Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulujen yhteishaut"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut
Turun ammattikorkeakoulu Turku University of Applied Sciences Katja Mäkinen

2 Vieraskielisen yhteishaku

3 Vieraskielisen yhteishaun valintaperusteet: hakukelpoisuus
Yleinen hakukelpoisuus: kuten nuorten suomen- ja ruotsinkielisissä koulutuksissa Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Alakohtainen hakukelpoisuus (koskee suomalaisia todistuksia) Ulkomaisella tutkinnolla haettaessa postitse toimitettavien todistusjäljennösten on oltava perillä hakutoimistossa viimeistään klo Pakolaisen tulee todistaa pakolaisstatuksensa mennessä. Kielitodistukset, myös ylioppilastodistuskopio, tulee toimittaa mennessä. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

4 Vieraskielisen yhteishaun valintaperusteet: kielitaito
Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä kielikokeessa asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. Valintakokeen kieliosiosta voidaan vapauttaa, jos hakija (EU/ETA-maan kansalainen) on lähettänyt todistuksen kielitaidostaan ensisijaisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytyn kielitaidon alaraja on IELTS, academic level 6,0 tai TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL internet-based test tai yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä tai ylioppilastutkintoarvosana C (suomalainen IB-tutkinto 4, suomalainen RP-tutkinto 7 tai EB-tutkinto 6,00-6,95) pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä. Huom! Joissain koulutuksissa voi silti olla valintakokeessa pakollinen kielikoe, joka tulee olla suoritettu hyväksytysti. Ei EU/ETA-maan hakijan tulee hakijan toimittaa todistus kielitaidostaan ensisijaisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun klo mennessä. (TOEFL tai IELTS)

5 Kielitaito Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään Isossa-Britaniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto TAI Näissä maissa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto SEKÄ EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

6 Vieraskielisen yhteishaun valintaperusteet: valintaryhmät
Hyväksyttävistä hakijoista valitaan 50 % pelkän valintakokeen perusteella ja 50 % aiemmasta koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. 1. Koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneet ylioppilaat, Suomessa IB-tutkinnon, RP-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen yo-tutkinnon suorittaneet tai hakuaikana näitä tutkintoja suorittavat hakijat. 2. Valintakokeen perusteella valitaan hakijat, joilla on ammattikorkeakoululaissa määritelty muu kuin edellä kohdassa 1. mainittu hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin tai ulkomailla hankittu hakukelpoisuus. Hakukeväänä Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittavat valitaan myös pelkän valintakokeen perusteella. EU/ETA-maan kansalaiset, jotka suorittavat tutkintonsa hakukeväänä muualla kuin Suomessa valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

7 Vieraskielisen yhteishaun valintaperusteet: valintakokeet
Valintakokeet saa järjestää alustavan aikatauluehdotuksen mukaan välisenä aikana. Suomessa järjestettävien kokeiden aikataulu on: liiketalouden valtakunnallisen valintakokeen päivämäärä on , tekniikan alan valtakunnallinen koepäivämäärä , maratan päivämäärä ja luonnontieteiden päivämäärä ja luonnonvara- ja ympäristöalan Sosiaali- ja terveysalalla valintakoe on (Salo ) Valintakokeiden alin hyväksytty pistemäärä on aloittain: kulttuuri 50/100, liiketalous 30/100, luonnontieteet 30/100, luonnonvara- ja ympäristöala 30/100, marata 30/100, sote 20/100 ja tekniikka 30/100. Salossa Nursing Turussa IT IB

8 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku
hakuaika (3.1.– ) verkkohaku: 1-4 hakutoivetta hakutoivejärjestys Turun ammattikorkeakoulussa vieraskielisessä haussa on kolme koulutusohjelmaa: International Business, Turku Information Technology, Turku Nursing, Salo IB:hen ja Nursingiin valintaan kaikki hakijat valintakokeen perusteella. IT:hen valitaan 20% hakijoista valintakokeen ja todistuksen perusteella ja 80% pelkän valintakokeen perusteella. valinnat julkaistaan aikaisintaan ja viimeistään opiskelupaikan vastaanotto klo mennessä jonotusoikeus päättyy

9 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku solmukohtia
jos hakijalla pakolaisstatus, tulee hänen todistaa tämä pyydetyt todistukset tulee toimittaa 1. hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon määräaikaan mennessä ( klo 16:15) annetut tiedot pitää voida tarvittaessa todistaa osoitetietojen on hyvä olla oikein (hakija kutsutaan osoitteen mukaisesti valintakokeeseen Suomalainen osoite -> Suomeen, ulkomainen osoite -> mahdollisimman lähellä olevaan maahan)

10 Suomen ja ruotsinkielisen nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen valintaperusteet

11 Hakukelpoisuus 1/2 Yleinen hakukelpoisuus:
lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto. ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

12 Hakija voi laajentaa yleiseksi hakukelpoisuudeksi
Hakukelpoisuus 2/2 Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot 60op:n saman alan opinnot avoimessa AMK:ssa Hakija voi laajentaa yleiseksi hakukelpoisuudeksi 1) suorittamalla lisäksi a) laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, tai 2) hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla.

13 Humanistisen ja kasvatusalan valintaperusteet
Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman sekä viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmaan valintakokeisiin kutsutaan ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat toimittaneet määräajassa hakutoimistoon todistuksen koulutuksessa vaadittavasta suomen kielen taidosta. Suomen lisäksi toisena työkielenä voi olla arabia, kurdi (soranin murre) tai somalia. Valintapisteiden enimmäismäärä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön sekä viittomakielen tulkin koulutusohjelmissa on seuraava: Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Yhteensä pistettä    Valintapisteiden enimmäismäärä puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmassa on seuraava: Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Yhteensä pistettä

14 Kulttuurialan valintaperusteet
Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat kutsutaan valintakokeeseen koulumenestyksen tai etukäteen tehtävän näytön perusteella. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutusohjelmakohtaisia. Valintakoe pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Yhteensä pistettä Ensimmäinen vaihe Koulumenestys pistettä Yhteensä pistettä Toinen vaihe sama kuin 1. vaihtoehdossa Valintakokeeseen sisältyvä näyttö arvioidaaan asteikolla hyväksytty/hylätty Valintakokeesta on saatava vähintään 50% pisteistä, jotta olisi suoritettu hyväksytysti. Valintakokeet Turun AMK:ssa Etukäteistehtävät tulee palauttaa klo 16.00 mennessä. Huom! Tarkista palautusosoite (Linnankatu vai Sepänkatu) Turun AMK:n hakijan oppaasta.

15 Luonnontieteiden alan valintaperusteet
Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Yhteensä pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 10pistettä, jotta suoritettu hyväksytysti. Soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista mittaavasta osasta on saatava vähintään 4 pistettä. Valintakoe on tehtävä siinä AMK:ssa, joka on kutsunut kokeeseen. Valtakunnallinen valintakoe pidetään klo 12–15 Valintakokeesta saatava vähintään 10 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Valintakokeessa mitataan soveltuvuutta ja motivaatiota, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitoa sekä uuden tiedon omaksumista.

16 Luonnonvara- ja ympäristöalan valintaperusteet
Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Työkokemus pistettä Yhteensä pistettä Luonnonvara- ja ympäristöalan yhteinen valtakunnallinen valintakoe Valintakoe sisältää kaksi koetta, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Kummastakin kokeesta on saatava vähintään 5 pistettä. Valintakokeesta saatava vähintään 10 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Hakiessaan ylioppilas- ja/tai lukion päättötodistuksella hakija saa täysiin työkokemuspisteisiin oikeuttavat 20 työkokemuskuukautta ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, koulu- tai opistoasteen tutkinto).

17 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintaperusteet
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (paitsi Haaga-Helia AMK:n Haagan toimipiste) Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Työkokemus pistettä Yhteensä pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 20pistettä ja jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe Turussa Valtakunnallinen valintakoe klo ja haastattelut seuraavina päivinä. Valintakokeesta saatava vähintään 20 pistettä siten, että kokeen jokainen osio on suoritettu hyväksyttävästi, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Valintakokeesta saatava vähintään 20 pistettä siten, että kokeen jokainen osio on suoritettu hyväksyttävästi, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko. Matkailu-, majoitus- ja kokouspalveluiden sv, Ruoka- ja ravintolapalveluiden sv. Toimitilapalveluiden sv. Restonomi (AMK)

18 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintaperusteet
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Yhteensä pistettä Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 20 pistettä. Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, joka tehdään ennen valintakoetta ja tuodaan valintakokeeseen. Valintakokeet Turun AMK:ssa Valintakokeesta saatava vähintään 20 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Hoitotyön sv. Sairaanhoitaja (AMK) Turku ja Salo Kätilötyön sv. Kätilö (AMK) Turku Terveydenhoitotyön sv. Terveydenhoitaja (AMK) Turku ja Salo Ensihoidon ko. Ensihoitaja (AMK) Turku Radiografian ja sädehoidon ko. Röntgenhoitaja (AMK) Turku, mahdollisesti syksy 2007 Bionalytiikan ko. Bioanalyytikko (AMK) Suun terveydenhuollon ko. Suuhygienisti (AMK) Toimintaterapian ko. Toimintaterapeutti (AMK) Fysioterapian ko. Fysioterapeutti (AMK) Kauneudenhoitoalan ko. Estenomi (AMK) Sosiaalialan ko. Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön sv ja Sosiaalipalvelutyön sv. Turku, Toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla sv ja Sosiaalipalvelutyön sv. Loimaa

19 Tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteet
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Työkokemus (yleinen) 5 pistettä Yhteensä pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta olisi hyväksytysti suoritettu. Kevään 2011 valtakunnallinen valintakoe järjestetään Valintakokeen voi suorittaa tekniikan ja liikenteen alan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Hakija voi valita missä suorittaa kokeen. Valintakokeesta saatava vähintään 10 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Tuotantotalouden ko. Insinööri (AMK) Bio- ja elintarviketekniikan ko. Biotekniikan sv, Elintarviketekniikan sv. Insinööri (AMK) Laboratorioalan ko. Laboratorioanalyytikko (AMK) Auto- ja kuljetustekniikan ko. Autotekniikan sv, Kuljetustekniikan sv. ja Käyttöpainotteinen auto- ja kuljetustekniikan sv. Insinööri (AMK) Rakennustekniikan ko. Kiinteistöjohtamisen sv, Tuotantojohtamisen sv, Infratekniikan sv. ja Talonrakennustekniikan sv. Insinööri (AMK) Tietotekniikan ko. Hyvinvointiteknologian sv, Mediatekniikan sv, Sulautettujen ohjelmistojen sv. Turku, Ohjelmistotuotannon sv. Salo. Insinööri (AMK) Elektroniikan ko. Elektroniikan sv, Radiotekniikan sv. ja Tietoliikennejärjestelmien sv. Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikan ko. Energia- ja ympäristötekniikan sv, Laiva- ja venetekniikan sv, Tuotantotekniikan sv. Ja Tuotekehitystekniikan sv. Turku, Koneautomaatiotekniikan sv. Turku, syksy 2007, Tuotantopainotteinen konetekniikka Salo. Insinööri (AMK)

20 Tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteet /Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Rakennusalan työkokemus 25 pistettä (alakohtainen työkokemus!) Yhteensä pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä, jotta olisi hyväksytysti suoritettu. Kevään 2008 tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään Valintakokeesta saatava vähintään 10 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu. Tuotantotalouden ko. Insinööri (AMK) Bio- ja elintarviketekniikan ko. Biotekniikan sv, Elintarviketekniikan sv. Insinööri (AMK) Laboratorioalan ko. Laboratorioanalyytikko (AMK) Auto- ja kuljetustekniikan ko. Autotekniikan sv, Kuljetustekniikan sv. ja Käyttöpainotteinen auto- ja kuljetustekniikan sv. Insinööri (AMK) Rakennustekniikan ko. Kiinteistöjohtamisen sv, Tuotantojohtamisen sv, Infratekniikan sv. ja Talonrakennustekniikan sv. Insinööri (AMK) Tietotekniikan ko. Hyvinvointiteknologian sv, Mediatekniikan sv, Sulautettujen ohjelmistojen sv. Turku, Ohjelmistotuotannon sv. Salo. Insinööri (AMK) Elektroniikan ko. Elektroniikan sv, Radiotekniikan sv. ja Tietoliikennejärjestelmien sv. Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikan ko. Energia- ja ympäristötekniikan sv, Laiva- ja venetekniikan sv, Tuotantotekniikan sv. Ja Tuotekehitystekniikan sv. Turku, Koneautomaatiotekniikan sv. Turku, syksy 2007, Tuotantopainotteinen konetekniikka Salo. Insinööri (AMK)

21 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan valintaperusteet
Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan kokeeseen. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe pistettä Työkokemus 5 pistettä Yhteensä pistettä Valintakokeesta on saatava vähintään 5pistettä, jotta olisi hyväksytysti suoritettu. Liiketalouden koulutusohjelmien valtakunnalliset valintakokeet järjestetään klo 12:00. Myyntityön koulutusohjelman valtakunnallinen valintakoe järjestetään klo 10:00. Valintakokeesta saatava vähintään 5 pistettä, jotta se olisi hyväksytysti suoritettu.

22 Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakuaikataulu
hakuaika (samaan aikaan myös aikuiskoulutuksen yhteishaku): 7.3.– * Hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana verkkohaku: valintakokeet: arvosanakorotukset ja työkokemustäydennykset ilmoitettava 1. hakutoiveen ammattikorkeakouluun mennessä valinnan tulokset aikaisintaan opiskelupaikan vastaanotto * jonotusoikeus päättyy *hakemuksen tai vastaanottolomakkeen tulee olla perillä ko. päivänä klo 16:15 mennessä ammattikorkeakoulun hakutoimistossa

23 Solmukohtia -keskiarvon laskeminen (yllättävän vaikeaa) esim. ammatillinen perustutkinto näyttönä -työkokemuksen laskeminen -hakija tulee toimittaa kopiot välittömästi hakuajan päätyttyä todistuksistaan seuraavissa tapauksissa: näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto (onhan tutkinto todella näyttönä suoritettu) Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ulkomainen tutkinto (jos on ulkomailla suoritettu tutkinto, tulee se kertoa ihan rehellisesti jo hakemuksessa) ja virallisen kääntäjän tekemä käännös ulkomaisesta tutkintotodistuksesta Nämä tutkinnot tulee olla saatuina hakuajan loppuun mennessä! Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhdistäminen:  voi käyttää ainoastaan, jos on suorittanut 120 ov:n ammatillisen perustutkinnon + ylioppilastutkinnon. Alle 120 ov laajuus ei oikeuta hakemaan tällä Hakutoivejärjestys  SITOVA! Ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä ● Muutenkin jos hakutoimisto pyytää lisäselvitystä, se on syytä antaa. ● Hakemukseen ei pidä laittaa sähköpostiosoitetta, jos sitä ei käytä! ● Osoitteenmuutokset syytä ilmoittaa hakutoimistoon.

24 Näyttönä suoritettu tutkinto vai ei?
Mistä keskiarvo lasketaan?

25 Näyttönä suoritettu tutkinto vai ei?
Mistä keskiarvo lasketaan?

26 Aikuiskoulutuksen ja ylempien AMK-tutkintojen yhteishaut 7. 3. -12. 4

27 Aikuiskoulutuksen valintaperusteet
Hakukelpoisuus: sama kuin nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa AMK:t päättävät kuitenkin jokaisen koulutusohjelman kohdalla, mikä koulutus antaa hakukelpoisuuden (esim. ammatillinen perustutkinto tai opistotutkinto ja alakohtaiset rajaukset) Haussa voi käyttää vain yhtä tutkintoa. hakijalla tulee olla vähintään 2 vuotta 18-vuotiaana tai sitä vanhempana hankittua yleistä työkokemusta hakukelpoisuuden saadakseen. Valintaperusteet ovat joko: Valintakokeesta 70 pistettä, työkokemuksesta 20 pistettä ja muista ammattikorkeakouluopinnoista 10 pistettä kertyvien pisteiden (max. 100 pistettä) perusteella. (Valintakokeesta saatava 30pistettä, jotta hyväksytysti suoritettu.) 2) Tutkintotodistuksesta 70 pistettä, työkokemuksesta 20 pistettä ja muista ammattikorkeakouluopinnoista 10 pistettä kertyvien pisteiden (max. 100 pistettä) perusteella. Pisteitä antavassa työkokemuksissa on kyse koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta (sen alan työkokemusta, jolle haetaan) Huom! yrittäjät

28 Ylempien AMK-tutkintojen valintaperusteet 1/2
Hakukelpoisuus: soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (koulutusohjelmakohtaista, mikä tutkinto antaa hakukelpoisuuden, opistotutkinto yksinään ei anna hakukelpoisuutta) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. (Ala, jolle on hakemassa tai ala, jolta korkeakoulututkinto on) työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa)jälkeen hankittua työkokemusta ennen korkeakoulututkintoa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

29 Ylempien AMK-tutkintojen valintaperusteet 2/2
Valinta tehdään valintakokeesta tai ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe tai ennakkotehtävä 50 pistettä opinnäytetyön arvosanasta 30 pistettä työkokemuksesta 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä Jos ammattikorkeakoulu järjestää valintakokeen, siihen kutsutaan kaikki hakukelpoiset. Valintakokeesta tai ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

30 Aikuiskoulutuksen yhteishaku solmukohtia
Aikuiskoulutuksen puolella tutkinto tulee olla saatuna hakuajan loppuun mennessä riippumatta siitä, millä tutkinnolla hakee. YAMK-tutkintoon haettaessa tai syksyn yhteishaussa. Oman tutkinnon tuntemus (esim. lähihoitaja-tutkinto on hakijan mukaan ollut ammattitutkinto, ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto sekä korkeakoulututkinto) Haku sillä tutkinnolla, joka antaa hakukelpoisuuden valintaperusteiden mukaan (ei kannata hakea uudemmalla tai ”ylemmällä” tutkinnolla, jos se ei anna hakukelpoisuutta) Työkokemuksen laskeminen: 18-vuotiaana ja sitä vanhempana suoritettu alakohtainen työkokemus. Varusmies- tai siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa. Ei myöskään työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät tutkintoon, jolla haet koulutukseen. Yrittäjyydestä YEL- tai MYEL- vakuutustodistus Opiskelupaikka on ehdollinen kunnes työ- ja tutkintotodistukset tarkistettu.

31 Aikuiskoulutuksen ja ylempien AMK-tutkintojen yhteishaku aikataulu
hakuaika 7.3.– (kaikille hakijoille) verkkohaku: 1-4 hakutoivetta valintakokeet aikaisintaan ja ennen valinnat julkaistaan aikaisintaan ja viimeistään opiskelupaikan vastaanotto mennessä jonotusoikeus päättyy *takarajana ko. päivä klo 16:15

32 Yhteishaussa olevat aikuisten ja ylemmät AMK-tutkinnot
AMK-tutkinto, aikuiskoulutus Auto- ja kuljetustekniikan ko Bioanalytiikan ko Hoitotyön ko (Turku, Salo) Kuvataiteen ko Liiketalouden ko (Salo) Musiikin ko Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko Radiografian ja sädehoidon ko Sosiaalialan ko (Turku, toteutus Salossa) Suun terveydenhuollon ko Ylempi AMK-tutkinto Kirjasto- ja tietopalvelun ko Kliinisen asiantuntijan ko Kuntoutuksen ko Rakentaminen ko Sosiaalialan ko Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko Teknologiaosaamisen johtamisen ko Ympäristöteknologian ko Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko HUOM! Vieraskielisessä erillishaussa ylempi AMK-tutkinto Business Information Systems ( )


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulujen yhteishaut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google