Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 1/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 15.3.2012 Erkki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 1/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 15.3.2012 Erkki."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 1/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 15.3.2012 Erkki Liikanen1

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Esityksen sisältö  Markkinat, suhdannekuva ja ennuste –Markkinakehitys ja suhdanneindikaattorit –Oletukset ja Suomen Pankin kv-talouden ennuste –Ennusteen riskit  Euroalueen sisäiset erot suuret –Julkisten talouksien tilat –Nuorisotyöttömyys  Viimeaikaiset rahapoliittiset toimet –Globaali rahapolitiikan viritys –Eurojärjestelmän toimet 15.3.2012Erkki Liikanen2

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Markkinat ja suhdannekuva 15.3.2012Erkki Liikanen3

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Luottamusilmapiirissä käänne parempaan 15.3.2012Erkki Liikanen4

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Luottamusilmapiirissä käänne parempaan 15.3.2012Erkki Liikanen5

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tämä näkyy myös osakemarkkinoilla Erkki Liikanen15.3.20126

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtionlainamarkkinoilla tilanne osin parantunut Erkki Liikanen15.3.20127

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tilanteen vakauttamistoimista  EKP:n neuvoston rahapoliittiset päätökset –mm. kolmen vuoden pitkäaikaiset luotto-operaatiot  EU-tason päätökset joulukuun alkupuolella –Kuuden kohdan paketti astui voimaan 13. joulukuuta –Talousunionia vahvistava sopimus  Yksittäisten maiden toimet –Italian ja Espanjan hallitusten lupaukset toimista –Kreikan 2. paketista sopu 15.3.2012Erkki Liikanen8

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ohjauskoron lasku ja keskuspankkiluottojen kasvu keventäneet euroalueen rahaoloja 15.3.2012Erkki Liikanen9

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maakohtaiset erot ovat silti suuria rahoitusolosuhteissa EuroalueSuomi 15.3.2012Erkki Liikanen10

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroopan kriisinhallintakehikko 15.3.2012Erkki Liikanen11

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen Pankin kansainvälisen talouden ennuste 15.3.2012Erkki Liikanen12

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen Pankin kv-ennusteen oletukset 15.3.2012  Epävarmuus on moniulotteista –Taloudellinen epävarmuus –Poliittinen epävarmuus  Oletus: toimet kriisin taltuttamiseksi tehdään –Euromaat pitävät kiinni lupaamistaan sopeutustoimista sekä velkasopeutuksen että kasvupohjan vahvistamisen osalta –Toimet kohentavat yleistä luottamusta ja korkotason alentumista  Uuden tasapainon löytäminen hidasta ja asteittaista –Korkean velkatason sopeuttaminen vie aikaa Erkki Liikanen13

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen Pankin ennusteen tulemat 15.3.2012Erkki Liikanen14

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Inflaatio hidastuu kuluvan vuoden aikana Toteutunut inflaatioInflaatio-odotukset 15.3.2012Erkki Liikanen15

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Miksi tämä kriisi on erilainen: finanssikriiseistä toivutaan hitaasti Vaaka-akselilla aika vuosineljänneksinä alkaen tuotantohuipusta. Pystyakselilla havaintojen mediaani, indeksi: lähtöpiste = 100. Lähde: IMF World Economic Outlook, huhtikuu 2009. Taantumat pl. finanssikriisit Finanssikriiseihin liittyneet taantumat BKT USA 2008– Euroalue 2008– Suomi 2008– 25856 Erkki Liikanen15.3.201216

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen riskit pääosin alasuuntaiset  Velkakriisistä toipuminen hidasta ja epätasaista –Myönteinen kierre voi katketa äkillisesti –Syitä voivat olla sopeutusohjelman epäonnistuminen, markkinareaktio odotuksia huonompiin tilastotietoihin jne.  Euromaiden kyky uudistusten toteuttamiseen avainasemassa –Miten kriisimaiden ulkoisen tasapainon sopeutus tapahtuu? –Kuinka syvältä uusi tasapaino joudutaan hakemaan?  Myös positiivisia riskejä on olemassa –Yhdysvaltojen viimeaikainen kehitys 15.3.2012Erkki Liikanen17

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroalueen sisäiset erot suuret 15.3.2012Erkki Liikanen18

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Muita nopeampi inflaatio ja siitä aiheutuneet alhaiset reaalikorot johtivat eräiden maiden ylivelkaantumiseen 15.3.2012 Euroalueen maiden kuluttajahintojen kehitys suhteessa Saksaan vuosina 1999-2011. Erkki Liikanen19

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Finanssipolitiikan haasteet mittavat Arvioitu / toteutunut vaje Vakaus- ja lähentymisohjelman alijäämätavoite* 2011 20122013 Euroalue-4,3 -3,1-2,1 Saksa -1,1-2,5 -1,5-1,0 Ranska-5,7 -4,6-3,0 Italia-3,9 -1,60,0 Espanja-8,5-6,0-4,4-3,0 Britannia.. -8,6-7,8-6,5 Yhdysvallat..-9,5-8,0-6,4 * Britannian ja Yhdysvaltain luvut ovat IMF:n ennusteita toteutuvaksi vajeeksi. Lähteet: IMF, Euroopan komissio ja maiden ilmoitukset. 15.3.2012Erkki Liikanen20

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Italia, Espanja ja Ranska suurimmat sopeuttajat 20122013 15.3.2012Erkki Liikanen21

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Italia, Espanja ja Ranska suurimmat sopeuttajat 20122013 15.3.2012Erkki Liikanen22

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Nuorisotyöttömyydessä suuria eroja maittain 15.3.2012Erkki Liikanen23

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Finanssikriisi kohdentui eri maissa eri tavoin 15.3.2012Erkki Liikanen24

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Viimeaikaiset rahapoliittiset toimet 15.3.2012Erkki Liikanen25

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahapolitiikka maailmanlaajuisesti kasvua tukevaa KeskuspankkikorkojaKeskuspankkien taseita 15.3.2012Erkki Liikanen26

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eurojärjestelmän rahapolitiikasta  Rahapolitiikan tavanomaiset välineet –Ohjauskorkoa laskettu kahdessa otteessa 1 prosenttiin.  Rahapolitiikan epätavanomaiset välineet –3 vuoden pitkäaikaiset luotto-operaatiot joulu- ja helmikuussa –Vakuuskehikon laajentaminen –Vähimmäisvarantovelvoitteen lasku 2 % => 1 %  Alustavien arvioiden mukaan toimet olleet tehokkaita 15.3.2012Erkki Liikanen27

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Luotto-operaatiot maturiteeteittain 15.3.2012Erkki Liikanen28

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen Pankin maksujärjestelmäsaatavat 15.3.2012Erkki Liikanen29

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Operaatio helpottanut pankkien välisten markkinoiden jännitteitä Pankkiriskin indikaattoreitaRahamarkkinaindikaattoreita 15.3.2012Erkki Liikanen30

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Myös valtionlainojen riskilisät laskeneet Italia 10v. valtionlainaEspanjan 10 v. valtionlaina 15.3.2012Erkki Liikanen31

32 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yhteenveto  Keskuspankin toimin voidaan rauhoittaa markkinoita –Viimeaikaiset toimet turvanneet pankkien maksuvalmiuden –Toimintaympäristö on edelleen haastava  Pysyvä ratkaisu edellyttää hallitusten toimia –Maiden käytettävä mahdollisuuksien ikkuna hyväksi –Julkiset taloudet saatava kestävälle uralle –Kasvupotentiaalia vahvistavat keinot välttämättömiä  Kriisinhallinnan onnistuminen arvioidaan jälkikäteen –Oikea-aikainen irtautuminen tärkeä osa kokonaisuutta 15.3.2012Erkki Liikanen32

33 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 1/2012 sisältö  Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne –Suhdannetilanne ja riskit –Raha- ja finanssipolitiikka –Rakennepolitiikka ja makrotalouden epätasapainot  Liiteartikkelit: –Rahapolitiikan määrällinen keventäminen ( Lauri Vilmi) –Rahapolitiikan välittyminen ja velkaantuminen euroalueella (Harri Hasko) –Euroalueen talouspoliittinen koordinaatio: mitä on tehty ja miksi? (Samu Kurri) 15.3.2012Erkki Liikanen33

34 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden alijäämä 15.3.2012Erkki Liikanen34

35 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen velka 15.3.2012Erkki Liikanen35


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous 1/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 15.3.2012 Erkki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google