21 %

6 Seurakuntien tulot 2007, milj.€
Kirkollisverotilitykset Yhteisövero-osuus Toimintatuotot Kk-rahaston toiminta-avustukset Rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Pysyvien vastaavien myynti Rahoitusosuudet investointeihin Tulot yhteensä

7 Seurakuntien menot 2007, milj. €
Toimintakulut josta henkilöstömenot 562 Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoituskulut Satunnaiset kulut Investoinnit Lainojen lyhennykset Menot yhteensä

8 Kaikkien seurakuntien vuosikate yhteenlaskettuna:
Negat. vuosikatteiden määrä milj. € srk milj. € srk milj. € srk milj. € ?

9 Vuosikatteen riittävyys investointien omahankintamenoihin ja lainanlyhennyksiin, milj. €
Vuosikate Poistot Investointien omahankinta- menot + lainanlyhennykset

10 Tilikauden tulos Kaikkien seurakuntien tilikauden tulos yhteensä: Negat. tuloksien määrä milj. € 141 srk milj. € 110 srk milj. € srk milj. € ? Negatiiviset tilikauden tulokset ovat pääasiassa alle 5000 jäsenen seurakunnissa.

11 Kustannusten jakautuminen perustehtävien kesken 2007

12 Investointimenojen ja -tulojen kehitys, milj.€
Menot Rahoitusavustukset Käyttöomaisuuden myynti Investoinnit, netto

13 Muuta tärkeää tilinpäätöksistä 2007
Rahoituslaskelmien mukaan rahavarat lisääntyivät vuoden aikana n.75 milj.€ Tase vahvistui n. 170 milj. € (ilman korollisten lainojen lisäystä)

14 Muutamia tunnuslukuja
Vuosikate, €/jäsen Vuosikatteen osuus poistoista% Investointien tulorahoitus % Kassavarojen riittävyys, pv Rahoitusvarallisuus, €/jäsen Lainakanta, €/jäsen Omavaraisuusaste, % , ,3

15 Muita taloudellista tilannetta kuvaavia lukuja
Seurakuntien määrä, joille oli kertynyt alijäämää taseeseen ? Seurakuntien määrä, joilla kassavarat eivät riittäneet seur. verotilityspäivään saakka ? (41 seurakunnan tiedot vielä puuttuvat)

16 Kulttuuriperinnön hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut ja menot 2007
Toimintakulut 1,5 milj. € Toimintatuotot 0,1 milj. € Korjausrakentaminen 10,2 milj. € Muut investoinnit 0,5 milj. € Kansallisesta kulttuuriperinnöstä huolehtimisen menot yhteensä noin 12 milj. €

17 Kirkon haasteita taloudelleen
1. Väkimäärältään pienentyvät seurakunnat Vaikka koko kirkon verotulot yhteensä kasvavat, pienentyvillä srk:illa verotulot laskevat edell.vuosiin verrattuna sekä tilikauden tulos ja mahdollisesti myös vuosikate ovat negatiivisia Miten luodaan rakenteet säilyttää kirkollinen toiminta koko maassa?

18 Kirkon haasteita taloudelleen
2. Seurakunnan menot ovat tuloja suuremmat vuodesta toiseen kohtuullisesta koosta huolimatta syynä mm. merkittävät rakennemuutokset paikkakunnan elinkeinoelämässä toimintamenoja ei saada tasapainoon tulojen kanssa, jolloin taseeseen alkaa kertyä alijäämää ja mm. kassavarat eivät riitä seuraavaan verotilitykseen saakka Em. tilannetta toiset seurakunnat eivät maksa?

19 Kirkon haasteita taloudelleen
3. Rikkaat rikastuvat kirjanpito on hoidettu kirjanpitolain mukaan nyt 9 vuotta rikkaimpien seurakuntien taseiden mukaan verotuloista huomattava osuus jää taseeseen onko kirkollisvero % liian korkea? Veronmaksajien reaktio? Mitkä ovat kohtuulliset puskurit?

20 Kirkon haasteita taloudelleen
4. Kirkosta eroaminen Vuonna 2007 erosi noin henkilöä. Kirkollisverotulot palkan- ja eläkkeensaajaan kohti ehkä noin 300 € 1.vuonna 300 € x =11 miljoonaa 2.vuonna miljoonaa 3.vuonna miljoonaa jne. Kirkollisverotilitykset yhteensä kasvavat vuosittain 1,5-2 % vähemmän kuin kunnallisverotilitykset yhteensä.


Lataa ppt "Seurakuntien tilinpäätökset 2007 ja taloudellisen aseman kehittyminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google