Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varhaisnuorten, nuorten ja nuortenaikuistenilta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varhaisnuorten, nuorten ja nuortenaikuistenilta"— Esityksen transkriptio:

1 Varhaisnuorten, nuorten ja nuortenaikuistenilta 30.10.04
Kristologia Varhaisnuorten, nuorten ja nuortenaikuistenilta

2 Kristologia - Oppi Kristuksesta. Kristuksen persoonan ja viran tarkastelua. Kristus tulee kreikankielestä ja tarkoittaa voideltua (hepreankieltä vastaava sana on masiah=messias). Vanhassa Testamentissa (VT) Pyhällä Voitelulla jumalalliseen virkaan vihittiin kuninkaat, papit ja profeetat.

3 Oppi Voidellusta VT:n aikana alettiin odottaa ”pelastajahahmoa”, joka sai arvonimen Messias. Messiaalla sekä kuninkaan että papin ja profeetan ominaisuudet. Messiaan odotuksen tausta jo luomiskertomuksessa (”ensimmäinen evankeliumi”): ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (Genesis 3:15)

4 Oppi Messiaasta Psalmissa 72 kiteytettynä Vanhan Testamentin ajan Messiasodotus: ”…Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää ole. Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole. Hän armahtaa vaivaista ja köyhää ja pelastaa köyhäin sielun. Hän lunastaa heidän sielunsa sorrosta ja väkivallasta, ja heidän verensä on hänen silmissään kallis…”

5 Oppi Messiaasta Nasaretin Jeesuksen seuraajat pitivät häntä VT:n lupaamana pelastuksen kuninkaana – Messiaana. Kristitty tarkoittaa ihmistä joka tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi (Jeesus Kristus = Jeesus on Kristus eli Voideltu, Messias). Kristologia on siis Jeesuksen persoonan ja viran tarkastelua.

6 Oppi Jeesuksesta Jeesus nimi merkitsee ”Herra on pelastus”. Hepreaksi ”Jeshua”. Jeshua nimi oli suhteellisen tavallinen 2000 vuotta sitten Israelissa. Jeesuksen ajan juutalaiset toivoivat Messiaan olevan ensisijaisesti poliittis-kansallisen johtajan. Jeesuksella oli sen sijaan Messiastietoisuus Herran kärsivänä palvelijana ja Ihmisen Poikana.

7 Herran kärsivä palvelija
”niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." (Matt. 20:28) ”Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo…” (Lyhennelmä Jesaja 52-53)

8 Herran kärsivä palvelija
”Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet...” Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut… Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

9 Herran kärsivä palvelija
Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois… Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella… Minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa… Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.” (Lyhennelmä Jesaja 53)

10 Ihmisen Poika Ihmisen Poika (Hepr. ”Ban-adam”) on jumalallista korkeutta ilmaisena arvonimi, jossa määräinen artikkeli tarkoittaa lajin tai yhteisön tiettyä yksilöä, ei ketä tahansa. ”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan (Messias) kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen (Jumala) tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.” (Dan 7:13)

11 Jeesuksen Messiastunnustus
”Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". (Mark.14:61-62)

12 Jeesus – Jumalan Poika "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. (Matt. 16:15-17) Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut". Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas". (Joh. 1:47-49)

13 Jumalan Poika ”Jumalan Poika” nimen sisältö on Raamatussa laaja. Sitä käytetään kaikista persoonallisista olennoista (enkelit, kuninkaat jne.) jotka ovat erikoisen läheisessä suhteessa Jumalaan. Myös VT:n ennustusten perusteella Messiasta kutsuttaisiin Jumalan Pojaksi, mutta jumalallisemmassa merkityksessä (Jes 9:6): "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas."

14 Jeesus - Jumalan Poika ”Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Matt. 11:27) Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19)

15 Jeesus - Jumala ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut” (Joh. 8:58) (New International Version: ”I AM”, VT:n YHWH = Jahve, Jumala joka ilmestyi Moosekselle) ”Minä ja Isä olemme yhtä.” Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?” Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi". (Joh.10:30-33)

16 Jeesus - Jumala Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" (Joh. 20:28) Em. Kohta myös Jehovan todistajien omassa Raamatunkäännöksessä.

17 Todisteita Jeshuan Jumaluudesta
Apostoli Johannes: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on… Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1:1-3,14)

18 Apostolinen uskontunnustus
Symbolum Apostolicum on vanhin ja meilläkin tunnetuin varhaiskirkon yleisistä eli ekumeenisista uskontunnustuksista. Apostolisen uskontunnustuksen voi sanoa edustavan apostolista oppia, koska se pohjautuu kirkon alkuaikoina annettuun kasteopetukseen ja kasteliturgiaan. Se on Rooman kirkon kastetunnustus. Tunnustus on pääpiirteissään ollut käytössä Roomassa kreikankielisenä jo noin v. 200.

19 Apostolinen uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita..

20 Ainoa/Ainokainen Jumala ei ole tullut ihmiseksi kuin kerran ja ainoastaan Jeesuksessa. Tämä on kaikkien Kristillisten kirkkojen virallinen oppi erotuksena esim. Islamiin. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta… (1.Joh. 4:2)

21 Jeesusta koskevat (varhaiset) harhaopit
Doketismi väitti, että Kristus oli täysin jumalallinen ja että hän vain näytti ihmiseltä. Kristuksen kärsimyksetkin olivat vain näennäisiä, eivät todellisia. Ebionitismi (1–5. vuosisadalla) edusti vastakkaista harhaa. Se opetti, että Jeesus on vain tavallinen ihminen, Marian ja Joosefin poika. Kommunismi; Jeesusta ei ole koskaan ollut..

22 Jeesuksen historiallisuus
Todisteet Uuden Testamentin ulkopuolelta: Roomalaiset historioitsijat Tacitus ja Suetonius mainitsevat Jeesuksen ja kristityt. Juutalainen historioitsija Josefus mainitsee Jeesuksen ja hänen seuraajansa. Monia muitakin mainintoja eri lähteistä.

23 Jeesuksen historiallisuus
Uuden Testamentin (UT) todistus: UT:n käsikirjoituksia olemassa tuhansia kopioita eri kielillä (5000 kreikaksi, >10000 latinaksi, 9300 muilla kielillä). Kopioita säilynyt suhteellisen varhaisilta ajoilta (130 jKr). UT:n käsikirjoitukset suuri poikkeus verrattuna sen ajan muuhun kirjallisuuteen.

24 Jeesuksen historiallisuus
Sekä UT:n ulkopuolisen lähdemateriaalin, että UT:n käsikirjoitusten tekstikritiikin perusteella Jeesus on todellinen historiallinen henkilö. Jeesus siis oli olemassa maan päällä n. 5eKr-30jKr, mutta kuka hän todella oli?

25 Mitä Jeesus sanoi itsestään?
"Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan..” Joh. 6:35 ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.” Joh 6:54-55 "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Joh. 8:12 "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” Joh. 11:25-26

26 Mitä Jeesus sanoi itsestään?
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6) ”..te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani..” (Luuk. 22:30) ”..joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt..” (Matt. 10:40)

27 Mitä Jeesus sanoi itsestään?
”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 14:9) ”Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni.” (Luuk.14:26)

28 Jeesuksen vallasta Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.” Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?” (Psalmi 49:8; Kukaan (ihminen) ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa.) Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: "Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - - hän puhui nyt halvaantuneelle -- "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista emme ole ikinä nähneet." (Mark. 2:5-12)

29 Jeesuksen vallasta ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. (Matt. 25:31-32) "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä..” Matt. 28:18

30 Jeesuksen ylivertainen opetus
Vuorisaarna (Matt. 5-7) ”Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.” (Luuk. 9:26) Jeesus ei voi millään olla pelkästään vain ”hyvä opettaja” niin kuin nykyisin paljon ajatellaan.

31 Jeesuksen Jumaluus Ok, Jeesus on Jumala. Miksi hän tuli maan päälle?
Sovituskuolema: ”..Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin..” Jeesus tuli osoittamaan millainen ihminen oli alkuperäisenä Jumalan kuvana ennen syntiinlankeemusta = täydellisenä ihmisenä: ”..eli synnittömän elämän..”

32 Jeesuksen Jumaluus Miksi sitten Jeesuksen tarvitsi syntyä ihmiseksi ja elää lapsuus ja nuoruus? Eikö Jeesus olisi voinut vain laskeutua (UFO:lla) taivaasta alas maan päälle noin 30-vuotiaana, jonka ikäisenä Jeesus vasta aloitti julkisen toimintansa?

33 Jeesuksen ihmisyys ”Syntyi neitsyt Mariasta”
Koska Jeesus oli Jumala hänen täytyi syntyä neitsyestä ts. Jeesus ei ole Jumala vain sen takia, että hän syntyi neitsyestä. Jeesus siis syntyi ihmisestä ihmiseksi. Syntyi pienen halveksitun kansan keskuuteen (juutalaiset). Syntyi köyhään perheeseen. Eli lapsena pakolaisena vieraassa kulttuurissa ja maassa (Egyptissä).

34 Jeesuksen ihmisyys Kasvoi Nasaretissa (kävi koulua ja ”opiskeli” kuin kuka tahansa lapsi/nuori). Oli mukana työelämässä: ”Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli?” Mark. 6:3a Kristillisen perimätiedon mukaan isä Joosef olisi kuollut kun Jeesus oli 19v. Ikäinen.

35 Jeesuksen ihmisyys Jeesuksella oli ihmisruumis
- Jeesus väsyi: ”Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt..” (Joh. 4:6) - Jeesus oli nälkäinen: ”.. oli hänen nälkä.” (Mark. 11:12) - ”Sairauden tuttava” (Jesaja 53)

36 Jeesuksen ihmisyys Jeesuksella oli inhimilliset tunteet:
Rakkaus: ”Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua". (Mark. 10:21) Suru: ” Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi; Ja Jeesus itki. (Joh. 11:33-35)

37 Jeesuksen ihmisyys Kiusaukset: ”hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa.” Mark. 1:13 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hebr. 4:15

38 Jeesuksen ihmisyys Tottelevaisuus vanhempia kohtaan: ” Ja hän lähti heidän (Maria ja Joosef) kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. (Luuk. 2:51) Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. (Hepr. 2:7)

39 Jeesuksen mielenlaatu
Paavali: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil. 2:5-8)

40 Suomen Helluntaiseurakuntien uskontunnustus
Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

41 Helluntaiseurakuntien uskontunnustus
Jeesuksen tuleminen ja iankaikkisuus Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen Hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumalan luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa. Amen!


Lataa ppt "Varhaisnuorten, nuorten ja nuortenaikuistenilta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google