Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Marjut Salokannel OTT, dosentti  EU:n PSI –direktiivi ja sen uudistaminen  Valtioneuvoston periaatepäätös ( )tietoaineistot avoimesti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Marjut Salokannel OTT, dosentti  EU:n PSI –direktiivi ja sen uudistaminen  Valtioneuvoston periaatepäätös ( )tietoaineistot avoimesti."— Esityksen transkriptio:

1 Marjut Salokannel OTT, dosentti 15.1.2014

2  EU:n PSI –direktiivi ja sen uudistaminen  Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)tietoaineistot avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä  Hallituksen kärkihankkeena on avata julkishallinnon tietovarannot kansalaisille ja yrityksille  Aineistojen käyttöehtojen oltava helposti saatavissa ja koneluettavassa muodossa

3  Julkishallinnon tietoaineistoihin kohdistuu laaja tekijänoikeudellinen suoja  Suomessa ja muissa Pohjoismaissa muita EU:n maita laajempi suoja luettelosuojan muodossa  Käytännössä kaikki julkishallinnon tuottama tieto jonkinlaisen suojan alaista, vaikka yksittäiset tosiseikat tai data eivät sinänsä olisikaan suojattuja

4  Oikeusvarmuuden toteutuminen edellyttää, että tietoaineistojen uudelleenhyödyntäminen on selkeästi sallittu  Tavoitteena koneluettava, teknisesti ja oikeudellisesti yhteentoimiva käyttölupa kansainvälisellä tasolla  Työryhmä päätyi ehdottamaan Creative Commons –perheeseen kuuluvia CC0 ja uutta CC BY 4.0 -käyttölupaa

5  Kaikki julkishallinnon julkisuuslain perusteella avaama tieto  Julkisuuslaissa tai muussa erityislainsäädännössä salaiseksi määritelty tieto ei voi olla käyttöluvan kohteena  Tietoaineistoa, johon kolmannella taholla on oikeuksia ei voi lisensoida ellei näitä oikeuksia ole hankittu viranomaiselle  Kyseessä on tekijänoikeudellinen käyttölupa

6 1) viranomaisella on oltava kaikki oikeudet käyttöluvan kohteena olevaan tietoaineistoon; 2) käyttöluvalla ei voida myöntää muuta kuin tekijänoikeudellisia käyttöoikeuksia; esim. lupa ei voi koskea henkilötietojen uudelleenkäyttöä, jota säädellään muussa lainsäädännössä (julkisuuslaki, henkilötietolaki ja ao. erityislainsäädäntö)

7  Sallii rajoittamattoman aineiston jatkokäytön  Käytännössä käyttöluvan myöntäjä luopuu kaikista aineistoa koskevista tekijänoikeuksista  Käytössä Alankomaissa  Suomessa esim. Kansalliskirjaston metatiedot lisensoidaan CC0 -käyttöluvalla

8  Käyttöluvassa myönnetään luvan saajalle maailmanlaajuinen ja peruuttamaton ei- yksinomainen oikeus käyttää korvauksetta luvan kohteena olevaa aineistoa kaikilla mahdollisilla tavoin  Edellytyksellä, että aineiston valmistaja mainitaan luvasta ilmenevällä tavalla

9  Uudelleenkäyttö edellyttää, että aineisto varustetaan sen valmistajien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla.  Jos aineistoon sisältyy tekijänoikeusmerkintä (copyright notice), se on säilytettävä aineiston yhteydessä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla  Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää aineiston julkaisuajankohdan ja version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.

10  Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.  Aineistoon on liitettävä CC Nimeä 4.0 - käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

11  Aineiston muokkaajalle syntyy tekijänoikeus omaan muokattuun aineistoon, jota hän voi lisensoida haluamallaan tavalla, myös kaupallisesti  Muokattuun aineistoon täytyy sisältyä linkki alkuperäiseen aineistoon ja käyttölupaan  Alkuperäisen aineiston uudelleenkäyttö on kuitenkin aina mahdollista alkuperäisin ehdoin (CC Nimeä 4.0)

12  Käyttöön sovelletaan aina aineiston käyttömaan lakia  Jos tiettyjä oikeuksia, kuten EU:n tietokantasuojaa, ei tunnusteta tämän maan lain perusteella, käyttölupaa ei näiltä osin sovelleta, muuten se on täysimääräisesti voimassa

13  lähteen nimeämisvaatimus ei ole voimassa niissä maissa, joissa asianomaista tekijänoikeussuojaa ei tunnusteta  Käytännössä tämä tarkoittaa, että esim. USA:ssa tai Australiassa ei voi vedota EU:n tietokantasuojaan  Luettelosuojaan ei voi vedota Pohjoismaiden ulkopuolella

14  Ehdotetut CC0 ja CC Nimeä 4.0 käyttöluvat antavat viranomaisille turvallisen tavan myöntää käyttölupa avaamiinsa tietoaineistoihin  Käyttölupa on kansainvälisesti tunnustettu ja yhteensopiva  Käyttölupa voidaan koodata koneluettavassa muodossa tietoaineistoihin, jolloin se automaattisesti generoituu käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa uudelleen käytettäessä  Aineisto on hyvä aina varustaa joko CC0 tai CC Nimeä 4.0 käyttöluvalla, vaikka aineiston tekijänoikeudellinen status olisikin epäselvä


Lataa ppt "Marjut Salokannel OTT, dosentti  EU:n PSI –direktiivi ja sen uudistaminen  Valtioneuvoston periaatepäätös ( )tietoaineistot avoimesti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google