Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen 1."— Esityksen transkriptio:

1 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen
1

2 HANKI PAREMMIN Julkiset tahot, esimerkiksi valtio, kunnat ja seurakunnat, hankkivat tarvikkeita ja erilaisia palveluja tai teettävät urakalla rakennushankkeita vuosittain - yhteensä reilun 22,5 miljardin euron arvosta. Tekesin uusi rahoitusinstrumentti edesauttaa uusien ratkaisujen kehittämistä. Ratkaisujen avulla hankkijat saavat pidemmällä aikavälillä kustannustehokkaampaa ja parempaa palvelua. Uuden rahoituksen tavoitteet Parantaa palveluiden laatua ja tuottavuutta Kehittää markkinoiden toimintaa Edistää tarjoajien innovatiivisuutta Edistää elinkaariajattelua ja innovatiivisten ratkaisujen syntymistä kilpailuttamalla 2

3 AVAIMET UUDISTUKSEEN MOLEMPIA HYÖDYTTÄVÄ KUMPPANUUS
Hankintayksikön avainhenkilöiden on oltava sitoutuneita innovatiiviseen hankintaan. Rahoituksen myöntämisessä arvioidaan, kuinka hankkeessa syntyvä tieto ja osaaminen ovat monistettavissa ja levitettävissä. Hankinnalla on oltava merkitystä tarjonnan kehittymisen kannalta. Innovaatiot voivat liittyä • toimintamalleihin • palveluprosesseihin • rahoitukseen • kokonaisuuksien hallintaan • tehokkaaseen julkisten varojen käyttämiseen • kilpailukykyisen toiminta- tai kehitysympäristön kehittämiseen Avustusta myönnetään hankintayksiköille 1. vaiheessa hankinnan suunnitteluun ja osaamisen hankkimiseen (juridinen, substanssi, teknologia) 2. vaiheessa hankinnan sisältämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan Lisäksi avustusta voidaan myöntää hankinnan innovatiivisesta luonteesta aiheutuvien muiden lisäkustannusten kattamiseen. 3

4 KUULUTKO JOUKKOON? vaiheen rahoitus: Hankinnan suunnitteluun Kohderyhmänä ovat hankintayksiköt, joilla on • Mahdollisuus ja tarve palveluiden ja toiminnan pitkäjänteiseen uudistavaan kehittämiseen • Kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta • Tahto laajamittaiseen hankintojen kehittämiseen Hankinnan kokoluokka on oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti 2. vaiheen rahoitus: Hankinnan sisältämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toteuttamiseen Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti hankintayksiköt Rahoitus myönnetään • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, ei itse hankinnan toteuttamiseen - Ei edellytä toteutunutta 1. vaiheen innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta • Hankinnan innovatiivisesta luonteesta aiheutuvien muiden lisäkustannusten kattamiseen - Edellyttää toteutuneen 1. vaiheen innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen 4

5 AVAIMET INNOVATIIVISIIN RATKAISUIHIN
vaiheen rahoitus: Hankinnan suunnitteluun • Hankintayksiköille • Rahoitusta voidaan myöntää hankinnan suunnitteluun. Rahoitus on tyypillisesti 75 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista jos hankinta kohdistuu julkisen toiminnan kehittämiseen. • Innovatiivisen hankinnan suunnittelun ja valmistelun tulisi kannustaa aktiiviseen vuoropuheluun potentiaalisten tarjoajien kanssa • Hankintayksiköltä edellytetään strategista sitoutumista innovatiiviseen hankintaan 2. vaiheen rahoitus: Julkisen hankinnan sisältämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan • Ensisijaisesti hankintayksiköille • Rahoitusta myönnetään hankintaan liittyviin (toimittajan ja hankkijan) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kustannuksiin. Rahoitus on tyypillisesti 75 prosenttia jos hankinta kohdistuu julkisen toiminnan kehittämiseen. • Avustusta voidaan myös myöntää enintään 50 prosenttia hankinnan innovatiivisesta luonteesta aiheutuviin muihin lisäkustannuksiin. Avustus on enintään 1 miljoonaa euroa. Edellytyksenä, että hakijalle on myönnetty julkiset innovatiiviset hankinnat 1.vaiheen rahoitus ja sen osana on selvitetty hankkeen innovatiivisesta luonteesta johtuva lisäinvestointitarve. 5

6 RAHOITUSTARJOAMAN YHTEENVETO
Tekesin avustus hankintayksiköille julkisen hankinnan eri vaiheissa: STRATEGINEN HANKINTATOIMI OPERATIIVINEN HANKINTATOIMI 1.VAIHE: Hankinnan suunnittelu esim. Palvelutarpeen tutkimus pitkän aikavälin kautta Palvelukonseptien luominen vaatimusmäärittelyjen kautta Vaihtoehtojen vertailu ja valinta Tekninen vuoropuhelu teknologia- ja palvelutuottajayritysten kanssa 2.VAIHE: Hankinnan toteutus esim. Uusien ratkaisujen käyttöönotto Uusien toimintamallien luominen Rahoitus Tyypillisesti 75% toimittajan ja hankkijan t&k&i-kustannuksista Rahoitus • Tyypillisesti 75% projektin kokonaiskustannuksista Enintään 50% hankinnan innovatiivisesta luonteesta aiheutuviin muihin lisäkustannuksiin (max.1milj. € ) Huom! Edellytyksenä, että hakijalle myönnetty 1.vaiheen avustus Tekes jakamassa hankinnan innovatiivisesta luonteesta aiheutuvaa riskiä

7 TARTU TOIMEEN! Ota yhteyttä! Yhteyshenkilöt sektoreittain:
Rakentaminen Sini Uuttu Kari Hiltunen Energia ja ympäristö Heli Karjalainen Terveys ja hyvinvointi Mervi Pulkkanen Vesihuolto, ympäristömittaus ja Piia Moilanen -seuranta Sähköposti: Tutustu myös Tekesin muuhun rahoitukseen ja palveluihin 7

8 Hyvä hankinta on yhteiskunnan etu
8


Lataa ppt "INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google