Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?"— Esityksen transkriptio:

1 Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?
Petri Mäki-Fränti Ekonomisti

2 Kansainvälinen talouskehitys epäyhtenäistä
Petri Mäki-Fränti

3 Suomen talous polkee paikallaan
Petri Mäki-Fränti

4 Vienti viime vuoden alun tasolla
Petri Mäki-Fränti

5 Suomen vienti kasvaa vientimarkkinoita hitaammin
Petri Mäki-Fränti

6 Vaihtotase seuraa edelleen valuuttakurssin kehitystä
Petri Mäki-Fränti

7 Euron heikkeneminen on tukenut vientiä
Petri Mäki-Fränti

8 - mutta palkkataso nousi taantuman aikana kilpailijamaita nopeammin
Petri Mäki-Fränti

9 Suomen viennin rakenne suosiollinen aina finanssikriisiin asti
Petri Mäki-Fränti

10 Kotimarkkinoidenkin kysyntä vaimentunut
Petri Mäki-Fränti

11 Kotitaloudet ovat kuluttaneet velaksi
Petri Mäki-Fränti

12 Luottamusilmapiiri heikentynyt kesän aikana
Petri Mäki-Fränti

13 Työttömyyden lasku pysähtynyt
Petri Mäki-Fränti

14 Työpaikkoja siirtynyt teollisuudesta palveluihin
Petri Mäki-Fränti

15 Vaihtotaseen ylijäämä sulanut
Petri Mäki-Fränti

16 Vaihtosuhde on heikentynyt jatkuvasti
Petri Mäki-Fränti

17 Inflaatio edelleen nopeaa
Petri Mäki-Fränti

18 Talouskasvu syntyy työn tuottavuudesta
Bruttokansantuote = työn määrä x työn tuottavuus Työpanos henkeä kohti ja väestönkasvu määrittävät työn määrän kehitykselle luontaiset rajat Työn tuottavuus voi kasvaa rajatta Pitkällä aikavälillä bruttokansantuotteen kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta Työn tuottavuuden kasvun lähteet Työpanoksen laatu Investoinnit tuotannolliseen pääomaan Teknologian kehitys Petri Mäki-Fränti

19 Työn tuottavuudella on keskeinen merkitys kasvun kannalta
Petri Mäki-Fränti

20 Työvoimapanoksen kasvu ei enää tue talouskasvua
Petri Mäki-Fränti

21 Teollisuuden osuus talouden tuotannosta supistunut
Petri Mäki-Fränti

22 Väestön ikääntyminen ja palvelualojen kasvu hidastavat pitkän aikavälin kasvua
Petri Mäki-Fränti

23 BKT:n vaihtoehtoisia kehityskulkuja
Petri Mäki-Fränti

24 Julkisen talouden kestävyys
Julkinen talous on kestävä, jos vallitseva finanssipolitiikka, eli menoja koskeva lainsäädäntö ja veroasteet riittävät vakiinnuttamaan velka-asteen. Suomen kestävyysongelmien taustalla on velka-asteen nousu ja väestön ikääntyminen. Velka-asteen noustessa joudutaan tulevista tulovirroista kasvava osa sitomaan korkojen maksuun. Se vaikeuttaa palveluvelvoitteista suoriutumista. Ikääntyminen puolestaan lisää palvelutarvetta ja muita menopaineita. Se vähentää myös työpanosta ja sitoo voimavaroja keskimääräistä hitaamman tuottavuuden aloille. Seurauksena on pitkän aikavälin kasvun hidastuminen. Petri Mäki-Fränti

25 Valtion tulojen ja menojen välillä kuilu
Petri Mäki-Fränti

26 Eläkemenot kasvavat jo nyt
Petri Mäki-Fränti

27 Terveyden ja pitkäaikaishoidon menot kasvavat 2020-luvun lopulla
Petri Mäki-Fränti


Lataa ppt "Miltä Suomen talouden tulevaisuus näyttää?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google