Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikä se on, miten se tehdään ja mitä on saatu aikaan?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikä se on, miten se tehdään ja mitä on saatu aikaan?"— Esityksen transkriptio:

1 Mikä se on, miten se tehdään ja mitä on saatu aikaan?
Joni Penkari (kuvat osin: Joonas Mäkinen) KSHJ:n esitutkimus Mikä se on, miten se tehdään ja mitä on saatu aikaan?

2 Esitutkimusvaihe Tarvittava tieto kerätään jo esitutkimusvaiheessa
Kaksi toisiaan tukevaa työskentelymuotoa OHRY kutsuu asiantuntijat workshop-työskentelyyn wiki-työskentely on kaikille avoin Kotitehtävämalli sisällölliset asiat on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen palautuspäivämäärät käsitellään workshopeissa Pohjana käytetään vuonna 2010 syntynyttä aineistoa, avoimia kysymyksiä sekä hankkeen ohjaus- ja johtoryhmässä jo tehtyjä linjauksia Näistä syntyy esitutkimus ratkaisuehdotuksineen

3 SISÄLLÖLLISET KYSYMYKSET
Aikataulu OHRY OHRY OHRY OHRY Iteratiivinen wiki-työskentely 21.2. 29.3. 14.4. 4.5. 16.5. 6.6. 17.6. kotitehtävät workshopit ( ) SISÄLLÖLLISET KYSYMYKSET Sisällysluettelo x Yleisötilaisuus - Keskeiset linjaukset perusteluineen JORY Yleisötilaisuus - n. lopullinen Lausunnolle 2 vko JORY /OHRY OHRY HAKEUTUJAN PALVELUIDEN KOHDEARKKITEHTUURITYÖ RAKETTI OPI -integrointi

4 Haku- ja valintapalvelut asiantuntijaryhmä
Tavoite Tukea ja edistää KSHJ:n esitutkimuksen kirjoittamista Tuoda osaltaan esille korkeakoulujen näkemystä ja tarpeita Tehtäväalueet Järjestelmän toiminnallisuus Prosessit (Liike)toimintamalli

5 Haku- ja valintapalvelut asiantuntijaryhmä
Työskentelytapa Workshop –työskentely (6+2 kertaa) Kotitehtävät ja Wiki-alustalla olevan materiaalin kommentointi Prosessikirjoittamiseen osallistuminen Työryhmän toimikausi on Työryhmän vetäjät Joni Penkari, erityisasiantuntija, OPH Joonas Mäkinen, IT-asiantuntija, OPH Merja Väistö, erityisasiantuntija, OPH Projektipäällikkö Anita Johansson (OPH) mukana alkaen

6 Bertta Hakkarainen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Airi Hirvonen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Jussi-Pekka Huhtamäki, Oulun yliopisto Tuulikki Kaski, Aalto-yliopisto (DIA-yhteisvalinta) Katja Kiviharju, Teatterikorkeakoulu (taidealat) Tuija Koskipuro, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Anu Lehtinen, Turun Ammattikorkeakoulu Paula Merikko, UAF - University Admissions Finland Antti Mäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Rebekka Niskanen, Helsingin yliopisto Jorma Paranko, Turun yliopisto (lääketieteellisen alan valintayhteistyö) Sari Pulkkinen, Tampereen yliopisto Pekka Rahkonen, Jyväskylän yliopisto (VAKAVA) Eija Räisänen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu Nea Särkikoski, Turun yliopisto Jukka Tiitto, Itä-Suomen yliopisto Marko Wilen, Laurea-ammattikorkeakoulu

7 Palautus määräaikaan mennessä
Työstäminen S-posti yms. muu tapa Kotitehtävä Wiki-alusta Workshop -käsittely Haku- ja valintapalvelut ryhmän asiantuntija omatoiminen käsittely koonti wikiin Asiantuntijaryhmän käsittely

8 Esitutkimuksen työstäminen asiantuntijaryhmässä
Esitutkimus Kotitehtävä Aiheen syventäminen workshopissa Tulosten kirjoittaminen esitutkimukseen Esitutkimuksen kommentointi ja muokkaaminen Asiantuntijat ja korkeakoulut Esitutkimukseen lisättävä teksti esitellään ryhmälle Wikityöskentely Muokkaus OPH:ssa kommenttien pohjalta Asiantuntijat pienemmissä ryhmissä Tutustumismahdollisuus ja kommentointi Wikissä Opetushallituksen projektihenkilöstö

9 Workshop-työskentely
Aikataulurunko 9:00 - 9:30 Aamukahvi 9:30 - 9:45 Tilannekatsaus, uutiset 9: :45 Esitutkimuksen läpikäyminen (muutokset) Johdatus päivän aiheeseen (vaihtuva asiantuntija) 10:45 – 11:45 Kotitehtävien purku 11:45 – 12:30 Lounas 12:30 – 14:15 Aiheen syventäminen pienryhmissä 14:15 – 14:30 Kahvi 14:30 – 15:00 Pienryhmätyöskentelyn tuloksien purku 15:00 – 15:30 Seuraavan workshopin pohjustaminen

10 Workshop-työskentely
Esitutkimuksen muutosten käsittely ja hyväksyminen Kotitehtävien koosteen läpikäyminen ja mahdolliset siitä nousevat toimenpiteet Aiheen kannalta keskeisen/keskeisten asioiden työstäminen pienryhmissä Aiheesta mahdollisesti nousseiden lisäkysymysten käsittely Seuraavan kerran kotitehtävien läpikäyminen Kullakin kerralla on mukana OPH:n kyseisen kokonaisuuden asiantuntija

11 Workshopien aiheet KickOff (4.3.2011)
Haku- ja valintaprosessi ( ) Prosessiaikataulu Yhteishaun sisältö ja toteuttaminen, mahdolliset muut haut? Valinta ( ) KSHJ:n valintajärjestelmätoiminnallisuus sijoitteluajoinen Suhde muihin järjestelmiin Kiintiöt ( ) Hakijoiden ryhmittely kiintiöihin Rekisterit Asiakaspalvelu ( ) Asiakaspalvelumalli Sähköinen hakijapalvelu Tarjonta ( ) Mitä koulutustarjontatietoja halutaan koota ja toisaalta tarjota hakijalle Ylläpito- ja kehittämismalli ( ) Jatkokehittämisen ja ylläpidon malli Seuranta ja palaute

12 Mitä on saatu aikaan? Esitutkimus
Esitutkimuksessa kuvataan tiiviisti haku(- ja valinta)järjestelmien nykytila sekä keskeisimmät kehittämistarpeet Tuleva tavoitetila mallinnetaan mahdollisimman pitkälti ratkaisuehdotuksineen Esitutkimusta muokataan koko ajan kommenttien pohjalta, ja valmistuttuaan se lähetetään vielä kommenttikierrokselle Hyväksytty esitutkimus tulee olemaan määrittelyn perusta – jos siis ratkaisuihin tahtoo vaikuttaa, on sen aika tässä vaiheessa

13 Haku- ja valintaprosessi
Luonnos Haku- ja valintaprosessi

14 Haku- ja valintaprosessi
Luonnos Haku- ja valintaprosessi Vuosittain kaksi yhteishakua, keväällä ja syksyllä. Kevään yhteishaussa olisi kaksi hakuaikaa. Kukin hakuaika kestäisi kolme viikkoa. Hakija voisi hakea kuuteen kohteeseen, jotka hänen tulisi asettaa hakutoivejärjestykseen hakuajan päättymiseen mennessä. Valintojen tulosten tulisi olla valmiit sijoittelua varten juhannukseen mennessä. Tavoitteena nopeuttaa prosessia hiukan nykyisestä. Hakija voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Erillishaut edelleen mahdollisia, ehdotus on kuitenkin, että ne palautettaisiin ns. ”yhden korkeakoulupaikan säännön” piiriin

15 Valinta ja sijoittuminen
Luonnos Valinta ja sijoittuminen Hakija ilmoittaa hakemuksessa hakukohteiden prioriteetit Korkeakoulu muodostaa hakukohteen valinnantuloksen Kansallisessa järjestelmässä Ei siirtoja Omissa järjestelmissään Siirtää valinnassa hyväksytyt Siirtää varasijalla olevat ”paremmuusjärjestyksessä” Siirtää hylätyt

16 Korkeakoulun ”prioriteetti” ja hakijan prioriteetti
Luonnos Korkeakoulun ”prioriteetti” ja hakijan prioriteetti Korkeakoulu muodostaa hakukohteen valinnantuloksen, 3 hyväksytään Hakijan hakukohteelle valitsema prioriteetti hyväksytty 1. prioriteetti hyväksytty 2. prioriteetti hyväksytty 1. prioriteetti varalla 3. prioriteetti varalla 1. prioriteetti hylätty 2. prioriteetti hylätty 1. prioriteetti

17 Sijoittelu korkeakoulun näkökulmasta
Luonnos Sijoittelu korkeakoulun näkökulmasta Korkeakoulu muodostaa hakukohteen valinnantuloksen, 3 hyväksytään Hakijan hakukohteelle valitsema prioriteetti hyväksytty 1. prioriteetti Hakija on hyväksytty toiseen korkeakouluun 1. prioriteetille peruuntunut 2. prioriteetti hyväksytty 1. prioriteetti Hakija nousee hyväksytyksi, mutta on hyväksytty toiseen korkeakouluun suuremmalla prioriteetilla peruuntunut 3. prioriteetti varalla 1. prioriteetti Hakija nousee hyväksytyksi hylätty 2. prioriteetti hylätty 1. prioriteetti

18 Kun hakija on hyväksytty 1. prioriteettiin
Luonnos Kun hakija on hyväksytty 1. prioriteettiin Valinnan tulos Hyväksytty 1. prioriteettiin, voi ottaa opiskelupaikan heti 1. prioriteetti hyväksytty 1. prioriteetti hyväksytty 2. prioriteetti hyväksytty 2. prioriteetti peruuntunut Alemmat paikat peruuntuvat 3. prioriteetti hyväksytty 3. prioriteetti peruuntunut 4. prioriteetti varalla 4. prioriteetti peruuntunut 5. prioriteetti varalla 5. prioriteetti peruuntunut 6. prioriteetti hylätty 6. prioriteetti hylätty

19 Alemmat paikat peruuntuvat
Luonnos Kun hakija on hylätty 1. prioriteettiin, mutta hyväksytty 2. prioriteettiin Valinnan tulos Hylätty 1. prioriteettiin, hyväksytty 2. prioriteettiin, voi ottaa opiskelupaikan heti 1. prioriteetti hylätty 1. prioriteetti hylätty 2. prioriteetti hyväksytty 2. prioriteetti hyväksytty 3. prioriteetti hyväksytty 3. prioriteetti peruuntunut 4. prioriteetti varalla Alemmat paikat peruuntuvat 4. prioriteetti peruuntunut 5. prioriteetti varalla 5. prioriteetti peruuntunut 6. prioriteetti hyväksytty 6. prioriteetti peruuntunut

20 Hakija ei näe tuloksia niin kauan kuin jokin ylempi tulos on ”kesken”
Luonnos Kun hakija on hyväksytty 4. prioriteettiin, ja ylemmän prioriteetin tulos on kesken Valinnan tulos 1. prioriteetti kesken 1. prioriteetti kesken Hakija ei näe tuloksia niin kauan kuin jokin ylempi tulos on ”kesken” 2. prioriteetti varalla 2. prioriteetti kesken varalla 3. prioriteetti varalla 3. prioriteetti kesken varalla 4. prioriteetti hyväksytty 4. prioriteetti hyväksytty kesken 5. prioriteetti hylätty 5. prioriteetti 5. prioriteetti kesken hylätty 6. prioriteetti hyväksytty 6. prioriteetti 6. prioriteetti peruuntunut kesken

21 Luonnos Kun hakija on hyväksytty 4. prioriteetilla olevaan kohteeseen, ja on varalla ylempiin kohteisiin? Valinnan tulos 1. prioriteetti varalla Hakukohteen/valinnan paikat täyttyneet ja varasijat peruuntuvat automaattisesti. 1. prioriteetti varalla peruuntunut 2. prioriteetti varalla 2. prioriteetti peruuntunut 3. prioriteetti varalla 3. prioriteetti peruuntunut varalla 4. prioriteetti hyväksytty Voi ottaa 4. prioriteetin vastaan? 4. prioriteetti hyväksytty 5. prioriteetti hylätty 5. prioriteetti hylätty Alemmat paikat peruuntuvat 6. prioriteetti hyväksytty 6. prioriteetti peruuntunut

22 Kun hakija on hyväksytty 3. hakutoiveeseensa varasijalta?
Luonnos Kun hakija on hyväksytty 3. hakutoiveeseensa varasijalta? Valinnan tulos 1. prioriteetti varalla 1. prioriteetti peruuntunut Hakija odottanut varasijalla ja tullut hyväksytyksi 3. toiveeseen, 1. ja 2. toiveessa paikat täyttyneet, 4. sija peruuntunut. 2. prioriteetti varalla 2. prioriteetti peruuntunut 3. prioriteetti varalla 3. prioriteetti peruuntunut hyväksytty 4. prioriteetti hyväksytty 4. prioriteetti hyväksytty peruuntunut 5. prioriteetti hylätty 5. prioriteetti hylätty Alemmat paikat peruuntuvat 6. prioriteetti hyväksytty 6. prioriteetti peruuntunut

23 Luonnos Aikataulu Hakija voi muuttaa hakukohteiden järjestystä X.X saakka Hakijan sijoittuminen alkaa 25.5. Korkeakoulu voi toimittaa valinnantuloksia Hakija voi ottaa opiskelupaikanvastaan Varsinainen sijoitteluajo 1.7. Varasija-ajot > Elokuussa täydennyshaku

24 Pisteidenlaskenta ja koulutuksen valinnantulos
Luonnos Pisteidenlaskenta ja koulutuksen valinnantulos KSHJ tarkistaa, että vaiheet suoritettu ja etenee seuraavaan vaiheeseen Pisteet lasketaan omissa järjestelmissä pisteidenlaskenta pisteidenlaskenta ”pisteidenlaskenta” ”Valinta” suoritetaan omissa järjestelmissä ”Tulokset” siirretään KSHJ:hin Valintavaihe 1 ajo Valinta-ajo(t) pisteidenlaskenta ”Valinta” suoritetaan omissa järjestelmissä Valintavaihe 1 ajo sijoittelu pisteidenlaskenta Valintavaihe n ajo

25 eLectus modulaarisuus
Luonnos

26 Kiintiöt Luonnos Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevat ja muut
Ensimmäistä paikkaa hakevia olisivat ne, joilla ei ole suoritettua korkeakoulututkintoa tai joilla ei ole ollut opiskeluoikeutta korkeakoulussa Siirtymäaika? Vieraskieliseen koulutukseen hakevat ja muut ovat samoissa kiintiöissä Kiintiöissä huomioidaan vain Suomessa suoritetut tutkinnot ja opinto-oikeudet suomalaisissa korkeakouluissa Yleiset periaatteet ja ”minimitaso” OKM:stä, muuten korkeakoulut päättäisivät kiintiöiden käytöstä

27 Kotitehtävien julkaisu Tiedotuskanava
Wiki RAKETTI-WIKI/KSHJ Kotitehtävien julkaisu Tiedotuskanava Mahdollisuus jatkuvaan kommentointiin Avoin kaikille Haka-luottamusverkko Tulokset näkyvissä

28 Kiitos! ”Meiltähän tämä käy”


Lataa ppt "Mikä se on, miten se tehdään ja mitä on saatu aikaan?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google