Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja www.turkuamk.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja www.turkuamk.fi."— Esityksen transkriptio:

1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja

2 Turun ammattikorkeakoulussa voit
Päivittää osaamistasi Hankkia uutta osaamista Hankkia tutkinnon Päivittää vanhan tutkinnon Vaihtaa alaa Mahdollisesti työllistyä työvoimakoulutuksen kautta Muita mahdollisuuksia – seuraa nettisivuja, ilmoituksia ja kysy meiltä

3 Koulutus- järjestelmä Suomessa

4 Tutkintoon johtava koulutustarjonta
Useita koulutusohjelmia mm seuraavilla aloilla: liiketalous tekniikka sosiaali- ja terveysala kulttuuri AMK –tutkinnot nuoret aikuiset vieraskieliset ylemmät (YAMK)

5 Turun ammattikorkeakoulu
Tekniikan ja liikenteen ala Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, energia- ja ympäristötekniikan koulutus, tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Information Technology), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri/rakennusmestari, kone- ja tuotantotekniikan koulutus, tuotantotalouden koulutus, ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus 2) Sosiaali-, terveys - ja liikunta-ala Bioanalyytikkokoulutus, ensihoitajakoulutus, sairaanhoitajakoulutus, nursing, Turku ja Salo, terveydenhoitajankoulutus Salo, kätilökoulutus Turku, suuhygienistikoulutus, fysioterapeuttikoulutus, toimintaterapeuttikoulutus 3) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutus (tietojenkäsittely), Turku ja Salo  Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus, Myyntityön koulutus,   Logistiikan koulutus 4) Kulttuuriala Media-alan koulutus (elokuva- ja tv, mainonnan suunnittelu, mediatuotanto, journalismi), kuvataiteen koulutus, musiikin koulutus, muotoilun koulutus, esittävän taiteen koulutus

6 Hakeminen ammattikorkeakouluun
Hakukelpoisuus: toisen asteen tutkinto Hakeminen tapahtuu valtakunnallisissa yhteishauissa Vieraskielinen yhteishaku 7.1 – admissions.fi) Nuorten yhteishaku amkhaku.fi Syksyn yhteishaku syyskuu 2014 amkhaku.fi Ylempien amk - tutkintojen erillishaku Hakijalla voi olla neljä hakutoivetta per haku Hakija voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan Valintaperusteet riippuvat koulutusalasta Valintapisteet (max. 100 pistettä): Koulumenestys (15 – 55 p.) Ensimmäinen hakutoive (5 p.) Valintakoe (35 – 85 p.) Työkokemus (5 p.) Etukäteismateriaalia ei pääsääntöisesti ole

7 Yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin
Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung tai European Baccalaureate -tutkinto Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri) Vähintään 120 ov laajuinen ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto Vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot  Ammattitutkinto* Erikoisammattitutkinto* Ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin* * Jos haet ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita vaadittavat liitteet määräaikana, katso kunkin alan tarkemmat valintaperusteet.

8 Hakukelpoisuus vastaavalle alalle:
120 ov suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot Avoimen AMK:n opinnot: vähintään 60 op koulutusohjelmaan soveltuvia AMK voi käyttää erikoistapausvalintaa (hakukelpoinen tutkinto ilman numeroarviointia) tai ns. harkinnanvaraista valintaa (ei hakukelpoista tutkintoa, mutta hakijalla riittävät tiedot ja taidot). Käyttäessäsi erikoistapausvalintaa, harkinnanvaraista valintaa tai hakiessasi näyttötutkinnolla, ota aina yhteys 1. hakutoiveen AMK:n hakutoimistoon. Jos olet epävarma hakukelpoisuudestasi, ota yhteyttä AMK:n hakutoimistoon.

9 Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)
Oppimista syntyy erilaisissa tilanteissa, sekä muodollisessa koulutuksessa että työelämässä ja arkioppimisena. Opiskelija voi esittää ahotointia, kun hän kokee osaavansa koulutusohjelman opetussuunnitelman opintojaksoissa kuvatun osaamisen. Aikaisemmalla osaamisella voidaan joko korvata opintoja tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi. Opiskelija voi hakea aiempien opintojen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista heti tutkintoon johtavien opintojen alussa. Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

10 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella AMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja
et saa tutkintoa, mutta saa todistuksen opinnoista voit päivittää osaamistasi tai opiskella etukäteen AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja Mikäli haluat suorittaa avoimen AMK –opintojen jälkeen AMK tutkinnon, tulee sinun hakeutua AMK:n tutkinto-opiskelijaksi. Kun sinut valitaan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille. Näin varsinainen tutkinto-opiskeluaikasi lyhenee Avoin AMK

11 Avoin AMK avoinamk@turkuamk.fi
Opiskelijaksi voi hakeutua jokainen ikään ja pohjakoulutukseen katsomatta.  10 € / opintopiste tai lukuvuosimaksu 250 € työttömän henkilön kannattaa tarkistaa TE-toimistosta, paljonko voi suorittaa opintoja avoimen AMK:n kautta

12 työelämän kehittäminen
Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen Turun ammattikorkeakoulu järjestää ja organisoi myös täydennyskoulutusta, joka on suunnattu työelämän asiantuntijoille. Täydennyskoulutus reagoi nopeasti yritysmaailman ja työelämän koulutus- ja kehittämishaasteisiin.

13 Täydennyskoulutus ja työelämän kehittäminen
Täydennyskoulutusta voidaan järjestää monella tavalla ammatilliset erikoistumisopinnot • työvoimakoulutus • intensiivivalmennukset seminaarit • työyhteisöjen kehittäminen korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

14 Täydennyskoulutus työvoimakoulutuksena
- työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on sopiva koulutus ja työkokemus taustalla tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen sekä yritysten / organisaatioiden kehittäminen Opiskelijalle maksuton Rahoitus ELY-keskuksen kautta Osallistujat oikeutettuja työvoimakoulutuksen aikaisiin koulutustukiin tai oma kassa tai muu järjestely

15 Haussa nyt Game Developer Trainee Programme Pelinkehittäjä (ohjelmoijat ja graafikot)

16 Game Developer Trainee Programme Pelinkehittäjä -koulutus
työvoimakoulutus 15 opiskelijaa sekä graafikoita että ohjelmoijia suomenkielinen - Lisätietoja: hakumenettely:

17 Alkavia työvoimakoulutuksia
Mahdollisesti alkamassa insinööritaustaisille osaamisen päivittämiseen liittyvä Modern Engineering -koulutus vuonna 2014 seuraa sekä Turun AMK:n täydennyskoulutuksen nettisivuja lisätietoja myös täydennyskoulutuspäällikkö Leena Saariselta,

18 YHTEYSTIETOJA keskus puh Tutkintoon johtava koulutus Opinto-ohjaaja Janne Ahtinen, Avoin AMK: Täydennyskoulutus: Leena Saarinen, täydennyskoulutuspäällikkö, puh

19 Kiitos mielenkiinnosta
Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja Turun AMK:n ständillä ETSITÄÄN YHDESSÄ SINULLE SOPIVIA RATKAISUJA


Lataa ppt "TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusmahdollisuudet Turun amk:ssa Janne Ahtinen Opinto-ohjaaja www.turkuamk.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google