Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekesin tunnusluvut 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekesin tunnusluvut 2013."— Esityksen transkriptio:

1 Tekesin tunnusluvut 2013

2 Tekesin rahoitus luo liikevaihtoa ja työpaikkoja
Tekes rahoittaa edelläkävijyyteen tähtääviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Vuonna 2013 yhteensä 577 miljoonaa euroa projektiin Yrityksille 349 miljoonaa euroa, 67 % pk-yrityksille Yritysrahoituksen kysyntä kasvoi 20 % Rahoitettujen pk-yritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttiyksikköä enemmän ja työpaikat lisääntyivät 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa vastaavissa yrityksissä DM

3 Tunnuslukuja Tekesin vaikuttavuudesta
Suomen 50 nopeimmin kasvaneesta teknologia- yrityksestä 49 oli Tekesin asiakkaita 2013 1 2 3 Liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä -yksikköä enemmän kuin vastaavissa yrityksissä 20% 2013 päättyneissä projekteissa syntyi opinnäytettä 840 Pk-yritykset odottavat vuoden 2013 projekteista miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna 7,7 tuotetta, palvelua tai prosessia 1 270 Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehitysmenojaan 2 eurolla yli 80 % innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä Tekesin rahoittamien nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihto kasvoi vuosittain 150% Vienti kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä vuosittain Tekes on ollut rahoittamassa suomalaisista yleisesti tunnistetuista innovaatioista 65% patenttia tai patenttihakemusta 1 030 Työpaikat lisääntyivät Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä -yksikköä enemmän kuin vastaavissa yrityksissä 17% DM

4 Tekesin rahoituspäätökset 2013
Yhteensä 577 miljoonaa euroa projektiin Miljoonaa euroa Tutkimusrahoitus sisältää 13 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta. Rahoituksesta 85 miljoonaa euroa kohdistui strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ohjelmiin, jotka ovat tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeita. DM

5 Pk-yrityksille ja alle 500 henkeä työllistäville yrityksille myönnetty Tekesin rahoitus
Prosenttiosuus Tekesin yrityksille myöntämästä rahoituksesta Ryhmähankkeiden rahoitus on esitetty osapuolikohtaisesti. DM

6 Tekes painottaa nuoria kasvuyrityksiä rahoituksessaan
Tekesin rahoitus alle kuusi vuotta vanhoille yrityksille Uusien yritysitujen aikaansaanti Julkinen tutkimus ja sen kaupallistaminen Suurten yritysten patenttisalkut (esim. Innovation Mill – Ideat kiertoon) Pienet nopeat rahoituspäätökset liiketoimintaideoiden jalostamiseksi Nopeasti kasvavien yritysten rahoitus Nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitus VIGO-yrityskiihdyttämöt Maltillisesti kasvavien yritysten rahoitus Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus Miljoonaa euroa Vuonna 2013 yhteensä 133 milj. euroa, josta 36 milj. euroa nuorille innovatiivisille yrityksille DM

7 Nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihdon kasvu viisinkertainen vertailuyrityksiin verrattuna
Tekesin rahoittamien yritysten liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 150 % vuosina Yritysten mukaan rahoituksella oli merkittävä vaikutus yritysten resursseihin ja kansainväliseen kilpailukykyyn Tekesin rahoitus vaikutti erityisen positiivisesti: yritysten liiketoiminnan suunnitteluun, kansainväliseen myyntiin, strategiaan ja johtamiseen kasvuyritysten liikevaihdon kasvuun, kansainvälisten asiakassuhteiden luomiseen, työpaikkojen luomiseen ja viennin kasvuun nuorten yritysten kykyyn kerätä sijoituksia yksityisiltä markkinoilta Tekes on rahoittanut 198 yritystä yhteensä 127 milj. eurolla vuosina Lähde: The Evidence Network, Kanada DM

8 Innovation Mill ja Ideat kiertoon -hankkeissa syntyi 74 kasvuyritystä
Innovation Mill ja Ideat kiertoon -hankkeissa kaupallistetaan suuryritysten vapauttamia liikeideoita ja teknologioita Hankkeissa syntyi 74 kasvuyritystä runsaan kolmen vuoden aikana ja niihin uusia tuotteita ja palveluja Tekes on rahoittanut hankkeita yhteensä 3,5 milj. eurolla Tekes on rahoittanut syntyneitä yrityksiä alun jälkeen yhteensä 15 milj. eurolla. Rahoituksella on rakennettu 30 miljoonan euron hankekokonaisuus ja kerätty noin 15 miljoonaa euroa riskipääomaa. Lähde: Innovation Mill ja Ideat kiertoon -hankkeiden arviointi DM

9 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin
Miljoonaa euroa Rakennusalalle tehdyt rahoituspäätökset sisältyvät teollisuuden lukuihin. DM

10 Rahoituspäätökset teollisuuden toimialoille
Rahoituspäätökset teollisuuden toimialoille Miljoonaa euroa DM

11 Rahoituspäätökset palvelutoimialoille
Rahoituspäätökset palvelutoimialoille Miljoonaa euroa DM

12 Tekesin yritysasiakkaat
Tekesin yritysasiakkaat Yritysten lukumäärä Yritys on määritelty uudeksi asiakkaaksi, jos se ei ole saanut Tekesin rahoitusta viitenä viime vuotena. Ryhmähankkeiden maksut on jyvitetty osallistujille rahoituspäätösten perusteella 2006 alkaen. Valmisteluprojektien rahoitus siirtyi 2008 Tekesiltä ELY-keskuksille. DM

13 Vuosittain noin prosentti Tekesin asiakkaista menee konkurssiin
Vuosittain noin prosentti Tekesin asiakkaista menee konkurssiin Konkurssien lukumäärä Tekesillä on vuosittain noin asiakasta, joille on maksettu rahoitusta viiden viimeisen vuoden aikana tai joilla on jäljellä Tekesin lainaa. Näistä vuosittain noin prosentti menee konkurssiin. Myös kaikista yrityksistä Suomessa noin prosentti menee konkurssiin. DM

14 Tekesin rahoitus SHOKien ohjelmiin 2013
Tekesin rahoitus SHOKien ohjelmiin 2013 Yhteensä 85 miljoonaa euroa Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ohjelmat ovat yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteishankkeita. Kaavio kuvaa Tekesin rahoituspäätösten jakautumista vuonna 2013, ei SHOKien tutkimusohjelmien laajuutta. DM

15 Tekesin rahoitus yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten projekteihin 2013 Yhteensä 228 miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Moniin tutkimusprojekteihin osallistuu tutkimusryhmiä useista yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Luvut sisältävät 13 milj. euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta. DM

16 Päättyneiden projektien tuloksia
Vuonna 2013 päättyneiden projektien tuloksena syntyi 1 270 tuotetta, palvelua tai prosessia 1 030 patenttia tai patenttihakemusta 840 opinnäytettä Päättyneitä projekteja oli yhteensä 1 700 DM 16 16

17 Tekesin rahoittamista pk-yritysten projekteista onnistui kaupallisesti runsas puolet Vuonna 2010 päättyneet Tekesin rahoittamat pk-yritysten projektit % Lähde: Tekesin asiakaskysely 2013 DM

18 Esimerkkejä Tekesin asiakkaiden tuloksista
Chempolis Ltd. Bioetanolia ja biokemikaaleja selluloosasta Aurubis Finland Ltd. Julkisivuihin integroidut aurinkolämpökeräimet Peliteollisuus 180 yritystä, liikevaihto 800 milj. euroa 2013 Examples of completed R&D and innovation projects funded by Tekes Game industry over 180 mainly young companies focusing on professional game business (mobile games) located in the metropolitan area, Tampere, Oulu and Kotka, also in Turku and Joensuu Neogames and Tekes estimate 2013 turnover at 800 million Euros companies: Rovio, Supercell, Ovelin, Remedy, Seepia Aurubis Finland Ltd. copper façade collecting solar energy new location for collecting energy, unsuitable for conventional collectors Aurubis has participated in Tekes Functional Materials Programme the pilot has been constructed in Tekes Sustainable Community Programme Chempolis Ltd. a technology leader delivering 3G formico® biorefining technologies sustainable solutions for paper, oil, and other industries to refine biomass into high-quality products cooperation with India’s oil and gas company ONGC to produce cellulosic ethanol from non-food biomass MultiTouch large touchscreens and interactive walls for multiple simultaneous users screens can be combined to form large interactive walls for presentations and marketing the benefits of a multi-user system include smaller hardware costs and space savings Tekes funding for Young innovative companies (YIC), participant in Tekes Ubicom Programme ZenRobotics Ltd. ZenRobotics Recycler is the first robotic waste sorting system in the world currently designed for construction and demolition waste: metal, wood and stone fractions uses advanced machine learning technology Regea and BioMediTech a new stem cell therapy for treating large bone deficiencies in craniofacial area over 20 patients with large facial or cranial bone defects have been treated with stem cells the treatments are unique worldwide Regea ja BioMediTech Kantasoluihin perustuvia ihmisen varaosia ZenRobotics Ltd. Rakennusjätteen lajittelurobotti Multiouch Monen käyttäjän kosketusnäyttöjä

19 Pelialan kehityspolku kuvaa alan nopeaa kasvua ja menestystä Suomessa
Suomalainen pelitoimiala on noussut kansainvälisesti tunnetuksi menestykseksi Ala on hyvä esimerkki elinkeinoelämän uudistumisesta ja rakennemuutoksesta Kokonaisliikevaihto oli 800 miljoonaa euroa vuonna 2013 Ala työllisti 2013 noin 2 200 henkeä Tekesin pitkäjänteinen ja systemaattinen rahoitus on ollut merkittävä tekijä peliteollisuuden syntymisessä ja kasvussa Menestyksen takana ovat teknologinen osaaminen, vankka harrastajapohja, tiiviit verkostot ja yhteistyökulttuuri sekä Tekesin ulkomaisia pääomasijoituksia houkuttava rahoitus DM

20 Viimeaikaisia tutkimustuloksia vaikuttavuudesta
Nuorten innovatiivisten yritysten innovointikyky ja uusien tuotteiden kaupallistaminen ovat parempia kuin vertailuryhmässä. Tåg – Maliranta – Pehkonen (2013) Strategisesti merkittävät Tekesin hankkeet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat tuottavuusvaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä (erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY)). Viljamaa et al (2013) Tekesin rahoituksen yhteiskunnan tuotot ovat %. Ulkoisvaikutukset ovat kuitenkin pienempiä kuin Tekesin rahoituksen vaikutukset yritysten tuottoihin. Takalo et al. (2013) Tekesin rahoitus lisää työllisyyden, kiinteiden investointien ja myynnin kasvua lyhyellä aikavälillä. Einiö (2013) Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin. Rouvinen – Pajarinen (2012) Tekes on ollut rahoittamassa 60 prosenttia Suomessa syntyneistä yleisesti tunnistetuista innovaatioista vuosina 1985–2007 ja 80 prosentissa näistä innovaatioiden toteuttajat arvioivat Tekesin rahoituksen vaikutuksen merkittäväksi. Hyytinen et al. (2012) Tekes on pystynyt edistämään sellaisten innovaatioiden syntyä, joilla on ollut myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia ympäristöön, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja hyvinvointiin (Hjelt et al. 2011) DM

21 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta
DM


Lataa ppt "Tekesin tunnusluvut 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google