Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sidosryhmäseminaari 2.11.2007 AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Koulutussuunnittelija Marita Heikkinen Hakutoimisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sidosryhmäseminaari 2.11.2007 AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Koulutussuunnittelija Marita Heikkinen Hakutoimisto."— Esityksen transkriptio:

1 Sidosryhmäseminaari 2.11.2007 AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Koulutussuunnittelija Marita Heikkinen Hakutoimisto

2 Ammattikorkeakoulututkinnot Kulttuuriala • Kirjasto- ja tietopalvelun ko • Musiikin ko –Kirkkomusiikin sv * • Tanssinopettajan ko • Viestinnän ko Luonnontieteiden ala • Degree Programme in Business Information Technology • Tietojenkäsittelyn ko (Oulu, Raahe) Luonnonvara- ja ympäristöala • Maaseutuelinkeinojen ko • Maisemasuunnittelun ko • Puutarhatalouden ko Tekniikan ja liikenteen ala • Degree Programme in Information Technology (Raahe) • Automaatiotekniikan ko • Hyvinvointiteknologian ko • Kone- ja tuotantotekniikan ko (Oulu, Raahe) • Laboratorioalan ko • Rakennusalan työnjohdon ko • Rakennustekniikan ko • Talotekniikan ko • Tietotekniikan ko (Oulu, Raahe) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • Degree Programme in International Business • Liiketalouden ko (Oulu, Raahe) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • Bioanalytiikan ko • Ensihoidon ko • Fysioterapian ko • Hoitotyön ko – Hoitotyön sv (Oulu, Oulainen) * – Kätilötyön sv (Oulu)* – Terveydenhoitotyön sv (Oulu, Oulainen) * • Kuntoutusohjauksen ja –suunnittelun ko • Optometrian ko • Radiografian ja sädehoidon ko • Sosiaalialan ko • Suun terveydenhuollon ko • Toimintaterapian ko * haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoon

3 Suomenkielisen koulutuksen yhteishaku • valinnan periaatteissa ei muutoksia vuodelle 2008 • Oamkin valintaperusteet samansisältöiset vuoteen 2007 verrattuna Ohjauksessa huomioitavia asioita erityisesti: • haussa käytettävä tutkinto • arvosanojen huomioiminen • haun jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen

4 Haussa käytettävä tutkinto Hakija voi valita haussa käytettävän tutkinnon •ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus •ammatillinen tutkinto •ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto - Tutkinto tulee olla suoritettu opintojen viralliseen alkamispäivään mennessä •ammattitutkinto •ulkomailla suoritettu tutkinto - Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä

5 Haussa käytettävä tutkinto Ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus (pohjakoulutusryhmä 9) – yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastodistuksesta (poikkeus tekniikan ja liikenteen alalla) – lukion päättötodistuksesta vain kaikkien aineiden keskiarvo (poikkeus tekniikan ja liikenteen alalla) – kevään 2008 abit merkitsevät hakulomakkeeseen keskiarvon viimeisimmästä lukion todistuksesta – ylioppilasarvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintorekisteristä

6 Haussa käytettävä tutkinto Ammatillinen tutkinto (pohjakoulutusryhmä 4) – ammatillisesta tutkinnosta huomioidaan keskiarvo (poikkeus tekniikan ja liikenteen alalla) – keskiarvo lasketaan tutkintotodistuksen arvosanoista – ammatillisen perustutkinnon näyttönä suorittaneet hakevat tässä ryhmässä – keväällä perustutkintoon valmistumassa olevat merkitsevät keskiarvon/arvosanat viimeisimmästä väliaikaisesta todistuksesta – lopulliset tiedot pyydetään suoraan oppilaitoksilta

7 Haussa käytettävä tutkinto Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (pohjakoulutusryhmä 7) – yksittäiset arvosanat huomioidaan ylioppilastutkinnosta – keskiarvo huomioidaan ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta

8 Haussa käytettävä tutkinto Ammattitutkinto (pohjakoulutusryhmä 5) – antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle – tutkintotodistus toimitettava ensimmäisen hakutoiveen amk:uun hakuajan päättymiseen mennessä – kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakokeen perusteella – Oamkissa hakijan saavutettava väh. 60 % valintakokeen maksimipistemäärästä ja valittavien määrä on max. 10 % koulutusohjelman aloituspaikoista (ei koske tanssinopettajan musiikin koulutusohjelmia)

9 Haussa käytettävä tutkinto Ulkomailla suoritettu tutkinto (pohjakoulutusryhmä A) – ulkomailla suoritettu tutkinto, mikäli se vastaa suomalaisia hakukelpoisuuden antavia tutkintoja (myös ulkomailla suoritetut EB-, IB- ja RP-tutkinnot) – tutkintotodistus toimitettava ensimmäisen hakutoiveen amk:uun hakuajan päättymiseen mennessä – kaikki hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakokeen perusteella – Oamkissa hakijan saavutettava väh. 60 % valintakokeen maksimipistemäärästä ja valittavien määrä on max. 10 % koulutusohjelman aloituspaikoista (ei koske tanssinopettajan musiikin koulutusohjelmia)

10 Kevään 2007 yhteishaku (nuoret, suom.kielinen) Tutkinto 1.sij. hakijat Kaikki hakijat Hyväksytyt Opiskelupaikan vastaanottaneet YO-tutkinto ja lukion päättötodistus 73,5 %75,3 %76,6 %74,3 % Ammatillinen tutkinto 22,9 %21,2 %20,1 %22,7 % YO-tutkinto ja amm. perustutkinto 2,3 %2,4 %2,2 %2,1 % Ammattitutkinto0,9 %0,8 % 0,7 % Ulkomailla suoritettu tutkinto 0,4 %0,3 %

11 Valintaperusteet 2008 Valinnan perusteina koulutusalan mukaan: • opintomenestys – ei huomioida musiikin ja tanssinopettajan koulutusohjelmissa • ensimmäinen hakutoive • valintakoe • työkokemus – ei huomioida musiikin, tanssinopettajan, tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmissa – alakohtainen työkokemus rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa

12 Valinnan toteutus • opiskelijavalinnassa käytetään hakijan hakuvaiheessa antamia tietoja • hakijoilla mahdollisuus ilmoittaa arvosanamuutoksista ja työkokemuksen täydennyksistä – 16.5.2008/7.10.2008 mennessä (huomioidaan esivalinnassa) – 16.6.2008/7.11.2008 mennessä (huomioidaan lopullisessa valinnassa) • valinta ehdollinen siihen saakka kunnes haussa käytetyt todistukset tarkistettu

13 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku Yleinen hakukelpoisuus • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, EB-, IB-, tai RP-tutkinto • kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto • vastaavat ulkomailla suoritetut tutkinnot Alakohtainen kelpoisuus • alle kolmivuotinen ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden vastaavalle alalle

14 Valintakiintiöt ja valintaperusteet Yhteispistemääräkiintiö (50 % hakijoista) • suom. yo-tutkinnon suorittaneet ylioppilaat, hakukevään abiturientit, suom. lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa RP-tutkinnon ja Eurooppa- koulujen EB-tutkinnon suorittaneet hakijat tai hakuaikana suom. lukiossa IB-tutkintoa tai Suomessa RP-tutkintoa suorittavat hakijat • todistuspisteitä kolmesta arvosanasta (äidinkieli, pitkä englanti sekä reaali/matematiikka) ja päättötodistuksen keskiarvosta • valinta todistus- ja valintakoepisteiden perusteella

15 Valintakiintiöt ja valintaperusteet Valintakoekiintiö (50 % hakijoista) • ammatillisella tutkinnolla, ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä hakukeväänä Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittavat • valinta valintakoepisteiden perusteella

16 Kevään 2007 yhteishaku (nuoret, eng.kielinen) Tutkinto 1. sij. hakijat Kaikki hakijat Hyväksytyt Opiskelupaikan vastaanottaneet YO-tutkinto ja lukion päättötodistus 18,0 %8,4 %26,1 %27,5 % Ammatillinen tutkinto 1,7 %1,2 %0 % Ulkomailla suoritettu tutkinto 80,3 %90,3 %73,9 %72,5 %

17 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot • Degree Programme in Industrial Management • Degree Programme in Information Technology • Kuntoutuksen ko • Maaseudun kehittämisen ko • Rakentamisen ko • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko • Terveyden edistämisen ko • Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko

18 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus • hakukelpoisuus – soveltuva amk-tutkinto tai – muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä – kolmen vuoden työkokemus alalta – opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla kolmen vuoden työkokemuksesta yksi vuosi amk- tutkinnon suorittamisen jälkeen (amk:n päätöksen mukaan) • koulutuksen laajuus 60 tai 90 opintopistettä

19 Hakeminen • Yhteishaussa oleva koulutus: – nuorten suomenkielinen koulutus – nuorten vieraskielinen koulutus – aikuisten suomenkielinen tutkintoon johtava koulutus – suomenkielinen ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus • koulutustarjonta, kelpoisuuteen ja hakemiseen liittyvä informaatio nähtävillä yhdessä www-osoitteessa • valtakunnalliset hakuajat • sähköinen haku www.amkhaku.fi / www.admissions.fi • hakemuksen käsittely ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulussa

20 Valtakunnalliset hakuajat 2008 (OPM:n päätös) Nuorten vieraskielinen koulutus: • Kevään 2008 yhteishaku 14.1.– 15.2.2008 • Syksyn 2008 yhteishaku 1.– 12.9.2008 Nuorten suomenkielinen koulutus: • Kevään 2008 yhteishaku 25.3.–11.4.2008 • Syksyn 2008 yhteishaku 15.9.–26.9.2008 Aikuisten tutkintoon johtava koulutus ja ylemmät amk-tutkinnot • Kevään 2008 yhteishaku 14.4. –2.5.2008 • Syksyn 2008 yhteishaku 29.9. –10.10.2008 • Vieraskielisen aikuiskoulutuksen ja ammatillisten erikoistumisopintojen hakuajat ammattikorkeakoulukohtaisia

21 Sähköinen hakijapalvelu • hakijalla mahdollisuus seurata hakemuksensa käsittelyä – hakukelpoisuus – valintakokeeseen kutsuminen – valinnan tulokset – opiskelupaikan vastaanottaminen • palvelu käytössä osoitteessa www.amkhaku.fi • palveluun kirjautuminen verkkopankkitunnuksilla tai HST-kortilla • käytössä vuoden 2008 kaikissa yhteishauissa

22 Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa •koulutus avointa kaikille koulutustausta riippumatta •kohderyhmänä mm. ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät - opintojaksojen opiskelu etukäteen, uravalinnan selkiyttäminen, ammattikorkeakouluopiskeluun tutustuminen, valintatilanne, hakukelpoisuus •valittavana amk-tutkintoon johtavien koulutusohjelmien opintojaksot lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä •vaadittavat suoritukset samat kuin varsinaisilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla

23 Lisätietoja • www-sivut – vuoden 2008 koulutustarjonta ja valintaperusteet – yhteishaun verkkolehti (tammikuusta 2008 alkaen) • Guide for Applicants 2008 (Oamkin julkaisu) • Ohjaajan opas 2008 (Oamkin julkaisu) – oppaat toimitetaan opinto-ohjaajille, työvoimatoimistoille, kirjastoihin, varuskuntiin, ulkomaisille sidosryhmille marraskuussa • Ammattikorkeakoulujen valintaopas 2008 (OPH:n julkaisu) • hakutoimistot

24 Oamkin yhteystietojen muutos • Oamkin puhelin- ja faksinumerot muuttuvat 1.12.2007 • uudet numerot nähtävissä www-sivuilla marraskuussa • Hakutoimiston uudet numerot käytössä 2.11.2007 alkaen – puhelin 010 19 2000 – faksi 010 272 1370


Lataa ppt "Sidosryhmäseminaari 2.11.2007 AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Koulutussuunnittelija Marita Heikkinen Hakutoimisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google