Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista Elsi Torn

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista Elsi Torn"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista 3.3.2006 Elsi Torn
KEMIA ON KIVAA Oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista Elsi Torn

2 Mistä oppijan hyvä mieli tulee?
Työskentelyilmasto Sosiaalimuodot Työtavat opiskelutapahtumina oivalluksina onnistuneina töinä jne

3 työilmapiiri No se ryhmä oli tosi kiva. Siin oli tosi kiva tehä. Siit oli hyvä mieli. Siel sai vapaasti sanoo mielipiteensä... (Lotta) vapaa turvallinen työrauha -- demokraattinen sitouttaminen

4 sosiaalimuoto Sit niinku kavereitten kans voi jutella sillee ja auttaa sit paremmin. Mä en osais esimerkiks ihan vieraitten kans. Niin emmä niitten kans osais jutella sille kaikis tollasista asioista.(Sointu) kotiryhmä

5 sosiaalimuoto No ehkä siin parissa ku siin on vaan yksi, et sun sä puhut sen kaa ja teet sen kaa päätelmii tai jotain, nii sen jotenkin helpompaa, kun ei oo iso ryhmä, mis kaikill on omia mielipiteitä ja sit ne vähä suuttuu siin. Ei se taas yksinkä. Yksin se on vaan omat mielipiteensä. Ei tu siin mitään sellasta, mitä se toinen ajattelee. (Sofia) työpari

6 työtapa Mitä sana työtapa/opetusmenetelmä tuo mieleesi kemian opetuksessa? Listaa ainakin viisi ranskalaisin viivoin Muodostakaa 3-4 ryhminä ryhmän viisi tärkeintä tuottaen A4-paperille -- tuplatiimimenetelmä pohjatiedon kartoituksena

7 oppimissykli pohjatiedon kartoitus, josta ennakkojäsentäjä
tutkimuksen tekeminen käsitteen muodostaminen soveltaminen tiedon prosessointi oppimispäiväkirjaksi Jokaisel tavall, millä vaan voi,on opiskeltu. (Saku)

8 oppilaiden suosituimmat työtavat
Oma tutkielma ja muut raportit Oppimispäiväkirja Kokeellinen laboratoriotyö Tiedon etsiminen ja muu lukeminen Opettajan selitys ja kuuntelu Opettajajohtoiset kertaavat koonnat Keskustelu kotiryhmissä Omat muistiinpanot Vierailukäynnit Opetusvideot katselutehtävineen

9 muita työtapoja Ennakkojäsentäjä Mallit ja analogiat Demonstraatiot
Lajittelut Tehtävien laatiminen kotiryhmälle Ohjelmoitu moniste ”luento” – moniste keskustelupohjana

10 tehottomat työtavat Roolileikit
Yhteistoiminnallinen ryhmätyö asiantuntijaryhminä

11 hyvä mieli tekemisen konkreettinen tulos
Sit tuli hyvä mieli aina, kun tajus jonku asian. (Lotta) ymmärtämisen merkitys tekemisen konkreettinen tulos

12 hyvä mieli Jotenkin näist kemian kursseist sillee tykkäs, kun panosti, niin sit kans oppi…Siin tuli sellanen, et siel kans tekee töitä. Et paljo se riippuu opettajast, et miten siellä opiskelee. (Maria)

13 KEMIA ON KIVAA Tutkimus luonnontieteellisesti lahjakkaiden peruskoulun 9. luokkalaisten käsityksistä kemian opetusjärjestelyistä Elsi Torn väitöskirja


Lataa ppt "Oppilaiden näkemyksiä tehokkaista työtavoista Elsi Torn"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google