Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n syyskokous.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n syyskokous."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n syyskokous 30.10.2008

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden kriisit ja turvallisuus  Yhteiskunta on erittäin riippuvainen rahoitus- ja maksujärjestelmistä  Rahatalous ja sen infrastruktuuri ovat kansainvälisiä  Rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen on osa kansainvälisen yhteisön rauhan projektia  Kansainvälisen finanssiarkkitehtuurin uudistus alkamassa nykyisen kriisin herättämänä

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Nykyisen kriisin piirteitä  Kriisin oireena pankkien välisen luottamuksen häviäminen  Seurauksena pako likvideihin sijoituksiin oman maksuvalmiuden varmistamiseksi  Lisääntynyt varovaisuus luotonannossa  Taustalla arvopaperistettujen kiinteistöluottojen voimakas kasvu  Tätä ruokkivat huonot kannustimet –Volyymit ylikorostuivat –Riskien hallinta liian vähällä huomiolla

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Luo ja hajauta -malli sekä sen kannustinjärjestelmä 4

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kriisinhallintatoimet ja keskuspankkien rooli  Viranomaisten puuttuminen tullut välttämättömäksi  Keskuspankkien rooli kriiseissä –Maksuvalmiuden turvaaminen markkinaoperaatioin –Luotonanto riittäviä vakuuksia vastaan –Yhteistyö rahoitusvalvonnan kanssa erittäin tärkeää  Hallitusten rooli –Pankkien pääomittaminen tai taseen keventäminen  Eurooppalainen toimintalinja –Takuut pankkien varainhankinnalle –Pankkien pääomien vahvistaminen tarvittaessa –Kriisipankkien pelastamista koskevat päätökset

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 6 Tappioiden tasevaikutus: esimerkki

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Entä kriisin jälkeen?  Rahoitusmarkkinat eivät palaudu ennalleen  Julkisen vallan merkitys omistajana korostunut  Julkiset takuut rahoitustoimialalle tilapäisratkaisu  Ongelmana kilpailuolosuhteiden mahdollinen vääristyminen  Vastuu riskeistä kuuluu viime kädessä pankeille, vakuutuslaitoksille  Jatkossa sääntelyä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan  Kriisinhallintavalmiutta kehitetään

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Parempaan rahoitusvalvontaan  Koettu kriisi tulee muuttamaan rahoitusvalvonnan rakenteita ja lähestymistapoja koko maailmassa –Riskien hallintaan enemmän huomiota –Luottoluokittajien asema muuttuu –Valvonnassa lisää huomiota vakavaraisuuden lisäksi maksuvalmiuteen –Kansainvälistä valvontayhteistyötä tiivistetään –Kotivaltioperiaatetta täydennetään, sijaintimaan rooli vahvistuu  EU:lle tarvitaan uusi ylikansallinen finanssivalvoja –Kansalliset valvojat + keskusorganisaatio

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kahdenlaisia uhkakuvia ja kriisejä

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia  Strategiassa 9 erilaista uhkamallia, esimerkiksi: –Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen –Väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen –Taloudellisen toimintakyvyn vakava häiriintyminen –Terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus  Strategian uhkamallit ja niiden erityistilanteet tärkeitä rahoitusjärjestelmälle  Rahoitusmarkkinoiden toiminta voi myös olla itsenäinen häiriölähde vaikuttaen koko yhteiskuntaan

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden turvaamisesta (21.8.2008):  Kansainvälisiin markkinoihin ja kansallisiin toimenpiteisiin perustuva huoltovarmuus  Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan kansallisin toimin  Huoltovarmuus ja finanssialan järjestelmät: –Pankkien sisäiset ja keskinäiset maksuliikejärjestelmät –Korttimaksaminen –Pankkiautomaattijärjestelmä –Ulkomaanmaksuliikenne –Rahahuollon laskentakeskus- ja kuljetuspalvelut –Eläkejärjestelmät –Arvo-osuusjärjestelmä

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahapolitiikka Rahoitusvalvonta Pankkitoiminta Rahahuolto Suomen Pankin neljä ydintoimintoa

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen Pankin osallistuminen kriisiharjoituksiin

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tulevaisuudennäkymiä •Kriisi jatkuu, reaalivaikutukset vielä epävarmoja •Vahvempien kansainvälisten pelisääntöjen ja instituutioiden rakentaminen alussa •Jatkossa EU:n yhtenäistettävä markkinoiden sääntelyä ja valvontaa •Suomen kannalta EU ja euro ollut kriisin aikana eduksi •suoja maksutasekriisin mahdollisuudelta •vaikutusvaltaa kansainvälisillä foorumeilla •Globaalin uudistustyön alkaessa EU:n yhtenäisyys on Suomenkin etu


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n syyskokous."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google