Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Edelläkävijämarkkinaohjelma Fiksu kysyntä luo uutta ohjelmavalmistelu 4.12.2012 Tekes Asiantuntija Sampsa Nissinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Edelläkävijämarkkinaohjelma Fiksu kysyntä luo uutta ohjelmavalmistelu 4.12.2012 Tekes Asiantuntija Sampsa Nissinen."— Esityksen transkriptio:

1 Edelläkävijämarkkinaohjelma Fiksu kysyntä luo uutta ohjelmavalmistelu 4.12.2012 Tekes Asiantuntija Sampsa Nissinen

2 Perinteinen ja toimiva keino edesauttaa yrityksiä kehittämään innovaatioita on ollut rahoittaa niiden T&K&I-työtä, mutta kysyntälähtöinen innovaatiotoiminta on kuitenkin näyttänyt voimansa ja pk-yritykset ovat saaneet vetoapua uusien ratkaisujen kehittämiseen ja markkinoille pääsyyn. Suomi on ollut etulinjan kehittäjä kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa, mutta käytännön tasolla tulokset eivät ole riittäviä. Tekesillä on kokemuksia noin 60 Innovatiiviset Julkiset Hankinnat (IJH) –hankkeiden rahoituksesta, mutta hankkeet ovat olleet pääosin yksittäisiä eikä hankkeiden välille tai niiden ja tarjonnan välille ole luotu riittävää synergiaa. Yrityksen kilpailukyky ja kannattavuus rakentuvat suurelta osin ulkopuolisten resurssien varaan, mutta hankintojen merkitys ei ole korostunut liiketoiminnan kehittämisessä. Miksi ohjelma

3 Energia ja ympäristö ICT Sosiaali- ja terveys- palvelut Rakennettu ympäristö Turvallisuus Yksityinen strateginen hankintatoimi Mitä? Ohjelman tavoitteena on tuoda kysyntä ja tarjonta yhteen sekä luoda työkaluja kysyntälähtöisen innovaatioiden vauhdittamiseksi. • Kysyntälähtöisen innovaatiotoiminnan ja viisaan kysynnän avulla edistetään uusien kokonaisratkaisujen ensimmäistä toimitusta, joka tukee pk-yritysten kansainvälistymistä • Julkinen sektori hyödyntää palvelujen kehittämisessä yritysten innovointikykyä sekä synnyttää parempia julkisia palveluja • Panostamalla strategiseen hankintaan ja ulkoisten resurssien hallintaan vaikutetaan merkittävästi yritysten asiakkaalle tuottamaan arvoon ja tätä kautta parannetaan yritysten kilpailukykyä

4 Kenelle? Ohjelman tärkein hyöty tulee kv-kasvua tavoitteleville pk- yrityksille, mutta ohjelman toimenpiteet kohdistuvat pääosin julkisille ja yksityisille tilaajatahoille. Erityisesti kohdealueina ovat alueet, joissa julkisella sektorille tai veturiorganisaatioilla on suuri merkitys markkinan kehittymiseen. Ohjelman kohderyhmät ovat: •Kansainvälistä kasvua tavoittelevat pk-yritykset •Hankinnan strategisen merkityksen tunnistaneet edelläkävijäorganisaatiot •Innovaatiotoiminnan kautta uudistuvat ja palvelujaan kehittävät julkiset organisaatiot

5 Ohjelma tulee kohdistumaan keihäänkärkikokonaisuuksiin, jotka voivat olla temaattisia tai alueellisia. Ohjelman tavoitteena on luoda työkaluja ja ymmärrystä kysyntälähtöisen innovaatiotoiminnan käytäntöön vientiin. 1)T&K-rahoituksella edistetään uusien kokonaisratkaisujen ja niihin liittyvien arvoverkkojen kehittämistä. Samalla. kysyntä ja tarjonta tuodaan yhteen 2)IJH-rahoituksella edistetään julkisten tilaajien edellytyksiä hankkia fiksummin. Rahoitus kannustaa heitä miettimään tarpeita kokonaisvaltaisesti ja aktiiviseen yhteistyöhön yritysten kanssa sekä panostamaan innovaatioiden mahdollistamiseen hankinnoissaan. 3)Ohjelmapalvelut kohdistuvat mm. hankekokonaisuuksien käynnistämisen ja yhteistyön fasilitointiin hankkeiden sisällä ja niiden välillä. Markkinoinnilla ja viestinnällä panostetaan innovatiivisen kysynnän edistämiseen sekä kansallisella että organisaatiotasolla 4)Julkisen tutkimuksen tavoitteena on luoda osaamista edelläkävijämarkkinoiden ennakoinnista, synnyttämisestä ja innovaatioiden käytäntöön viennistä Miten?

6 Jyväskylän Optimi Tarve •Opetuksen ja päiväkodin toimintaympäristön uudet innovaatiot ja elinkaaritavoitteet: •Tilankäytön tehokkuus ja monikäyttöisyys sekä tilojen käytettävyys- ja olosuhdetavoitteiden asettaminen, seuranta ja raportointi •Uusien teknisten ratkaisujen hyödyntäminen toimintaympäristössä sekä kestävä kehitys ja energiatehokkuus Ratkaisu •Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin toimintaympäristön elinkaarihankinta Hyödyt •Elinkaarisopimus mahdollistaa tavoitteisiin pääsemisen sopimusaikana, uusia toimintamalleja myös palveluiden kehittämiseen •Käytettävyys- ja olosuhdesystematiikan uudet ratkaisut, monikäyttöisyys toteutui osittain •Elinkaarimalli mahdollistaa ratkaisujen jatkokehityksen sopimusvaiheessa Käyttäjät •Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin lapset ja nuoret, opettajat, muu henkilöstö ja vanhemmat, tilojen iltakäyttäjät

7 Kysyntälähtöiset innovaatiot Systeeminen ja alueellinen Toimitusketjut Innovaatioalustat Edelläkävijämarkkina- aloite Sääntely ja standardit Innovaatiotavoitteiden edistäminen säätelyyn ja standardeihin vaikuttamalla Hankinnat T&k-hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat (Muut kysynnän tuet) Yksityisen kysynnän strateginen kehittäminen Suomi on vuonna 2020 maailman paras maa kysyntälähtöisessä kehittämisessä


Lataa ppt "Edelläkävijämarkkinaohjelma Fiksu kysyntä luo uutta ohjelmavalmistelu 4.12.2012 Tekes Asiantuntija Sampsa Nissinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google