Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tilatiedot ja niiden muutokset 20.6.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tilatiedot ja niiden muutokset 20.6.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tilatiedot ja niiden muutokset 20.6.2012

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tilatietojen päivittyminen 1.Hakijan valintatapajonojen tilatietojen päivittäminen 1.sijoittelussa 2.Hakijan hakutoiveen tilatietojen päivittäminen 1.ottaa parhaimman valintatapajonon tilatiedon 2.Tarkemmin jäljempänä 3.Hakijan tilatieto (sijoittelussa) päivittäminen 1.Jokaiselle hakutoiveelle muodostuu oma tilatieto 2.Tarkemmin jäljempänä

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1. Hakijan valintatapajonojen tilatietojen päivittäminen Sijoitteluun tuodaan listat hyväksyttävissä olevat – hylätyt / valintatapajonot 1.Näille päivitetään tieto hyväksytty, varalla jne. valpan mukaisesti Hakukohde hakijoittain 1.sijoittelu alkaa hakukohteen pienimmästä tunnisteesta (ajallisesti samassa ryhmässä) 2.Käy hakijat läpi paremmuusjärjestyksessä ylhäältä alas 3.Sijoittelu päivittää hakijan hakutoiveen tilatiedot • Valintatapajonot ensin, hakijaryhmä sitten ja lopuksi hakukohde • Käy valintatapajonotilat läpi –hakijan valinnan tulos hakukohteessa on sama kuin paras valintatapajonon tilatieto –1. hyväksytty 2. varalla 3. hyväksytty toisessa valintatapajonossa 4. peruuntunut; 5. hylätty –Käsittelyjärjestyksen mukaisesti (määritellään valintaperusteiden mallinnuksessa) • Onko tullut hyväksytyksi valpan mukaisesti –Jos on niin peruuttaa alemman hakutoiveet –Kesken, varalla, hyväksytty, hylätty, peruuntunut (hakutoivetaso) –Varalla ja hylätty –tilat eivät muuta muita tiloja • Kun sijoittelu lisää valpaan hakijan niin samalla se päivittää laskuria (montako paikkaa vielä vapaana) 4.ja päivittää tästä aiheutuneet muutokset kaikkiin muihin hakijan hakutoiveisiin • Suoraan kaikkiin valintatapajonotiloihin päivitys, ei kuitenkaan muuta hylätty-tietoa Siirrytään seuraavaan hakukohteeseen

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kun henkilö ottaa paikan vastaan, päivittyvät hänen hakutoiveensa sen perusteella 1.Suoraan kaikkiin valintatapajonotiloihin päivitys, ei kuitenkaan muuta hylätty-tietoa Käydäänkö koko lista läpi kaikkien osalta kerralla, vai käydäänkö lista läpi ainoastaan siihen asti kun valpat on täytetty Käydäänkö aina vain hakukohde kerralla ja siirrytään seuraavaan ja käydään kaikki järjestyksessä läpi vai käydäänkö järjestyksessä kaikki läpi ja päivitetään heti vaikuttavat tilatiedot 1.Vaikuttaa versiointiin, voiko ylipäätään tehdä ja hallita, jos versiointi, niin tarvitaanko hyväksyntä, versioinnissa pitää olla sijoittelun toistamisparametrit (vrt. käli)

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 2. Hakutoiveen valintatiedon muodostuminen Kun valintatapajonot on käsitelty, päivittää järjestelmä hakijan tilaksi hakutoiveessa tämän menestyksen mukaisen tilan seuraavasti: 1.Jos hakijan tila on jossakin jonossa "hyväksytty", tulee hänen tilakseen "hyväksytty". Huom! Hakutoiveen tila ei sijoittelun lopullinen tila tässä vaiheessa. 2.Jos taas hakijaa ei ole hyväksytty missään valintatapajonossa, mutta hän on ainakin yhden jonon mukaan "varalla", tulee hakukohteen tilakseen niin ikään "varalla". 3.Jos taas hakija on "hylätty" kaikissa jonoissa, tulee hänen tilakseen myös hakukohteessa "hylätty". Hylättyyn tilaan sisällytetään edelleen jonossa oleva tarkenne hylkäysperusteesta. Tässä vaiheessa tilaa ei kuitenkaan näytetä hakijalle, vaan hänelle näkyvänä tilana säilyy "kesken", kunnes koko tapauksen mukainen sijoittelun kierros on suoritettu loppuun. 4.Hakijan tila voi olla ”peruuntunut” tarkeinteilla: • 1. Oppija ei ota opiskelupaikkaa vastaan. • 2. Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti ylemmässä hakukohteessa, eikä siten voi tulla valituksi tässä valintatapajonossa (eikä hakukohteessa). • 3. Oppija on hyväksytty aiemmin toisessa saman hakukohteen valintatapajonossa, eikä siten voi tulla valituksi tästä valintatapajonosta. • 4. Sijoittelu on päättynyt hakukohteen osalta. 5.Hakijan tila on oletusarvoisesti ”kesken”, jos hakutoivetta ei ole vielä käsitelty tai tuloksia ei ole vielä viety 6.Hakijan hakutoiveen valintatieto päivittyy sen jälkeen kun valintatapajonojen valintatiedot on käsitelty hakijan osalta • (valintatapajonon tilat päivitetty -> otetaan paras ja jos samoja niin käsittelyjärjestyksen mukaisesti ensimmäisen tila) • 1. hyväksytty; 2. varalla; 3. peruuntunut; 4. hylätty; 5. Kesken

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 3. Hakijan tilatieto (sijoittelussa) Kesken: 1.hakutoiveen valintatieto ei ole valmistunut tai sitä ei ole julkaistu 2.Oletusarvoinen tieto Peruuntunut: 1.Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti ylemmässä hakukohteessa, eikä siten voi tulla valituksi tässä hakukohteessa (eikä valintatapajonossa). 2.Oppija ei ota opiskelupaikkaa vastaan. 3.Sijoittelu on päättynyt hakukohteen osalta. Varalla: 1.Oppija on valintatapajonossa hyväksyttävissä oleva, mutta ei mahdu aloituspaikkoihin sijoittelussa. Hyväksytty: 1.Oppija on hyväksytty aloituspaikkojen mukaisesti valintatapajonosta sijoittelussa.

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hakukohteen tilat Hakukohde tarjonnassa: 1.Suunnitteilla 2.Valmis 3.Julkaistu 4.Peruutettu Hakukohde valinnassa: 1.Suunnitteilla (valintaperusteiden mallintaminen kesken) - virkailija 2.Valmis (valintaperusteiden mallintaminen valmis) - virkailija 3.Laskennassa (hakukohteen valintatietoja on laskennassa) - järjestelmä 4.Osittain siirrettävä (osa hakukohteen valintatiedoista on valmiina ja ne voi siirtää osaksi sijoittelua) - virkailija 5.siirrettävä (hakukohteen valintatiedot voi siirtää osaksi sijoittelua) - virkailija 6.Sijoittelussa osittain (hakukohde on osittain mukana sijoittelussa) - järjestelmä 7.Sijoittelussa kokonaan (hakukohde on kokonaan mukana sijoittelussa) - järjestelmä 8.Päätetty (sijoittelu päättynyt hakukohteen osalta – järjestelmä, sijoittelua käyttämättömien hakukohteiden valinta päättynyt - virkailija) – järjestelmä / virkailija 9.Poistettu - virkailija / järjestelmä 10.Peruutettu (tieto tarjonnasta) - järjestelmä

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opiskelupaikan vastaanotto –tilatiedot (vaiheessa) opiskelupaikka vastaanotettu: 1.Oppija on ottanut opiskelupaikan vastaan sitovasti. opiskelupaikka vastaanotettu ehdollisesti: 1.Oppija jää odottamaan ylempien hakutoiveiden tulosten valmistumista (tilat: kesken, varalla). Jos hakija ei saa ylemmistä hakutoiveista opiskelupaikkaa, ottaa hän tämän sitovasti vastaan. opiskelupaikka peruuntunut: 1.oppija ottanut toisen opiskelupaikan vastaan: • Oppija on ottanut toisen opiskelupaikan vastaan, eikä voi voi ottaa enää toista vastaan. 2.määräaika umpeutunut: • Oppija ei ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä ja menettää opiskelupaikan. opiskelupaikkaa ei vastaanotettu: 1.Oppija peruu opiskelupaikan. Kesken /ei tilatietoa: 1.Oppijalle on muodostunut sijoittelun tulos, mutta oppija ei ole tehnyt toimenpiteitä.


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tilatiedot ja niiden muutokset 20.6.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google