Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AHOT– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AHOT– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen"— Esityksen transkriptio:

1 AHOT– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
AHOT HUMAKissa AHOT– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

2 Mikä AHOT? AHOT – aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa mahdollisuutta aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämiseen osana tutkintoa. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

3 Opintojen aikana hankitun osaamisen hyväksiluku
Opintojen aikana tapahtuvan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen noudattaa Humakin tutkintosäännössä esitettyjä hyväksilukemisen periaatteita. Ks. ohjeet tutkintosäännöstä (TOLA) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

4 Opiskelijalla on oikeus
tehdä näkyväksi aiemmin hankkimaansa osaamista saada arvio osaamisestaan ja päätös tunnistamisesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

5 Opiskelijalla on vastuu
osaamisen todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta AHOT-prosessin käynnistämisestä määräaikaan mennessä (31.12.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

6 AHOT-periaatteita Hyväksiluvun hakeminen on vapaaehtoista
AHOT-menettely tapahtuu opintojen alussa henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä (ks. Opiskelijan ohjeistus) Täysimääräisesti hyväksiluettuja opintopisteitä ei oteta huomioon KELAn edistymisenvalvonnassa. Osittaisten hvyäksilukemisten opintopisteet kohdistuvat sille (luku)vuodelle, jolle on osoitettu Humakiin tehty suoritus ko. opintojakson osalta. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

7 AHOT-periaatteita Suoritetut tutkinnot eivät vanhene, mutta tutkinnon tuottamaa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon suorittamisaikaan ja opiskelijan sen jälkeen alalla hankkimaan osaamiseen. Opiskelijan on suoritettava koulutusohjelmansa opetussuunnitelman mukaisia opintoja hyväksilukujen jälkeen vähintään 60 op. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

8 AHOT-periaatteita Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa voidaan käyttää osakorvaavuuksia. Opintojaksosta voidaan hyväksilukea vähintään puolet kuitenkin siten, että vain kokonaiset opintopistemäärät hyväksytään. Esimerkiksi 5 opintopisteen laajuisissa opintojaksoissa pienin hyväksiluettava opintopistemäärä on 3 op. Yli 10 opintopisteen laajuisissa opintojaksoissa pienin hyväksiluettava opintopistemäärä on 5 op. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

9 AHOT-periaatteita AHOT-menettelyssä ei voi käyttää yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin tuottavia tutkintoja: ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai lukiodiplomi ammatillinen perustutkinto ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

10 AHOT-periaatteita Opiskelijan aikaisemmalla työkokemuksella voidaan hyväksilukea opintoihin kuuluvaa harjoittelua. AHOT-menettelyn kautta ei voi saada suoritusta opinnäytetyöstä. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

11 AHOT-periaatteita Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisempia opintojaan Humakin koulutusohjelmissa, hänen ei tarvitse tehdä AHOT-anomusta. Opintosihteeri ja valmentaja huolehtivat opintojen kirjaamisesta. Opiskelijan on kuitenkin huolehdittava, että valmentajalla on tieto aiemmista suorituksista. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

12 OSAAMISEN OSOITTAMINEN OSAAMISPORTFOLIOLLA
Opiskelija käynnistää AHOT-menettelyn osaamisportfolion kokoamisella (ks. ohjeet Opiskelijan ohjeistuksesta) Opiskelija hakee hyväksilukuja opintojaksotasolla HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

13 Aikaisemmin hankitun osaamisen arviointi
Muodollinen koulutus arvioidaan pääsääntöisesti todistusten perusteella aiemmin hankittua jo arvioitua suoritusta ei arvioida enää uudestaan opistotason tutkinnosta merkitään hyväksiluvut ilman numeroarvosanoja Muu kuin muodollinen koulutus kirjataan opintorekisteriin yleensä opintojaksokohtaisesti ilman numeroarvosanaa HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

14 Arvosanan määräytyminen
Numeraalinen arvosana näytetään vain mikäli opintojakso arvioidaan numeraalisesti Kokonaisarvosana (muut kuin täysimääräiset hyväksilukemiset) on numeromuotoinen mikäli arvioituja opintopisteitä (joko aiemmin suoritettuja tai opintojen aikana suoritettuja) on vähintään 50 % opintojakson laajuudesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

15 Aikataulusta AHOT-prosessi käynnistetään
Syksyllä alkavissa opinnoissa viim Tammikuussa alkavissa opinnoissa viimeistään 31.7. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

16 Päätökset Valmentaja tekee päätökset kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Valmentaja konsultoi päätöksestä tarvittaessa opintojaksovastaavaa. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

17 Tutustu oman koulutusohjelmasi opetussuunnitelmaan, sen tavoitteisiin ja sisältöihin opiskelijan AHOT-ohjeistukseen osaamisportfolion ohjeisiin (opiskelijan ohjeistuksen liitteenä) Lisäinformaatiota saat valmentajaltasi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013

18 Ilkantie 4 00400 Helsinki Puh. 020 7621 300 www.humak.fi
HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Syksy 2013


Lataa ppt "AHOT– aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google