Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAIDOT EDELLÄ © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAIDOT EDELLÄ © Petteri Elo OPS-koulutus 2016"— Esityksen transkriptio:

1 TAIDOT EDELLÄ © Petteri Elo OPS-koulutus 2016
© Petteri Elo OPS-koulutus 2016

2 Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020
Yhteystiedot Petteri Elo © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

3 Työpajan ohjelma Aloituskeskustelu Miltä uusi OPS on tuntunut?
2. Alustus työpajaan Konkreettisia esimerkkejä Taidot edellä – lähestymistavasta 3. Opintokokonaisuuksien suunnittelu Oman OPS:n T-tavoitteet ja L-tavoitteet keskiössä 4. Sparraussessiot 5. Yhteinen lopetuskeskustelu © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

4 Maantieto 7. lk. T5 Tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä. T9 Tavoitteena on harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa. T10 Tavoitteena on tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa. T11 Tavoitteena on ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

5 Teksti- ja tiedonhallintataidot kuntoon
Otsikko Alaotsikko - © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

6 Voikukka vai kasvien lisääntyminen
Mitä tehdään? Luetaan kirjan kappale Otetaan muistiinpanoja voikukasta Tehdään tehtäviä Mitä opitaan? Oleellisen tiedon etsimistä selkeästä asiasta Tiedon jäsentelyä Rajatun alueen sisältötietoa Mistä puhutaan? Voikukasta Kasvien lisääntyminen Mitä tehdään? Keskustellaan kasvien lisääntymistavoista Luokitellaan eri tapoja (maavarsi, siemen, ym.) Tutkitaan asiaa eri lähteistä. Jäsennetään tietoa ryhmissä/yksin Vertaillaan lisääntymistapoja Mitä opitaan? Kokonaisuuksien hahmottamista Eri lähteiden käyttöä Tiedon jäsentelyä Ajatteluntaitoja (vertailu, luokittelu) Mistä puhutaan? Asioiden välisistä yhteyksistä Strategioista

7 Oman mielipiteen muodostaminen ja argumentointi, 3.-6. – lk.
Oppiaineet: SUK, YM Oppimistehtäviä Spontaani mielipiteenkerronta lapuilla (SUK: T1, T2, S1) Kysymysten tekeminen  Perustelun harjoittelu (SUK: T1, T2, S1, S4. YM T4, T10) Oma/ikäluokan elämä tutkinnan kohteena (SUK: T1, T2, S1, S4. YM T4, T10, S1.) Uutiskuvat  kysymysten teko, väittelyharjoitus (SUK: T1, T2, S1, S4 . YM T4, T10, S1) Mielipidekirjoituksen laatiminen (SUK: T1, T2, S1, S2, S3. YM T2, T11 jaetut asiakirjat yhteiseen suunnitteluun, YM sisältöjen liittäminen kirjoitukseen) © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

8 © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

9 Taidot edellä © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

10 Tutkiva oppiminen Kuvakaappaus: Hakkarainen et al., (1999).

11 Perinteinen projektityö vs. tutkiva oppiminen Vertailu
- Perinteisessä projektissa tehdään niillä taidoilla, jota sinulla sillä hetkellä on. Mitään uutta ei opita. Tavoite on usein tietosisällön siirtäminen. - Perinteisessä projektissa päähuomio on näyttävässä lopputuloksessa. Tutkivassa oppimisessa prosessin on monimuotoinen. Jokainen vaihe vaatii treenausta ja niillä on merkittävä rooli lopputuloksen kannalta. Tutkivassa oppimisessa päähuomio on kehityksessä alkuolettamuksien ja loppulöydöksien välillä. Mikä on skeema tutkimuksesta? © Petteri Elo OPS-koulutus 2016

12 Palaute Asteikko min. 1 – 5 max. Työpajan rakenne oli toimiva.
Sain työpajasta työkaluja omaan työhöni.


Lataa ppt "TAIDOT EDELLÄ © Petteri Elo OPS-koulutus 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google