Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa 9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan. Aikataulu 2010 •Elokuu –Ohjauskeskustelut alkavat •Syyskuu –Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa 9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan. Aikataulu 2010 •Elokuu –Ohjauskeskustelut alkavat •Syyskuu –Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämään."— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa 9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan

2 Aikataulu 2010 •Elokuu –Ohjauskeskustelut alkavat •Syyskuu –Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämään tutustumiseen •Lokakuu –TET 18.10 - 29.10 •Marraskuu –Next Gate 3.11.2010. Klo 12.00 –Suunnitelma tutustumiskäynneistä luokanvalvojalle –Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin alkavat •Joulukuu –Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin jatkuvat –Sähköisen yhteishaun harjoitushaku

3 Aikataulu 2011 •Tammikuu –Ohjauskeskustelut jatkuvat –Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa •Helmikuu –Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa •Maaliskuu –28.2.-18.3.2011 yhteishaku lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin –Vanhempainilta 1.3.2011 klo 16.00-18.00 •Huhtikuu –Mahdolliset valintakokeet ovat 26.4.-27.5.2011 •Kesäkuu –Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 16.6.2011 –opiskelupaikan varmistaminen viimeistään 30.6.2011 –Lisäopetukseen hakeutuminen (10.lk)

4

5

6 Lukiot •Helsingissä on 39 lukiota •Lukioista 30 on suomenkielisiä, neljä ruotsinkielisiä, Rudolf Steiner -koulussa opetuskielenä on suomi ja ruotsi. •Kuudessa lukiossa opetus annetaan kokonaan tai osittain vieraalla kielellä •Noin puolet lukioista on kaupungin kouluja ja puolet yksityisiä tai valtion omistamia.

7 Ammatilliset oppilaitokset •Helsingissä voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon 16 oppilaitoksessa, joista yksi on ruotsinkielinen. Osa oppilaitoksista on Helsingin kaupungin omistamia, osa yksityisiä tai säätiöiden ylläpitämiä. Joillakin oppilaitoksilla on useita, eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia toimipisteitä

8 Lukion hakuperusteita •Lukioon hakeudutaan lukuaineiden keskiarvon perusteella •Helsingissä lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00 •Min = 7,00 (Vuosaaren lukio) •Max = 9,33 (Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio) •Erityistehtävän saaneiden lukioiden hakuperusteet (Opiskelija voi halutessaan jättää pois opinto- ohjelmastaan enintään kahdeksan valtakunnallisen tuntijaon mukaista pakollista kurssia. Lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista on kuitenkin suoritettava vähintään puolet.)

9 Opiskelijaksi ottaminen lukuaineiden keskiarvon perusteella > lukio Opiskelijat otetaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien arvosanojen sadasosan tarkkuudella lasketun aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: •äidinkieli ja kirjallisuus •toinen kotimainen kieli •vieraat kielet •uskonto tai elämänkatsomustieto •historia •yhteiskuntaoppi •matematiikka •fysiikka •kemia •biologia •terveystieto •maantiede

10 Tarkennuksia hakuehtoihin Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon : •hakutoivejärjestys •seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantiede, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide. • •Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä. • •Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajan käytettävälle keskiarvolle.

11

12 Ammatillisten oppilaitosten hakuperusteita •Valintapisteitä saa seuraavista tekijöistä –Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo 0 – 16.p –Painotettavat arvosanat (kolmen parhaan arvosanan keskiarvo), (LI,KU,TS,TN,KO,MU) 0 – 8.p –Perusopetuksen suorittaminen 3.p –Hakutoiveet 0, 1 tai 3.p –Sukupuoli 0 tai 2.p –(Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 1 – 10.p) •Min = 17.00 (Helsingin Tekniikan alan oppilaitos, kone- ja metallialan perustutkinto, pk ) •Max = 36.00 (Helsingin Palvelualojen oppilaitos, kauneudenhoitoala perustutkinto,pk )

13 PERUSOPETUS AMMATILLISET OPINNOT Pisteet (esim. 23p.) Sisäänpääsytestit ja soveltuvuuskokeet (pisteet + max. 10 p.)

14 Tarkennuksia hakuehtoihin AOL Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen em. tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: •hakutoivejärjestys •mahdollisen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä •sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä •yleinen koulumenestys •seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.

15

16 Valinta koulutusohjelmaan •Pääsääntönä on, että opiskelijat valitaan perustutkintoon, mutta opiskelijat voidaan ottaa seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta myös suoraan koulutusohjelmaan: •Maatalousalan perustutkinto: turkistalouden koulutusohjelma, eläintenhoidon koulutusohjelma •Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneasennuksen koulutusohjelma •Painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma, painotekniikan koulutusohjelma •Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma •Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma, kivialan koulutusohjelma •Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma •Merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma •Liiketalouden perustutkinto: tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma •Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma •Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma •Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma •Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: vaatetuksen koulutusohjelma, tekstiilitekniikan koulutusohjelma, tekstiilihuollon koulutusohjelma, jalkinealan koulutusohjelma •Puutarhatalouden perustutkinto: viheralan koulutusohjelma •Kuvallisen ilmaisun perustutkinto; graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma •Musiikkialan perustutkinto; musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologian koulutusohjelma, pianonvirityksen koulutusohjelma

17 Sisäänpääsytestit (lukiot) •Lukioista esimerkiksi Sibelius-lukion musiikkilinjalle ja Kuvataidelukioon on pääsykoe

18 Pääsy- tai soveltuvuuskokeet (ammatilliset oppilaitokset) •Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto •Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto •Kuvallisen ilmaisun perustutkinto •Tanssialan perustutkinto •Musiikkialan perustutkinto •Lennonjohdon perustutkinto •Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto •Hammastekniikan perustutkinto •Liikunnanohjauksen perustutkinto •(Liiketalouden pt ja tietojenkäsittelyn pt) •Opiskelijaksi ottaminen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen tehdään myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tulosten sekä lajiliittojen lausuntojen perusteella •Pääsy- tai soveltuvuuskokeessa yhden pisteen saaneita ei valita koulutukseen, vaikka yhteispistemäärä sitä muuten edellyttäisi.

19 Tutustumiskäynnit •Oppilaalla on mahdollisuus tutustua kolmeen AOL:n tai lukioon koulupäivän aikana > ei kokeiden aikana. •Oppilaitokset tarjoavat tutustumiseen myös ilta- aikoja > vanhemmille omat tilaisuudet •Tutustumissuunnitelma on laadittava etukäteen ja muutoksista on ilmoitettava LV:lle. Suunnitelma palautetaan opolle 30.11.

20 Yhteishaku •Yhteishaussa käytetään hakulomaketta, jossa voit ilmoittaa enintään viisi hakutoivetta. Ilmoittamasi hakujärjestys on sitova, etkä voi sitä hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa. •Hakulomakkeita ja hakuun liittyviä koulutusoppaita saat koululta, mutta myös työvoimatoimistosta ja kirjastoista. •Täytä yhteishaun hakulomake ja tarvittaessa joustavan valinnan lomake sekä lukion ainevalintakortti. –lue tarkasti täyttöohjeet –henkilö- ja osoitetietosi –kirjoita hakutoiveesi: oppilaitoksen virallinen nimi sekä linja huolella –vain ammatillisiin soveltuvuuskokeisiin osallistuva täyttää arvosanaruudut välitodistuksen mukaan (tarkistettava) –henkilötunnusta voi käyttää vai kerran

21 Yhteishaku 2011 •Hakulomake kirjoitetaan koulussa (sähköinen yhteishaku) •Yhteishaussa haetaan toisen asteen koulutuksen web- hakulomakkeella •Hakulomakkeeseen merkitään viisi hakutoivetta pääsytoivomusten mukaisessa järjestyksessä •Hakutoivejärjestystä ei voi myöhemmin muuttaa

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Lisää tietoa… •http://peda.net/veraja/tori/opo/linkithttp://peda.net/veraja/tori/opo/linkit •opiskelijaksi.net •www.mol.fi/avo > ammattitiedotwww.mol.fi/avo


Lataa ppt "Tervetuloa 9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan. Aikataulu 2010 •Elokuu –Ohjauskeskustelut alkavat •Syyskuu –Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google