Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekesin innovaatiorahoitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekesin innovaatiorahoitus"— Esityksen transkriptio:

1 Tekesin innovaatiorahoitus
DM

2 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen
Innovatiiviset liiketoiminta- konseptit Innovaatio? Tuote- innovaatiot Prosessi- ja työelämä- innovaatiot Eri tyyppisistä innovaatioiden kehittämisestä yritysesimerkkejä, miten Tekesin rahoitus on vaikuttanut kehittämiseen Esim Siparila Palveluinnovaatiot DM 2

3 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen • Yritysten kehitysprojektit • Tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tutkimusprojektit • Nuorten yritysten kansainvälinen kasvu DM

4 Tekesin rahoitus on avustusta tai lainaa
Rahoitamme osan projektin kustannuksista. Saadakseen Tekesin rahoitusta yrityksellä täytyy olla edellytykset oman rahoitusosuutensa järjestämiseen. Avustus, maksetaan puolivuosittain kustannusten toteutumisen tahdissa • Pk-yrityksille yleensä 35% tai 50% • Suurille yrityksille 25% tai 35% Laina, riskilainaa ilman vakuutta, josta osa voidaan maksaa etukäteen • Pk-yrityksille yleensä 50% tai 70% Mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana ajallisesti ennakoidut markkinat ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana. Lainan ehdoista ja hyödyistä on olemassa erillinen kalvo ARG Tutkimus- ja kehitysprojektien valmisteluun pk-yritys voi saada valmistelurahoitusta ELY-keskukselta. DM

5 Tekesin innovaatiorahoitus täydentää yrityksen muita rahoituksen lähteitä
Vaihe Käynnistys Kasvu Laajentuminen Rahoitus- vaihtoehtoja Perustajat, lähipiiri Ely-keskukset Tekesin rahoitus Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät Julkiset pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Pankit Finnvera Liikevaihto 0 € 0,1 M € 1 M € 10 M € 100 M € Lähde(muokattu): Ohjelmistoyrittäjät ry DM

6 Millä edellytyksillä rahoitusta saa?
DM

7 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta
DM

8 Pk-yrityksen innovaatiokyvyn arviointi
Tuoteportfolio ja sen laajentamismahdollisuudet Markkinapotentiaali Asiakasymmärrys Kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen Markkinan toimintamallien uudistaminen Mahdollisuudet Nykytila ja kyvykkyydet Johdon kansainväliset taidot Asiakkaat Uudistumisen ja kasvun organisointi Kasvuhalukkuus ja kansainvälistymis- suunnitelmat DM

9 Rahoitettavan projektin arviointi
Markkinatarve Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? Minkä ongelman haluatte ratkaista? Kuinka ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tuotetta/palvelua? Hyöty suhteessa kustannuksiin Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan? Kilpailutilanne Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? Miksi asiakas ostaisi teiltä? Rahoitus Mistä saatte omarahoitusosuutenne? Tarve Ratkaisu Hyödyt Markkinatarve Minkä tarpeen olette tunnistaneet asiakkaillanne/ markkinoilla? Mikä ongelma pitää ratkaista? Miten merkittävä se on? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne? Miten suuri on potentiaali? Kuinka ratkaisusi vastaa markkinatarpeeseen? Mikä on teidän ratkaisunne tai uusi ideanne? Miten idea/ratkaisu toimii? Sen hyöty asiakkaalle? Miten se täyttää asiakastarpeen? Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tätä tuotetta/palvelua? Mikä tekee siitä ainutlaatuisen? Liiketoimintasuunnitelma? Mistä raha tulee? Tärkeimmät kumppanit? Miten saavutetaan win-win? Hyöty suhteessa kustannuksiin Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan? Minkä arvoinen on saatava hyöty suhteessa kustannuksiin? Onko kehittäminen projektoitu? Mistä omarahoitusosuus kehittämiseen? Miten tärkeä/kriittinen ratkaisunne on asiakkaalle? Kuka tekee ostopäätöksen? Kilpailutilanne Miksi ratkaisunne on parempi kuin muut? Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? Miksi asiakas ostaisi teiltä? Miksi ei muilta toimittajilta tai kumppaneilta? Kilpailu DM

10 Rahoitushakemuksen eteneminen
Tunnustelu- ja sparraus keskustelu Asiakas jättää hakemuksen verkkoasioinnissa Asiakas saa ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta Hakemuksen tietojen tarkistaminen Hanketiimin nimeäminen. Tiimi perehtyy hakemukseen ja hakijan tietoihin Syventävä keskustelu asiakkaan kanssa Hanketiimi tekee esityksen rahoituskokoukseen Päätös tehdään rahoituskokouksessa Hankevastaava kertoo asiakkaalle myönteisen tai kielteisen rahoituspäätöksen perusteluineen. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus kirjallisesti postitse ja tiedoksiantona verkkoasioinnissa. Takaamme kaikille hakemuksille yhtenäisen ja tasapuolisen käsittelyn. Hakemuksia arvioi hankeryhmä. Tämän jälkeen ryhmä esittelee hankkeen rahoituspäällikkölle tai toimialajohtajalle, joka tekee lopullisen päätöksen. DM

11 Projektiseurannan vaiheet
Raportit ja tilitykset Raportit ja tilitykset Raportit ja tilitykset Rahoituspäätöksen ja sen ehtojen hyväksyminen Projektin toteutus Raportit ja tilitykset Asiakas Maksatus-päätös Maksatus-päätös Rahoitus-päätös Mahdollinen laina-ennakko Raportin hyväksyminen ja maksatus-päätös Maksatus-päätös Tarkastus-oikeus 5 vuotta Tekes Jälki-raportti 3 vuoden jälkeen Tekesin hanketiimi pitää yhteyttä asiakkaaseen ja seuraa projektin etenemistä raporttien ja tilitysten avulla. DM

12 Tuotekehityslainojen edut yrityksille
Lainat soveltuvat esim. pilottien, demonstraatiohankkeiden, käyttäjä- ja asiakasläheisten kokeilujen sekä testi- ja oppimisympäristöjen rahoitukseen. Yritys voi kattaa lainalla suuremman osuuden hankkeen kustannuksista kuin avustuksella. Tekes ei vaadi vakuuksia tai kiinnityksiä. Jopa 30% lainasta voidaan maksaa ennakkona. Lainan korko on 3%-yksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään 1%. Laina-aika on yleensä 7-10 vuotta. Tekes voi tarvittaessa pidentää laina-aikaa ja/tai myöntää lisää lyhennyksistä vapaita vuosia. Projektin epäonnistuessa Tekes voi muuttaa osan lainasta taannehtivasti avustukseksi, jota ei tarvitse maksaa takaisin. DM

13 Tekes jakaa kasvun ja uudistumisen riskiä
Ota rohkeasti yhteyttä Asioi verkossa DM


Lataa ppt "Tekesin innovaatiorahoitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google