Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

W w w. h a m k. f i Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin 2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "W w w. h a m k. f i Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin 2014."— Esityksen transkriptio:

1 w w w. h a m k. f i Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin 2014

2 w w w. h a m k. f i Sisältö •Hakukelpoisuus •Hakeminen •Valintaryhmät •Hakemuksen liitteet •Kielitodistukset •Valintakokeet •Tulosten julkistaminen •Hakuaikataulu •Lisätietoja

3 w w w. h a m k. f i Vieraskieliset koulutusohjelmat syksyllä 2014 Tekniikan ja liikenteen ala •Automation Engineering •Construction Engineering •Mechanical Engineering and Production Technology Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala •International Business

4 w w w. h a m k. f i Millä tutkinnolla voi hakea? •Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (myös European Baccalaureate-, International Baccalaureate- ja Reifeprüfung - tutkinnot) •3-vuotinen ammatillinen perustutkinto (120 ov) tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto •Opistoasteen (esim. teknikko) tai ammatillisen korkea-asteen (esim. insinööri) tutkinto •3-vuotiset yhdistelmäopinnot •Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto •Ulkomainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin lähtömaassa •Alle 3-vuotisella ammatillisella perustutkinnolla (80 tai 100 ov) tai vastaavalla aikaisemmalla tutkinnolla tai alle 3-vuotisilla yhdistelmäopinnoilla voi hakea vastaavalle alalle

5 w w w. h a m k. f i Hakuaika 7.1.-11.2.2014 •Valtakunnallinen yhteishaku osoitteessa www.admissions.fi www.admissions.fi •Hakuaika päättyy 11.2. klo 16.15 •1-4 hakutoivetta •Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen

6 w w w. h a m k. f i Millä perusteella opiskelijat valitaan? Koulumenestyspisteiden ja valintakokeen perusteella: •Suomalaisella yo-tutkinnolla (myös abit) hakevat •Suomessa suoritetulla IB- ja RP-tutkinnolla (myös abit) tai Eurooppa-koulujen EB-tutkinnolla (myös abit) hakevat Pelkän valintakokeen perusteella: •Suomalaisella ammatillisella tutkinnolla hakevat •Ulkomaisella todistuksella hakevat

7 w w w. h a m k. f i Mistä arvosanoista saa koulumenestyspisteitä? Tekniikan ja liikenteen ala •Pisteitä saa kolmesta ylioppilastutkintotodistuksen arvosanasta: –äidinkieli –englanti –matematiikka tai fysiikan / kemian ainereaali ja lukion päättötodistuksen keskiarvosta

8 w w w. h a m k. f i Degree Programme in International Business •Pisteitä saa kolmesta ylioppilastutkintotodistuksen arvosanasta: –äidinkieli –englanti –reaali tai matematiikka ja lukion päättötodistuksen keskiarvosta HUOM: Ammatillisella tutkinnolla hakevat valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

9 w w w. h a m k. f i •Abien ei tarvitse merkitä yo-arvosanoja hakulomakkeeseen arvosanat-kohtaan; ne saadaan suoraan yo-tutkintolautakunnasta. •Abit merkitsevät lukion päättötodistuksen keskiarvonsa ja jos siihen tulee muutos, tulee asiasta ilmoittaa hakutoimistoon kirjallisesti 16.5. mennessä. •IB-abit merkitsevät keskiarvoksi 0.00. Kuinka abi merkitsee arvosanansa?

10 w w w. h a m k. f i •Ylioppilastutkinnolla tai suomalaisella ammatillisella perustutkinnolla hakevan ei tarvitse toimittaa liitteitä hakemukseensa. •Suomalaisella ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 21.2.2014 mennessä ensimmäisen hakutoiveen amk:n hakutoimistoon. •IB-abien tulee toimittaa Predicted Grades -kopio keskiarvoineen, RP- abien tutkintotodistus -kopio ja EB-abien kopio väliaikaisesta todistuksesta 16.5.2014 mennessä hakutoimistoon. •Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta (+virallinen käännös) hakutoimistoon 21.2.2014 mennessä. Mitä liitteitä pitää lähettää?

11 w w w. h a m k. f i Kielitodistukset: tarvitaanko niitä? •Hakijoilla, jotka ovat EU/ETA-maiden kansalaisia ei tarvitse olla tehtynä kielitestiä: kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä. •Hakijoiden, jotka eivät ole minkään EU/ETA-maan kansalaisia ja hakevat ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, tulee toimittaa todistus riittävästä kielitaidosta* ensimmäisen hakutoiveen amk:n hakutoimistoon 21.2.2014 mennessä. * Lista hyväksytyistä kielitodistuksista: www.hamk.fi/applicationfulltimewww.hamk.fi/applicationfulltime

12 w w w. h a m k. f i Valintakokeet •Joihinkin valintakokeisiin on olemassa ennakkomateriaali, joka julkaistaan etukäteen ammattikorkeakoulujen nettisivuilla. •Valintakokeesta on saatava vähintään 30/100 pistettä voidakseen tulla valituksi. •Kielikoe arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Kielikokeesta on saatava hyväksytty voidakseen tulla valituksi.

13 w w w. h a m k. f i 23.4.2014 DP in International Business •Valintakokeeseen sisältyy matemaattis-loogista päättelykykyä mittaava osio, ryhmäkeskustelu, essee ja monivalintatehtävä. •Valintakokeessa on kaikille hakijoille pakollinen kielikoe, josta ei voi saada vapautusta. •Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa www.hamk.fi/applicationfulltime tammikuussa 2014. www.hamk.fi/applicationfulltime 24.4.2014 Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmat •Valintakokeessa mitataan loogista päättelykykyä sekä matematiikan, fysiikan/kemian perusosaamista. •Valintakokeessa on kaikille hakijoille pakollinen kielikoe, josta ei voi saada vapautusta.

14 w w w. h a m k. f i •Tulokset julkistetaan aikaisintaan 27.5.2014 ja viimeistään 15.7.2014. •Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa / yhteishaku hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella, alemmat toiveet peruuntuvat. •Opiskelupaikka on vastaanotettava tiistaihin 29.7.2014 klo 16.15 mennessä. Tulosten julkistaminen

15 w w w. h a m k. f i •Hakija voi halutessaan jonottaa yhteen ylemmän hakutoiveen koulutukseen (jonotusoikeus päättyy 12.8.2014). •Hakijoiden, joiden ei ole tarvinnut lähettää todistuskopioitaan hakuaikana, tulee toimittaa kopiot todistuksista opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. •Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

16 w w w. h a m k. f i •Hakija voi ottaa vastaan vain yhden uuden korkeakoulupaikan vastaan yhden lukukauden aikana. •Lukukausi = 1.8. - 31.12. / 1.1. - 31.7. •Koskee vain niitä koulutuksia, jotka ovat mukana yhteishauissa (sekä amk-yhteishaut että yo-yhteishaku). •Uudesta opiskelupaikasta poissaolevaksi ilmoittautunut ei voi ottaa toista uutta paikkaa vastaan saman lukukauden aikana. Yhden korkeakoulupaikan sääntö

17 w w w. h a m k. f i 7.1.2014Haku alkaa 11.2.2014 klo 16.15Haku päättyy 21.2.2014Hakemuksen liitteet toimitettava hakutoimistoon 23.4.2014 - 24.4.2014Valintakokeet Suomessa 16.5.2014•IB-abien toimitettava kopio Predicted Grades -todistuksesta •RP-abien toimitettava kopio tutkintotodistuksesta •EB-abien toimitettava kopio väliaikaisesta todistuksesta 16.5.2014Abien ilmoitettava arvosanamuutoksista 27.5.2014Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 29.7.2014 klo 16.15Paikan vastaanotto 12.8.2014Jonotusoikeus päättyy Hakuaikataulu

18 w w w. h a m k. f i Lisätietoja •www.hamk.fi/applicationfulltimewww.hamk.fi/applicationfulltime •www.admissions.fiwww.admissions.fi •HAMKin Koulutustarjonta 2014 -esite •HAMK hakutoimisto: 03 646 4503, admissions@hamk.fiadmissions@hamk.fi

19 w w w. h a m k. f i Bachelor of Business Administration (BBA) in International Business www.hamk.fi/ib Contact: va-studentaffairs@hamk.fi Bachelor of Engineering (BEng) in Automation Engineering www.hamk.fi/automationengineering Contact: va-studentaffairs@hamk.fi in Construction Engineering www.hamk.fi/constructionengineering Contact: construction@hamk.fi in Mechanical Engineering and Production Technology www.hamk.fi/mecheng Contact: programme.me@hamk.fi


Lataa ppt "W w w. h a m k. f i Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin 2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google