Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJEITA TARJOAJILLE TAMPERE Hankintapäällikkö Tanja Welin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJEITA TARJOAJILLE TAMPERE Hankintapäällikkö Tanja Welin"— Esityksen transkriptio:

1 OHJEITA TARJOAJILLE TAMPERE 23.10.2008 Hankintapäällikkö Tanja Welin
Tampereen kaupunki, Tampereen Logistiikka

2 Tampereen kaupungin hankinnat
Hankintojen kilpailuttaminen keskitetty Tampereen Logistiikkaan lukuun ottamatta urakoita sekä Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen Veden ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen erityisalojen hankintalain mukaiseen toimintaan tehtyjä hankintoja Kaupungin ohjeiden mukaan kaikki yli euron tavarahankinnat ja yli euron palveluhankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava Kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkaistaan hankintailmoitus HILMA-palvelussa Avoimella menettelyllä kilpailutettavista hankinnoista julkaistaan tarjouspyyntö osoitteessa Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa joustavammat menettelyt

3 OHJEITA TARJOAJILLE Tutustu huolellisesti tarjouspyyntöön
Jos jokin kohta tarjouspyynnössä on epäselvä  kysy lisätietoja tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti Laadi tarjouspyynnön ehtojen mukainen tarjous noudattaen tarjouspyynnön ohjeita tarjouksen sisällöstä Tarkista, onko lisätietoja annettu, ja tee mahdolliset korjaukset Tarkista tarjouksen sisältö verraten sitä tarjouspyyntöön (ja mahdollisiin lisätietoihin) tarjous, jonka ehdot (esim. maksuehto, toimitusehto) eivät vastaa tarjouspyyntöä, on hylättävä

4 OHJEITA TARJOAJILLE hylkääminen on hankintayksikön velvollisuus  ei harkintavaltaa merkitystä ei ole sillä, vaikka ehto olisi ”vain jäänyt vanhasta tarjouspohjasta” ehdot vaikuttavat tarjousten vertailukelpoisuuteen; muita kuin sisällöltään yhteismitallisia tarjouksia ei voi vertailla tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla tarjous, joka ei täytä hankinnan kohteelle määriteltyjä ehdottomia vaatimuksia, on hylättävä hylkääminen on hankintayksikön velvollisuus

5 OHJEITA TARJOAJILLE hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankinnan kohteen ja sen laadun ja laajuuden määrittämisessä sekä ominaisuuksien painottamisessa, kunhan siinä ei toimita syrjivällä tavalla  käytävä ilmi tarjouspyynnöstä vaikuttaa tarjousten vertailukelpoisuuteen tarjous, joka ei sisällä pyydettyjä selvityksiä tai todistuksia, on pääsääntöisesti hylättävä tarjouksen täydentäminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti, riippuen puuttuvan selvityksen sisällöstä ja käyttötarkoituksesta HUOM! hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta pyytää täydentämään puutteellista tarjousta niissäkään tapauksissa, joissa täydentäminen olisi mahdollista

6 OHJEITA TARJOAJILLE selvityksen puuttuminen voi tietyissä tapauksissa johtaa hylkäämisen sijasta myös siihen, että tarjous jätetään pisteittä sen vertailuperusteen osalta, jota varten selvitys on pyydetty  puutteellinen tarjous menestyy huonosti vertailussa eikä tule siten valituksi Palauta tarjous tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä myöhässä saapunut tarjous on hylättävä (jo minuutinkin myöhästyminen riittää) hylkääminen on hankintayksikön velvollisuus  ei harkintavaltaa Toimita lisäselvitykset määräajassa, mikäli sellaisia pyydetään

7 Hankintapäällikkö Tanja Welin email: etunimi.sukunimi@tampere.fi
Kiitos! Hankintapäällikkö Tanja Welin


Lataa ppt "OHJEITA TARJOAJILLE TAMPERE Hankintapäällikkö Tanja Welin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google