Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Geenisäädäntöä Jussi Tammisola, kasvinjalostuksen dosentti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Geenisäädäntöä Jussi Tammisola, kasvinjalostuksen dosentti"— Esityksen transkriptio:

1 Geenisäädäntöä Jussi Tammisola, kasvinjalostuksen dosentti
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Sisältö Geenimuuntelun määritelmä EY-säädännössä
Erilliset luentokokonaisuudet: Leena Mannonen (2009): GMO Authorisation Procedures under Regulation (EC) 1829/2003 Irma Salovuori (2009): Geenitekniikan lainsäädäntö ja turvallisuus Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

3 Mitä on EY-säädännön ’geenimuuntelu’
Gm-direktiivin 2001/18/EY ”määritelmästä”: Aiheeseen liittyvät lakitekniset määrittelyt annetaan ensi sijassa erilaisten luetteloiden ja poikkeusluetteloiden avulla (joita ei perustella biologisen riskinarvioinnin nojalla): 2 artikla Määritelmät. Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 1) 'organismilla' biologista rakennetta, joka pystyy lisääntymään tai siirtämään perintöainesta; 2) 'geneettisesti muunnetulla organismilla (GMO)' ihmistä lukuun ottamatta organismia, jonka perintöainesta on muutettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena ja/tai luonnollisena rekombinaationa. Näiden määritelmien mukaan a) geneettistä muuntumista tapahtuu ainakin käytettäessä liitteessä 1 A olevassa 1 osassa lueteltuja tekniikoita; b) liitteessä 1 A olevassa 2 osassa lueteltujen tekniikoiden ei katsota johtavan geneettiseen muuntumiseen.” (…jatkuu) Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

4 Mitä on EY-säädännön ’geenimuuntelu’
3 artikla Poikkeukset. 1. Tätä direktiiviä ei sovelleta organismeihin, jotka valmistetaan liitteessä 1 B lueteltuja geneettisiä muuntamistekniikkoja käyttäen. LIITE I A, 1 OSA. Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja geneettisiä muuntamistekniikoita ovat muun muassa seuraavat: 1) yhdistelmänukleiinihappotekniikat, joissa muodostetaan uusia perintöainesyhdistelmiä lisäämällä millä tahansa tavalla organismin ulkopuolella tuotettuja nukleiinihappomolekyylejä virukseen, bakteeriplasmidiin tai muuhun vektoriin siten, että ne voidaan viedä sellaiseen isäntäorganismiin, jossa ne eivät luonnollisesti esiinny, mutta jossa ne voivat lisääntyä jatkuvasti 2) tekniikat, joissa organismiin viedään suoraan organismin ulkopuolella valmistettua perintöainesta, mukaan lukien mikroinjektio, makroinjektio ja mikrokapselointi (…jatkuu) Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

5 Mitä on EY-säädännön ’geenimuuntelu’
3) solufuusio- tai hybridisaatiotekniikat (mukaan lukien protoplastifuusio), joissa muodostetaan uusia perintöainesyhdistelmiä sisältäviä eläviä soluja fuusioimalla kaksi tai useampia soluja menetelmillä, jotka eivät esiinny luonnossa. LIITE I A, 2 OSA. Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tekniikoita, joiden ei katsota johtavan geneettiseen muuntumiseen, jos niissä ei käytetä yhdistelmänukleiinihappo-molekyylejä tai geneettisesti muunnettuja organismeja, jotka on valmistettu muiden kuin liitteessä I B poissuljettujen tekniikoiden/menetelmien avulla, ovat seuraavat: 1) koeputkihedelmöitys 2) luonnolliset prosessit, kuten konjugaatio, transduktio tai transformaatio 3) polyploidian aikaansaaminen. (…jatkuu) Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

6 Mitä on EY-säädännön ’geenimuuntelu’…
LIITE I B. Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat organismeja tuottavat geneettiset muuntamistekniikat/-menetelmät, jos niissä ei käytetä yhdistelmänukleiinihappomolekyylejä tai muita geneettisesti muunnettuja organismeja kuin sellaisia, jotka on valmistettu yhdellä tai useammalla seuraavista tekniikoista/menetelmistä: 1) mutageneesi, 2) sellaisten organismien kasvisolujen solufuusio (mukaan lukien protoplastifuusio), jotka kykenevät vaihtamaan perintöainesta perinteisillä jalostusmenetelmillä. …ja miksi (ihmeessä…?) Mainitut otteet EY-direktiivin tekstistä löytyvät koottuina Rinnakkaiselon asiantuntijatyöryhmän väliraportista: (s.25) Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

7 Pitäisikö torjua vanhat likaiset vai uudet tarkemmat jalostusmenetelmät?
EU:n ympäristödirektoraatin perustama asiantuntijatyöryhmä ”Uudet jalostusteknologiat” selvittää parhaillaan (2009–10) , mitä termi ’geenimuuntelu’ oikein tarkoittaa*# EY:n geenitekniikkasäädännössä (dir. 2001/18/EY) …eli koskeeko säädäntö esimerkiksi tiettyjä uusia kohdennetun mutageneesin menetelmiä vai ei Selvitettäviksi valittiin puolen tusinaa uutta jalostusmenetelmää, esim: Oligonukleotidiohjattu mutageneesi (esim. RTDS) Sinkkisorminukleaasi-mutageneesi ”Käänteishybridi”menetelmä (Reverse Breeding) * Geenimuuntelun määritelmä on koottu Rinnakkaiselon asiantuntijatyöryhmän väliraporttiin sivulle 25 # JT: Määritelmässä ei juuri ole biologista järkeä, mikä on johtanut tieteellisen riskinarvioinnin ja terveen järjen vastaisiin käytäntöihin sekä biotaantumaan Euroopassa: Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä

8 ”Kaikki tai ei mitään”-periaate?
Uudelta jalostukselta vaaditaan ”kaikki” Vanhalta jalostukselta ei vaadita (melkein) mitään Ei biologista järkeä Ei perustu biologiseen riskinarvioon ei vain hylkää sitä vaan kääntää sen usein jopa ylösalaisin Esim. ”perinteisistä” mutaatioista ei ole eikä voikaan olla mitään ”kokemusta” …vaan jokainen vanhanaikainen mutaatio on oma, vaikutuksiltaan täysin arvaamaton uusi tapauksensa EY-logiikka: kehityksen hyydyttäminen käytännössä Terveen perunan viljelijä maksakoon korvauksia ruttoperunan viljelijälle (RE-laki) ”uusi väistäköön vanhentunutta”, sillä …yksi vanha konsti on aina parempi kuin pussillinen uusia? Analyysiä näistä biologian kannalta ”käsittämättömistä” säännöksistä sekä niiden syntyhistoriasta ja Euroopan biotieteille tuhoisista seurauksista löytyy hieman esim. lähteistä: White book on genetically modified crops. Tsekinmaan Tiedeakatemian Biologiakeskuksen julkaisema kriittinen teos EU:n gm-säädännöstä ja tsekkitutkijoiden kokemuksista. 7FP REGPOT , projekti “Building up Modern Biotechnologies for Agriculture” (MOBITAG, GA ), 2009 (98 p.) : Viljelykasvit ja kasvinjalostus – edistyksen eturivissä kivikaudelta vihreälle aikakaudelle (säädännöstä: osio 10) Jussi Tammisola, Geenisäädäntöä


Lataa ppt "Geenisäädäntöä Jussi Tammisola, kasvinjalostuksen dosentti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google