Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEHTÄVÄ 7 *yo tehtävä Aluksi: Määrittele, halutaanko tutkia aktiivisuutta vain ulkona vietetyn ajan aikana vai koko päivän ajalta. Keskeiset menetelmät.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEHTÄVÄ 7 *yo tehtävä Aluksi: Määrittele, halutaanko tutkia aktiivisuutta vain ulkona vietetyn ajan aikana vai koko päivän ajalta. Keskeiset menetelmät."— Esityksen transkriptio:

1 TEHTÄVÄ 7 *yo tehtävä Aluksi: Määrittele, halutaanko tutkia aktiivisuutta vain ulkona vietetyn ajan aikana vai koko päivän ajalta. Keskeiset menetelmät havainnointi (tutkija/tutkijat läsnä ja tekevät koko päivän muistiinpanoja), aktiivisuusmittareiden käyttö ja henkilökunnalle toteutettu kysely, sillä lapset eivät pysty antamaan luotettavaa tietoa itse aktiivisuudestaan. Tuloksia voidaan tutkia määrällisin (kuinka moni aktiivinen, kuinka suuren osan päivästä lapset ovat hyvin toimettomia, mikä on tyttöjen ja poikien ero aktiivisuuden ja toimettomuuden jakautumisessa päivän aikana) tai laadullisin (eroavatko tyttöjen ja poikien leikit, mitkä näyttävät lisäävän ja mitkä vähentävät aktiivisuutta yms.) keinoin. Havainnointia voidaan helpottaa tai varmistaa videokuvauksella. Havainnointi työläs menetelmä, koska havainnoitavia paljon ja havainnointiaika on pitkä (lähes 40h/vk) Lasten liikkumista voidaan mitata objektiivisin menetelmin käyttämällä sykemittaria tai askelmittaria.  Helpompi toteuttaa tutkijan kannalta ja toistettavampia. Toisaalta se ei kerro millä tavoin lapset ovat liikkuneet. Lapset voivat myös uteliaisuuttaan vahingossa sammuttaa laitteen tai leikin lomassa rikkoa sen. Haastattelemalla päiväkodin henkilökuntaa saadaan subjektiivinen arvio lasten liikkumisesta.  voi hyvin täydentää esim. määrällistä tutkimusta.

2 TERVEYDENHUOLLON VIERAILUKÄYNTIEN RAPORTTI JA ESITTELY

3 MIKÄ ON TUTKIMUSTEN TILANNE? MISSÄ MENNÄÄN?

4 4. TOIMINTAKYKY JA ERGONOMIA

5 TOIMINTAKYKY KERTOO SELVIYTYMISESTÄ
Mitä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tarkoittavat käytännön arjessa?

6 Toimintakyky testit Kertovat selviytymisestä tavanomaisista, päivittäisistä fyysisistä ponnistuksista, kuten kävelymatkoista tai tuolista ja sängystä nousemisesta. Kansainvälisesti tunnettu fyysisen toimintakyvyn testi on Guralnikin testipatteri, josta on tehty suomalainen versio Toimiva-testi. TOIMIVA -testit on tarkoitettu iäkkään henkilön fyysisen toimintakyvyn mittaamisen apuvälineeksi, ja se koostuu kuudesta osa-alueesta. (s. 37) Saatuja tuloksia verrataan viitearvoihin, jotka ovat ”normaaliarvoja”.

7 Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn mittaus
Mitataan yleisimmin itsetäytettävillä tai haastatteluun perustuvilla kysymyksillä MMSE-kysely (Mini Mental State Examination) = Muistitoimintojen arviointi –kysely. (19 kysymystä) GDS -kysely (Geriatric Depression Scale) = Masennuksen toteamiseen käytetty kysely

8 KUNTOTESTIT –KÄSITTEISTÖÄ YHDISTÄ, MITKÄ LIITTYVÄT TOISIINSA JOLLAIN TAVOIN
VO2 MAX MAKSIMAALINEN TESTI SUBMAKSIMAALINEN TESTI EPÄSUORA TESTI UKK –KÄVELYTESTI LIIKEHALLINTA LIKERTIN ASTEIKKO Tasapaino, koordinaatio ja liikkuvuus Maksimaalinen hapenkäyttökyky Kestävyyskunnon mittaus 2km kävelytestillä Testi päättyy täydelliseen uupumukseen Testi lopetetaan ennen kuin testattava väsähtää lopullisesti Hapen kulutusta arvioidaan sykkeen nousun perusteella Viisiportainen, symmetrinen asteikko

9 Ergonomia  pyrkii vaikuttamaan siihen, että työ soveltuu mahdollisimman hyvin sen tekijälle

10 Tehtävä 2 Vastaukset 1 D 2 A 3 E 4 B 5 F 6 C

11 Yo tehtävä syksy 2009 SUUNNITTELE KÄSITEKARTTA TAI RANSKALAISIN VIIVOIN, MITÄ ASIOITA KÄVISIT LÄPI JA MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ KYSEISESSÄ TEHTÄVÄSSÄ

12 LÄKSY: LUE KPL 1-4 VALMISTAUDU KOKEESEEN.
KOKEESSA ENIMMÄKSEEN KÄSITTEENMÄÄRITTELYJÄ (2P.) JOTKA TULEE MÄÄRITELLÄ KATTAVASTI ESIMERKEIN. VOI TULLA MYÖS PIENIMUOTOISIA KYSYMYKSIÄ.

13 PÄIVÄMÄÄRÄ TUNNIN AIHE KIRJAN SIVU/KAPPALE KE 7.10 KURSSIN ALOITUS. MITÄ ON TUTKIMUS? Terveyden tutkimus kpl 1-4 TO 8.10 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU  Lue syysloman aikana kpl 1-4 ja tee päätös tutkimuksesta kpl 1-4 KE 21.10 Kpl 1 ja aloitetaan 2. kappaletta TO 22.10 Kpl 2 KE 28.10 Vierailu valitsemassasi terveyden huollon palvelussa + tee raportti Kpl 1-4 TO 29.10 Normaali tunti KE 4.11 Vierailukäynnin raporttien palautus/esittely TO 5.11 Käsitteenmäärittelykoe kpl 1-4 kpl 5-8 KE 11.11 TO 12.11 KE 18.11 Essi koulutuksessa, omatoiminen opiskelu Kpl 5-8 TO 19.10 TERVEYSTUTKIMUSTEN palautus/ ESITTELY Koevalmistelu  Koeviikolla minikoe: kpl 5-8


Lataa ppt "TEHTÄVÄ 7 *yo tehtävä Aluksi: Määrittele, halutaanko tutkia aktiivisuutta vain ulkona vietetyn ajan aikana vai koko päivän ajalta. Keskeiset menetelmät."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google