Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Talousjohtaja Henri Partanen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Talousjohtaja Henri Partanen"— Esityksen transkriptio:

1 Talousjohtaja Henri Partanen
HANKINTABRUNSSI Talousjohtaja Henri Partanen

2 Lohjan kaupungin hankinnat on organisoitu hajautetusti
Ei erillistä hankinta-asiamiestä, seudullinen hankinta-asiamiessopimus päättyi Talousjohtaja koordinoi yleisellä tasolla, mm. koulutusten järjestämisvastuu, hankintamatriisi, hankintaohjeistus jne. Toimialojen hallintopäälliköt asiantuntijoina Kaupunginlakimies antaa juridista apua Tarkastuspäällikkö valvoo

3 Lohjan kaupungin hankinnat on organisoitu hajautetusti
KL- Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta Kuntahankinnoissa Lohja mukana mm. kopiopaperit, vakuutusten meklaripalvelu, toimistotarvikkeet, monitoimilaitteet, tietokoneet, toimistokalusteet jne.

4 KAUPUNGIN HANKINTOJA OHJEISTETAAN
Kaikkien kaupunkien ja kuntien hankinnoissa noudatetaan kuntalakia ja hankintalakia Kaupunginhallitus valvoo ja ohjaa hankintatointa, vrt. talousarvion noudattaminen

5 KAUPUNGIN HANKINTOJA OHJEISTETAAN
Kaupungin hankintatointa ohjeistetaan hallintasäännöllä ja Lohjan kaupungin hankintaohjeella. Hankintaohje uusittu 2011 ja uusitaan mahdollisesti vuonna 2014 Kaupungilla oma intra, jossa määritelty hankintapaikat, kerrottu hankintaprosessi, hankintojen kynnysarvot, ohjeistettu pientarvikehankinnat, yhtenäiset lomakkeet koko kaupungille sekä osto-ositus lupalomake

6 Laki julkisista hankinnoista - lain tarkoitus
Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä Turvata yritysten ja yhteisöjen tasapuolinen mahdollisuus tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailussa

7 HANKINTALAKI 2010 Tarkoituksena tehostaa oikeussuojajärjestelmää ja korottaa kansallisia kynnysarvoja Oikaisuvaatimusmenettelyn sijaan hankintaoikaisu, voidaan käyttää myös pienhankinnoissa Kunnille joustoa pienhankintoihin, mutta samalla uusia huomioitavia seikkoja Hankintalain uudistus 2016 ?

8 HANKINTAPROSESSI Avoin menettely: Hankintamenettely, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen Neuvottelumenettely: Hankintamenettely, jossa kunta hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainituin perustein kilpailuttaa ja erityisin perustein neuvottelee yhden tai useamman kanssa

9 HANKINTAPROSESSI Puitejärjestely: Puitesopimuksiin kuuluva hankintalaissa mainittu erityinen menettely Rajoitettu menettely: Kunta pyytää tarjouksen valitsemiltaan ehdokkailta hankintalain mukaisesti Suorahankinta: Hankinta tehdään ilman tarjouskilpailua yhdeltä tai usealta toimittajalta

10 HANKINTAPROSESSI Hankintojen valmistelu
Hankintailmoitus (Vrt. Hilma pakollinen kansallisen kynnysarvon ylittävissä ja EU-hankinnoissa) Tarjouspyyntö (valintakriteerit ja painotukset, mahdollinen vertailutaulukko)

11 HANKINTAPROSESSI Tarjouspyynnön sisältö Tarjousten vastaanotto
Kelpoisuuden tarkistaminen ja tarjousvertailu Tarjousten hylkääminen Hankintapäätös ja hankintapäätöksen pöytäkirjaus

12 HANKINTAPROSESSI JATKUU
Hankintasopimus Tilaaminen ja sopimuksen seuranta Tavaran vastaanotto, palvelujen ja urakan hyväksyminen Laskun maksu

13 HANKINTAPERIAATTEET Hankintalainsäädäntö velvoittaa julkisten hankintojen kilpailuttamiseen Suunnitelmallisuus Taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus Avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys, ei saa syrjiä eikä suosia kotipaikan perusteella Kestävä kehitys, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset Kilpailun aikaan saaminen Tarjoajien tasapuolinen kohtelu

14 HANKINTAPERIAATTEET Tuotteiden ja palvelujen elinkaari: valmistus, kuljetus, pakkaus, varastointi, käyttö, kierrätys ja jätteenkäsittely Tehokkuus ja lainmukaisuus Kirjallinen tarjouspyyntö, suullinen ainoastaan erittäin perustellusta syystä (vrt. suorahankinnan perusteet täyttyvät)

15 PIENTARVIKKEIDEN HANKINTA
Pientarvikkeita hankitaan kunnan henkilökuntakortilla tai hankkijan henkilötodistuksella kunnan määräämistä sopimuskumppanien toimipisteistä osto-osoituksina Paljon hankintoja tekevillä käytössään ns. First Card kortti Käteisostoja ei sallita Kirjallinen tilaus yli 1000 euron hankinnoista

16 TULEVAISUUDEN KEHITTÄMISKOHTEET
Sähköistäminen Hajautettu hankinta toimi vs. keskitetty Säännöllisten tapaamisten jatkaminen yrittäjätahon kanssa Hankintaintran päivitys ja ajantasaistaminen


Lataa ppt "Talousjohtaja Henri Partanen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google