Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teollisuusalueiden jäte- ja hulevedet –seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teollisuusalueiden jäte- ja hulevedet –seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Teollisuusalueiden jäte- ja hulevedet –seminaari
Henna Moisander, projektipäällikkö

2 Kiimassuon Envitech-alueen jäte- ja hulevesien uudelleenjärjestäminen -hanke
EAKR-hanke, rahoittajana Hämeen ELY-keskus Kustannusarvio € Tavoite: Envitech-alueella olevien nykyisten toimintojen ja osayleiskaavan mukaisten varausten jäte- ja hulevesien käsittelyvaihtoehdot Vesien hallintaan liittyvät ongelmat: Suuret virtaamavaihtelut rankkasateiden ja lumensulamisen aikana Alueen viemäröinnin kapasiteetti puutteellinen Puhtaita hulevesiä johdetaan turhaan puhdistamolle Alueella mm. typpipitoisia hulevesiä Alueella puhdistamoa kuormittava suuri kuormittaja useiden parametrien osalta (typpi, Bod, COD, kiintoaine)

3 Hankealue 4,37 km2 Osayleiskaava voimaan

4 Osayleiskaava voimaan 9.8.2010

5 Tulokset Hule- ja jätevesien käsittelyn ja johtamisen yleissuunnitelma Sammutusveden saatavuus Mitoitusarvojen selvitys: virtaama ja kuormitus Nykyisen alueen vesien hallinta: ehdotukset jäte- ja hulevesien käsittelyyn ja johtamiseen Toimijat järjestävät puhtaiden hulevesien erottamisen ja johtamisen sammutusvesialtaaseen tai maastoon LHJ:n ja Envorin nykyisten tasausaltaiden koko riittää teoreettisesti tasaamaan nykyiset virtaamat: altaiden tulee olla täysin tyhjiä sateen alkaessa. Envorilla suurin osa hulevesistä kierrätetään prosessiin Lopputulokseen päästiin toimijoiden ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvotteluiden myötä.

6 Uusien alueiden jäte- ja hulevesien hallinnan periaatteet: muodostuvat vedet jaetaan kolmeen luokkaan 1. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi johdettavat vedet Yhdyskuntajätevedet ja mm. prosessijätevedet, jotka täyttävät teollisuusjätevesisopimuksen ehdot 2. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi johdettavat hulevedet Yhdyskuntajätevesien mukana puhdistamolle johdettaville hulevesille määritetään toimijakohtaisesti suurin sallittava virtaama jätevesiviemäriin: maksimivirtaama = 25 l/s/ha Ylimenevä osuus virtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä 3. Yleiseen hulevesijärjestelmään johdettavat hulevedet Paikallinen kiinteistökohtainen käsittely ja/tai viivyttäminen, suurin sallittava virtaama hulevesijärjestelmään on 50 l/s/ha Johdetaan sammutusvesialtaiden kautta maastoon Uusille alueille on laadittu työsuunnitelmatasoiset vesihuollon toteutussuunnitelmat, kustannusarvio 2,8 milj. €

7

8 Hoidetaan toimijakohtaisesti sekä Forssan keskuspuhdistamolla

9 Hoidetaan toimijakohtaisesti sekä Forssan keskuspuhdistamolla

10 Metsäsuonkadun pumppaamon typpipitoisuuden mittaus 13.11.2012
Typpipitoisten vesien käsittely: esiselvitys tekniikoista ja taloudellisuudesta Envorin ja LHJ:n typpipitoisten jätevesien yhteiskäsittely: ei löytynyt kustannustehokasta puhdistusprosessia Envorilla on kiintoaineen poistamiseksi useita prosessivaihtoehtoja. Ennen investoinnin tekemistä suositellaan toimivuuden varmistamista koetoiminnalla. LHJ:n tasausallastilavuus tulisi tuplata, mikäli kevään sulamisvesiä haluttaisiin ohjata puhdistamolle myöhemmin Metsäsuonkadun pumppaamon typpipitoisuuden mittaus Ei löytynyt kustannustehokasta ja/tai luotettavaa mittaria Envorilla suurin osa hulevesistä kierrätetään prosessiin

11 Virtaamavaikutusselvitys 14.11.2013
Esikäsittelykokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen Metsäsuonkadun varteen 4/2013. 2 000 m3 tasausallas ilmastusmahdollisuudella Envorin jätevesille sekä LHJ:n typpipitoisimmille jätevesille. Saadut tarjoukset ylittivät reilusti hankkeen kustannusarvion, joten hankinta keskeytettiin Virtaamavaikutusselvitys Metsäsuonkadun pumppaamojärjestelyt Hankitaan nykyisen pumppaamon rinnalle toinen Materiaalit valitaan kestäviksi Pienennetään pumppaushäiriöistä aiheutuvia ympäristöriskejä Envorilla suurin osa hulevesistä kierrätetään prosessiin

12 Hankkeen toteutuksesta
Suunnittelutyö ollut erittäin haastavaa jätevesien monimuotoisuuden ja muuttumisen vuoksi. Selvityksiä ja suunnitelmia on hyödynnetty alueen asemakaavan laadinnassa Hanke on lisännyt vuorovaikutusta alueen toimijoiden ja viranomaisten kesken. Envitech-alueen kehittäminen jatkuu toimijoiden ja Forssan kaupungin yhteistyönä, toisiamme kuunnellen. Kiitos! Asioista on keskusteltu avoimesti ja rakentavassa hengessä.


Lataa ppt "Teollisuusalueiden jäte- ja hulevedet –seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google