Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VANHEMPAINILTA SÄHKÖINEN YHTEISHAKU HUOLTAJIEN KUULEMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VANHEMPAINILTA SÄHKÖINEN YHTEISHAKU HUOLTAJIEN KUULEMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 VANHEMPAINILTA 15.1.2014 SÄHKÖINEN YHTEISHAKU HUOLTAJIEN KUULEMINEN
KESÄOHJAUS JA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEIDEN OHJAUS

2 HUOLTAJIEN KUULEMINEN/HALLINTOLAKI
Sähköistä hakemusta ei allekirjoiteta. Tiedote kotiin viikolla 6. Hakemus voidaan täyttää: itsenäisesti kotona oppilas tekee itsenäisesti hakemuksen koulussa opotunnin aikana mahdollisuus täyttää koululla opon kanssa klo 14-17

3 YHTEISHAKU Sähköinen hakulomake tai Hakulomakkeen demo-versio käytössä ennen hakuaikaa koulutus.opintopolku.fi Hakemusten on oltava perillä Opetushallituksessa klo 15, jolloin myös sähköinen palvelu suljetaan

4 Pääsy- ja soveltuvuuskokeita huhti- ja toukokuussa:
ammatillisessa koulutuksessa kutsu kotiin, kaikki saavat kutsun, jos on kokeet lukioissa vain musiikkilukiot lähettävät kutsun Tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan ! Paikan vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään

5 Täydennyshakua ei enää järjestetä
Jokainen oppilaitos voi järjestää omia lisähakuja vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin alkaen

6 NUORISOTAKUU ALKAEN Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

7 KESÄOHJAUS JA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEIDEN OHJAUS
Tiedote jaetaan jo keväällä kaikille yhdeksännen luokan oppilaille Päätös valinnoista Yläkoulun opo ohjaa nuoria kesällä ja 16.6 Tämän jälkeen ohjausta saa etsivästä nuorisotyöstä Opo siirtää tiedot etsivään nuorisotyöhön, jos on tiedonsiirtolupa

8 KESÄOHJAUS JA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEIDEN OHJAUS
Kesäkuussa haku lisäopetukseen ja/tai ammattistartille tai muihin koulutusvaihtoehtoihin (kansanopistot, aikuislukiot) Erillishakuja suoraan oppilaitoksiin Syksyn yhteishaku

9 Peruskoulun lisäopetus – ”kymppiluokka”
Parantaa nuoren jatko-opintovalmiuksia ja –mahdollisuuksia  6 p kevään yhteishakuun, opiskelutaitojen ylläpito ja parantaminen Perusopetuksen tietojen ja taitojen vahvistaminen Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korottaminen Tukee nuoren kasvua ja kehitystä Haku kesän aikana heinäkuun loppuun mennessä Tiistilä, Kaitaa, Kauklahti (EYL), Espoonlahti, Veräjäpelto (pienryhmä), Kirkkoharjun koulu ja Nissnikun koulu (Kirkkonummella)

10 Lukiovalmennus lisäopetuksessa
Nuorille, jotka ovat lukion keskiarvorajan vuoksi jääneet vaille lukiopaikkaa Edellytyksenä valinnalle on nuoren vakaa tahto päästä lukio-opintoihin ja realistiset mahdollisuudet saavuttaa lukioon vaadittava päättötodistuksen keskiarvo lisäopetuksessa Opinnot, kuten 10. luokalla, mutta osana opintoja nuorelle tarjotaan myös mahdollisuus osallistua joillekin lukion kursseille Tähtää lukiovalmiuksien ja opiskelutaitojen kehittymiseen. Selviää kevään 2014 missä Espoon yläkoulussa toteutetaan

11 Omnia Ammattistartti panostetaan itsetuntemukseen
parannetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja toisen asteen opinnoissa tarvittavaa tietopohjaa kerrataan perusopetuksen matematiikan ja äidinkielen sisältöjä tutustutaan erilaisiin ammatteihin, koulutusaloihin ja työelämään joitakin suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi toisen asteen jatko-opinnoissa kesto 1 lukuvuosi, 17v. täyttäneellä oikeus opintososiaalisiin etuuksiin 6 p. kevään yhteishakuun

12 Kotitalousopetus - talouskoulu
Opiskelija saa valmiudet omassa elämässä selviytymiseen, oman talouden hallintaan ja työelämään Opiskelija saa tukea jatko-opintojen suunnitteluun ja valmiuksia suoriutua tutkintoon johtavasta ammatillisesta koulutuksesta Opiskelija harjaantuu tieto- ja viestintätekniikan käyttäjäksi sekä tietoiseksi kuluttajaksi Opintoihin sisältyviä teemoja: ruoanlaitto, leipominen, kodin- ja tekstiilien hoito, kuluttajatieto, asuminen, kädentaidot ja sisustaminen sekä vapaasti valittavat opinnot Talouskoulussa voi suorittaa EA1-kurssin ja hygieniapassin. Kesto 1 lukukausi Opintoja voidaan hyväksi lukea matkailu-, ravitsemus- ja talousalan sekä sos. ja terveysalan opinnoissa Haku lisähaussa sekä kesällä yhteisellä hakulomakkeella

13 PISTEYTYS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
1. Ei opiskelupaikkaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa 2. Haku järjestetään sinä vuonna, kun saa päättötodistuksen 3. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 8 p. 6 p. 2 p.

14 1–16 p. 4. Yleisestä koulumenestyksestä saatavat pisteet
Lasketaan aritmeettinen keskiarvo seuraavista oppiaineista: 1–16 p. äidinkieli ja kirjallisuus terveystieto toinen kotimainen kieli liikunta vieraat kielet musiikki uskonto tai elämän-katsomustieto kuvataide käsityö historia kotitalous yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia maantiede Huom. Mukaan lasketaan myös näihin aineisiin liittyvät valinnaisaineet emoaineen kanssa keskiarvona. Esimerkki keskiarvosta: 7,67

15 4. Yleisestä koulumenestyksestä saatavat pisteet
Keskiarvo Pisteet Keskiarvo Pisteet 5,50–5,74 1 5,75–5,99 2 6,00–6,24 3 6,25–6,49 4 6,50–6,74 5 6,75–6,99 6 7,00–7,24 7 7,25–7,49 8 7,50–7,74 9 7,75–7, ,00–8, ,25–8, ,50–8, ,75–8, ,00–9, ,25–10,00 16 Esimerkki pisteistä: Keskiarvo: Pisteet: 7,67 9

16 käsityö, kuvataide ja liikunta
5. Taito- ja taideaineiden arvosanoista saatavat pisteet Lasketaan kolmen parhaan taito- ja taideaineen aritmeettinen keskiarvo. 1–8 p. Esimerkki omista arvosanoista: Kuvataide Valinnainen kuvataide Keskiarvo Musiikki Valinnainen musiikki Keskiarvo Käsityö Valinnainen käsityö Keskiarvo Kotitalous Valinnainen kotitalous Keskiarvo Liikunta Valinnainen liikunta Keskiarvo Kolme parasta taito- ja taideainetta: Kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo: 8 9 8,50 7 7,00 9 9 9,00 6 6,00 8 9 8,50 käsityö, kuvataide ja liikunta 8,67

17 5. Taito- ja taideaineiden arvosanoista saatavat pisteet
Kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo Keskiarvo Pisteet 6,00–6,49 1 6,50–6,99 2 7,00–7,49 3 7,50–7,99 4 8,00–8,49 5 8,50–8,99 6 9,00–9,49 7 9,50–10,00 8 Esimerkki omista pisteistä: Keskiarvo: Pisteet: 8,67 6

18 Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Joihinkin koulutuksiin järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Kokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija kutsutaan ylimmän hakutoiveen kokeisiin, ja samaa tulosta käytetään kaikissa vastaavissa hakukohteissa. Kokeet voivat olla monivaiheiset. Kokeista voi saada 1–10 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella voidaan valita opiskelijaksi seuraaviin koulutuksiin: käsi- ja taideteollisuusala audiovisuaalinen viestintä kuvallinen ilmaisu tanssiala musiikkiala sirkusala lennonjohto liikunnanohjaus.

19 Muut pisteet 0/2 p. 1–3 p. 6. Sukupuolen perusteella
Pisteitä saa, jos alle 30 % hakukohteen ensisijaisista hakijoista on samaa sukupuolta kuin hakija. 7. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 8. Aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä musiikki-, tanssi- ja liikunta-alan koulutuksiin sirkusalan perustutkintoon kuvallisen ilmaisun perustutkintoon urheilijan ammatilliseen koulutukseen 0/2 p. 1–10 p. 1–3 p.

20 Tasapistetilanne Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti: hakutoivejärjestys mahdollinen  pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä yleinen koulumenestys painotettavat arvosanat. Tämän jälkeen jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

21 Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi valita enintään 30 prosenttia opiskelijoista pistemääristä riippumatta. Perusteita harkintaan perustuvalle hakemiselle: oppimisvaikeudet sosiaaliset syyt koulutodistusten puuttuminen todistuksen vertailuvaikeudet. Koulutuksen järjestäjä voi pitää oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen, jonka tarkoituksena on selvittää, onko hakijalla riittävät edellytykset opiskeluun.

22 OPISKELIJAKSI OTTAMINEN LUKIOON OpMA 856/2006
Hakijat valitaan lukuaineiden keskiarvon ja hakutoivejärjestyksen perusteella Lukuaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto

23 - käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai
Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että erityistehtävän saaneissa lukioissa/erillisillä lukiolinjoilla - keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion opsissa painotettavia arvosanoja ja/tai - käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai - huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastusta tai muita näyttöjä Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville. Pääkaupunkiseudulla keskiarvoraja lukuaineiden ka 7,00 Tasapistetilanteessa lasketaan keskiarvo asetuksessa mainituista arvosanoista (lukuaineet, taito- ja taideaineet).


Lataa ppt "VANHEMPAINILTA SÄHKÖINEN YHTEISHAKU HUOLTAJIEN KUULEMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google